SC Sourcing Suite hankintajärjestelmä

sc sourcing suite järjestelmät näytöillä

SC Sourcing Suite on hankintajärjestelmä, jonka avulla johdat hankintatoimintaa tietoon perustuen ja ohjaat hankintaprosessia tehokkaasti aina hankintatarpeesta sopimuksen elinkaaren loppuun asti. Ratkaisu tukee hankintojen strategista johtamista ja toteuttamista organisaation tavoitteiden mukaisesti.

SC Sourcing Suite -hankintajärjestelmä tukee hankinnan johtamista ja toiminnanohjausta, sisältäen hankintatarpeiden ja hankintaprojektien hallinnan, sähköisen kilpailutuksen, toimittajahallinnan, sopimuselinkaarien hallinnan sekä kategoriahallinnan kokonaisuudet. Kokonaisuuteen liitettävissä ovat myös toimittajien sekä tilaajien asiointipalvelut.

SC Sourcing Suite – strategisempaan hankintaanJohda tiedolla

Tiedon kerääminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa vaatii sopivia työkaluja, prosesseja ja käytäntöjä. SC Sourcing Suiten avulla hyödynnät tehokkaammin hankintojen elinkaaren aikana syntyvää tietoa eri näkökulmista. Näin mahdollistat tavoitteellisen ja ennakoivan hankintatoiminnan johtamisen.

Seuraa hankintojen vaikutuksia

Hankintojen vaikutuksia voidaan johtaa, kun tavoitteet ja mittarit ovat osa jokaista hankintaa. Aseta omat tavoitteenne ja hyödynnä kansallisen hankintastrategian tavoitteistoa SC Sourcing Suiten tukemana. Saat näin kuvan koko hankintasalkkunne vaikuttavuudesta, joka on myös helppo raportoida.

Johda hankintakategorioita

Hankintojen kategorisointi on monen hankintayksikön valitsema malli hankintojen organisointiin ja johtamiseen. SC Sourcing Suitessa hallitset hankintakategoriat sekä
toimeenpanet kategoriakohtaiset tavoitteet ja strategiat. Luot näin kätevän kategoriatason näkymän hankintoihinne.

Ota kiinni kilpailutustarpeista

Oikea-aikaiset hankinnat ovat kriittisiä organisaation häiriöttömälle toiminnalle. SC Sourcing Suitella ennakoit ajoissa päättyvät sopimukset, uudelleenkilpailutat hankinnat ajoissa ja kokoat uudet hankintatarpeet vaivatta. Kilpailuta hankintasi sähköisesti siiloitta samassa järjestelmässä, valitsemallasi menettelyllä.

Vältä ohiostot ja sopimusrikkomukset

Mikä sopimus on voimassa, keneltä tilaan, missä ohjeistukset? Säästä aikaa ja hermoja tarjoamalla tilaajille oma SC Sourcing -taustajärjestelmään kytkeytyvä asiointipalvelu, jonka kautta voimassa olevat sopimukset, toimittajat ja tilausohjeet ovat löydettävissä nopeasti simppelien hakutoimintojen avulla.

Kotimainen ratkaisu suomalaisille hankintayksiköille

SC Sourcing Suite on kotimainen, suomalaisten hankintayksikköjen kanssa yhteistyössä kehitetty hankintajärjestelmä, joka tukee Suomen hankintalain mukaisia prosesseja. Hyödynnä valmiit toimintamallit ja työkalut sekä jatkokehitä järjestelmää tarpeeseesi sopivaksi. Saatavilla SaaS-palveluna napakalla käyttöönotolla.


Ohjaa hankintaprosessia ja hallitse hankintojen elinkaaria


1

Kartoita hankintatarpeet

Kerää ja määritä hankintatarpeet ja luo automaattisesti hankinta-aihioita päättyviltä sopimuksilta.

2

Suunnittele ja valmistele

Aseta hankinnan tavoitteet sekä suunnittele ja valmistele aikataulut, vastuuhenkilöt, budjetti ja paljon muuta. Aikatauluta markkinavuoropuhelut ja tarjouspyynnöt.

