Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1050 / 2018 | Tietosuoja-asetus, voimassa 25.5.2018 lähtien  

Päivitetty 28.6.2023 | Laatimispäivä 20.2.2018 

SC Software Oy 

Y-Tunnus: 2594657-2 
Osoite: Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä, FINLAND 

Rekisterin pitäjä 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Olli Väätäinen
olli.vaatainen[at]scsoftware.fi

Rekisterin nimi 

SC Software Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus 

SC Software Oy myy ja tarjoaa palveluitaan vain Y-tunnuksellisille organisaatioille. Henkilötietoja tarvitaan asiakkuussuhteen hoitoa, asiakaspalvelua sekä markkinointia varten. SC Software Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteisiin ja potentiaalisiin asiakassuhteisiin liittyen.  

Asiakastietoja tarvitaan laskutusta, sopimusten laatimista ja allekirjoittamista sekä ylläpito-, palvelu- ja toimitussopimusten täytäntöönpanoa varten. Henkilötietoja käsitellään myös myynti, markkinointiviestintä- ja suoramarkkinointitarkoituksessa. 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakasyhteisöihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystietoja, sekä asiakassuhteen ylläpitoon liittyviä tietoja. Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä SC Software Oy:n verkkosivuilla (www.scsoftware.fi ja www.gdprdesk.eu). 

Käyttämämme Google Analytics, Meta-pikseli ja LinkedIn Insight Tag -työkalut tallentavat tietoja EU:n talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Henkilötietoja käsitellään näissä tapauksissa EU:n tietosuojaan liittyvien vakiolauseiden nojalla (tietojen siirto rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä, ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en). Henkilötietojen käsittelystä on sovittu asianmukaisesti ko. toimijoiden ja SC Software Oy:n välillä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu noudattaen asianmukaisia suoja- ja turvatoimia. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttäjän luovuttamat tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen julkisista tietolähteistä kerätyt tiedot, sekä SC Software Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot. 

Evästekäytäntö 

Verkkosivustoillamme scsoftware.fi ja gdprdesk.eu (”verkkosivusto”) käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle verkkosivustoa käytettäessä.

Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi kerätä tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa, sekä ”muistaa” mieltymyksiäsi tai toimintojasi verkkosivustoilla. Käytämme evästeiden keräämää tietoa seurataksemme verkkosivuston käyttöä, parantaaksemme verkkosivuston suorituskykyä ja käyttökokemusta sekä näyttääksemme kohdennettua mainontaa.

Me ja kolmannet osapuolet keräämme erityisesti seuraavia tietoja evästeiden avulla:

 • IP-osoite
 • vierailuaika
 • sivusto, jolta olet siirtynyt verkkosivuillemme
 • vieraillut sivut
 • käyttäjän selaintyyppi
 • käyttäjän maantieteellinen sijainti

Sivustollamme käytössä olevat evästeet

 • Google Analytics  – käytämme Google Analyticsia verkkosivustomme analytiikkatyökaluna. Käytämme Google Analyticsin keräämiä tietoja kävijäliikenteen ja sen kehityksen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijöiden määrästä, mistä kävijät ovat tulleet verkkosivustolle, kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa. Lue lisää Googlen evästeistä täältä.
 • Piwik PRO Analytics Suite – käytämme Piwik PRO:ta verkkosivustomme analytiikka- ja suostumuksenhallintatyökaluna. Lue lisää Piwik PRO:n evästeistä täältä.
 • HubSpot  – Käytämme Hubspotia verkkosivustoanalytiikkaan, lomakkeiden toiminnallisuuksiin ja markkinoinnin automaatioon. Lue lisää HubSpotin evästeistä täältä.
 • Dealfront  – käytämme Dealfront-työkalua tunnistaaksemme verkkosivuillamme vierailevia organisaatioita. Palvelu ei tunnista yksilöityjä henkilöitä. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa. Lue lisää Dealfrontin evästeistä täältä.
 • Meta-pikseli – käytämme Meta-pikseliä mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä Facebookissa näytettäviin mainoskampanjoihimme. Lue lisää Metan evästeistä täältä.
 • LinkedIn Insight Tag  – käytämme Linkedin Insightsia mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä LinkedIn:ssa ja kohdistaaksemme mainontaa kyseisille kohderyhmille. Lue lisää LinkedInin evästeistä täältä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta SC Software Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan tallentaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamistavan vuoksi. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Manuaalisia tietovarantoja ei ylläpidetä. Jos manuaalisia tietovarantoja kuitenkin tilapäisesti esiintyy, niitä säilytetään lukitussa kaapissa kunnes tiedot joko tallennetaan ATK:lla käsiteltäväksi aineistoksi tai tuhotaan. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoturva ja luottamuksellisuus on SC Software Oy:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä voi käyttää vain SC Software Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietoihinsa. Näitä ovat mm: oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) ja oikeus tietojen poistamiseen.  

Tietosuojaan liittyvät pyynnöt tulee esittää vapaamuotoisesti osoitteeseen: SC Software Oy, Tietosuoja-asiat, Kauppakatu 35, 40100 JYVÄSKYLÄ. SC Software Oy varmistaa henkilöllisyyden ennen muutostoiveiden toteuttamista. 

SC Software Oy noudattaa Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Voit kieltää SC Software Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@scsoftware.fi