Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1050 / 2018 | Tietosuoja-asetus, voimassa 25.5.2018 lähtien  

Päivitetty 23.12.2021 | Laatimispäivä 20.2.2018 

SC Software Oy 

Y-Tunnus: 2594657-2 
Osoite: Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä, FINLAND 

Rekisterin pitäjä 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tiina Vestman 
tiina.vestman[at]scsoftware.fi
+358 50 561 4453 

Rekisterin nimi 

SC Software Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus 

SC Software Oy myy ja tarjoaa palveluitaan vain Y-tunnuksellisille organisaatioille. Henkilötietoja tarvitaan asiakkuussuhteen hoitoa, asiakaspalvelua sekä markkinointia varten. SC Software Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteisiin ja potentiaalisiin asiakassuhteisiin liittyen.  

Asiakastietoja tarvitaan laskutusta, sopimusten laatimista ja allekirjoittamista sekä ylläpito-, palvelu- ja toimitussopimusten täytäntöönpanoa varten. Henkilötietoja käsitellään myös myynti, markkinointiviestintä- ja suoramarkkinointitarkoituksessa. 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakasyhteisöihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystietoja, sekä asiakassuhteen ylläpitoon liittyviä tietoja. Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä SC Software Oy:n verkkosivuilla (www.scsoftware.fi ja www.gdprdesk.eu). 

Käyttämämme Hubspot, Google Analytics, Facebook Pixel ja LinkedIn Insight -työkalut tallentavat tietoja EU:n talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Henkilötietoja käsitellään näissä tapauksissa EU:n tietosuojaan liittyvien vakiolauseiden nojalla (tietojen siirto rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä, ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en). Henkilötietojen käsittelystä on sovittu asianmukaisesti ko. toimijoiden ja SC Software Oy:n välillä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu noudattaen asianmukaisia suoja- ja turvatoimia. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttäjän luovuttamat tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen julkisista tietolähteistä kerätyt tiedot, sekä SC Software Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot. 

Evästekäytäntö 

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa laitteeseesi vieraillessasi sivustollamme. Voit kieltää evästeiden käytön painamalla “Hylkää” evästelupakyselyssä sivun alareunassa. Voit myös muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa selaimesi asetuksissa. Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa vaikuttaa verkkosivustojemme toimintaan. 

Kun käyt verkkosivustollamme, pyydämme suostumustasi, jotta voimme tallentaa seuraavat evästeet laitteellesi: 

  • Google Analytics – käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja yksilöimättömien käyttäjien käyttäytymisestä verkkosivuillamme. Käytämme näitä tietoja kävijäliikenteen ja sen kehityksen seurantaan ja sivuston kehittämiseen. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijöiden määrästä, mistä kävijät ovat tulleet verkkosivustolle, kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa. 
  • Hubspot – Käytämme Hubspotia verkkosivujemme käyttäjäseurantaan, lomakkeiden toiminnallisuuksiin, sähköpostituksiin ja markkinoinnin automaatioon. 
  • Leadfeeder – käytämme Leadfeederia tunnistaaksemme verkkosivuillamme vierailevia organisaatioita. Palvelu ei tunnista yksilöityjä henkilöitä. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa. 
  • Facebook Pixel – käytämme Facebook Pixeliä mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä Facebookissa näytettäviin mainoskampanjoihimme. 
  • LinkedIn Insight – käytämme Linkedin Insightsia mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä LinkedIn:ssa ja kohdistaaksemme mainontaa kyseisille kohderyhmille. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta SC Software Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan tallentaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamistavan vuoksi. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Manuaalisia tietovarantoja ei ylläpidetä. Jos manuaalisia tietovarantoja kuitenkin tilapäisesti esiintyy, niitä säilytetään lukitussa kaapissa kunnes tiedot joko tallennetaan ATK:lla käsiteltäväksi aineistoksi tai tuhotaan. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoturva ja luottamuksellisuus on SC Software Oy:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä voi käyttää vain SC Software Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietoihinsa. Näitä ovat mm: oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) ja oikeus tietojen poistamiseen.  

Tietosuojaan liittyvät pyynnöt tulee esittää vapaamuotoisesti osoitteeseen: SC Software Oy, Tietosuoja-asiat, Kauppakatu 35, 40100 JYVÄSKYLÄ. SC Software Oy varmistaa henkilöllisyyden ennen muutostoiveiden toteuttamista. 

SC Software Oy noudattaa Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Voit kieltää SC Software Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@scsoftware.fi