Järjestösektori

Ratkaisut järjestösektorille

Ammattiliitoille ja -järjestöille suunnattu ratkaisuperhe tukee palvelujen digitalisointia aina liiton sisäisistä prosesseista jäsenen sähköisiin palveluihin.

Järjestösektori

SC Software on vuosien ajan toiminut useiden ammattiliittojen kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä prosessi- että järjestelmäkehittämisen parissa.

Vaiheittainen kehittäminen sekä modulaariset ja tarpeisiin mukautuvat järjestelmät digitalisoivat ja tehostavat liiton sisäisiä prosesseja sekä mahdollistavat jäsenten sähköisen asioinnin.

Modernien digipalvelujen tukemana liitot pääsevät entistäkin paremmin jakamaan osaamistaan työmarkkina-alan erityisosaajina ja asiantuntijoina.

Ota yhteyttä

Kustomoitavat ja modulaariset ohjelmistotuotteet järjestöjen toiminnan tueksi

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri on lähtökohta tehokkaaseen jäsentiedon hyödyntämiseen niin jäsenpalvelussa kuin liiton sisäisissä prosesseissa.

Lue lisää

Asianhallinta

Asianhallintajärjestelmä on monipuolinen ratkaisu jäsenyys-, työsuhdeneuvonta-, erimielisyys- ja lakiasioiden sujuvaan käsittelyyn.

Lue lisää

Sähköinen asiointi

Sähköiset asiointipalvelut tarjoavat yhden luukun palvelun kaikille liiton asiakkaille aina jäsenistä luottamushenkilöihin ja muihin sidosryhmiin.

Lue lisää

TES-sovellus

TES-sovellus tarjoaa keskitetyn hallintamallin ja jakelukanavan liiton työehtosopimuksille, TES-tulkinnoille sekä tulkintaohjeistuksille.

Lue lisää

Kokoushallinta

Teams-integroituva kokoushallinnan ratkaisu digitalisoi ja automatisoi kokousrutiineja, tarjoten sähköiset työkalut kokousten valmisteluun ja läpivientiin.

Lue lisää

Järjestämissovellus

Kattava järjestämistoiminnan johtamisen ja hallinnan sovellus tarjoaa työkalut kampanjoiden suunnitteluun ja luo näkyvyyden toiminnan vaikuttavuuteen.

Lue lisää

Organisaatiorekisteri

Organisaatiorekisteri on CRM-tyyppinen työkalu ammattiliiton ja sen sidosryhmä-organisaatioiden välisen yhteistyön johtamiseen ja hallintaan.

Lue lisää

Palvelupyyntöjen hallinta

Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä on tiketöintiratkaisu liiton sisäisten tuki- ja palvelupyyntöjen vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Lue lisää

Liittotyöpöytä

Liittotyöpöytä tarjoaa strategiset mittarit ja koostetut raportit kaikista siihen liitetyistä liiton ydinjärjestelmistä, mahdollistaen myös helpon navigoinnin järjestelmien välillä.

Lue lisää

Kehry – liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä

Fasilitoimme liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä Kehryä, jonka tarkoituksena on tuoda liittosektorin ammattilaisia yhteen ideoimaan ja verkostoitumaan muutamia kertoja vuodessa. Kehryssä on tällä hetkellä jäseniä yli kymmenestä Suomen suurimmasta ammattiliitosta ja -järjestöstä.

Työryhmän tavoitteena on keskustella liittotoimialan tarpeista ja tulevaisuuden visioista, tuoda esiin kehityskohteita ja -ideoita, jakaa tietoa sekä verkostoitua liittojen asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on luoda jatkuvaa kehitystoimintaa, jonka tulokset palvelevat liittotoimialan tarpeita.

Tutustu ja ilmoittaudu


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Lähetä viesti lomakkeella tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan!

mari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491