3

Kilpailuta

Valiste menettelyt, hoida ilmoitukset, tee tarjouspyynnöt sekä kerää, analysoi ja vertaile tarjoukset. Tarkasta ja valitse toimittajat.

4

Tee sopimus

Luo ja hallinnoi hankintasopimuksia ja ohjaa tilaajat ostamaan voimassaolevilta sopimuksilta.

Johda sopimuselinkaaria

Hallinnoi sopimusportfoliota, sopimusten elinkaaria, tapahtumia ja lakiasioita. Uudelleenkilpailuta hankinnat päättyviltä sopimuksilta.

Tee toimittajayhteistyötä

Rakenna toimittajaportfolio, analysoi ja hallinnoi riskejä ja ylläpidä pitkäaikaisia, strategisia toimittajasuhteita.

Hallinnoi kategorioita

Lisää ja hallitse kategorioita, aseta kategoriakohtaiset tavoitteet ja strategiat sekä seuraa raportointia.

Johda tiedolla

Aseta tavoitteet, kerää dataa läpi hankintaprosessin ja hyödynnä se päätöksenteossa ja johtamisessa.

Johda hankintoja tiedolla


SC Sourcing Suite mahdollistaa hankinnan kokonaisvaltaisen johtamisen hankintajärjestelmään kerääntyvän tiedon avulla. Nosta toiminnan läpinäkyvyys ja ennustettavuus seuraavalle tasolle monipuolisten hankinnan johtamistyökalujen avulla.

Kerrytä laadukasta hankintadataa johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi
Yhtenäistä, automatisoi, resursoi ja johda hankintaprosesseja
Tehosta yksilön työskentelyä personoiduilla näkymillä ja työjonoilla
Edistä yhteistyötä hankintajohdon, kategoriajohdon, hankintatiimien, tilaajien ja toimittajien sekä muiden osapuolten välillä
Mahdollista proaktiivinen johtaminen raporttien, ennusteiden, mittarien, tilannekuvien ja notifikaatioiden avulla
Aseta kansallisen tavoitteiston mukaiset taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset vaikuttavuustavoitteet sekä itse määrittämäsi tavoitteet.

Sähköinen kilpailutus SC Soucing Suite hankintajärjestelmässä

Sähköisen kilpailuttamisen prosessituki tulee kiinteäksi osaksi SC Sourcing Suitea kevään 2023 aikana.

Kilpailutushallinnan kokonaisuuteen on tuotu keskeiset hankintalain mukaiset hankintamenettelyt, ja järjestelmä ohjaa käyttäjää valitun hankintamenettelyn mukaiseen vaiheistukseen. Muista kilpailutusjärjestelmistä erottuen SC Sourcing Suite tukee myös hankintayksikön omien, mukautettujen menettelyjen ja niiden vaiheistuksien luomista.

Jatkossa sähköisen kilpailutusjärjestelmä on otettavissa käyttöön myös itsenäisenä SaaS-palveluna ilman SC Sourcing -taustajärjestelmän muita moduleja. Kysy lisää!

Sähköisen kilpailutuksen työkalu tietokoneen näytöllä

Sähköinen kilpailuttaminen mahdollista SC Sourcing Suite –hankintajärjestelmässä

Kokosimme tietoa tulevasta kilpailutushallinnan modulista artikkeliin, lue lisää!

Lue artikkeli


SC Sourcing Suitea täydentävät asiointipalvelutToimittaja-asiointipalvelu


Julkaise kilpailutuksia ja kehitä toimittajasuhteita toimittaja-asiointipalvelun avulla! Toimittaja-asiointipalvelussa rekisteröidyt toimittajat voivat osallistua kilpailutuksiin sekä nähdä omat sopimuksensa, avoimet kilpailutuksensa ja näihin liittyvät tehtävät. Toimittajat voivat myös ylläpitää omia tietojaan sekä käydä viestinvaihtoa hankintayksikön kanssa.

Hankintayksikkö voi vastaavasti SC Sourcing -taustajärjestelmän kautta julkaista kilpailutuksia sekä esimerkiksi sopimuksiin liittyviä, toimittajan reagointia vaativia tehtäviä, jotka näkyvät toimittajalle asiointipalvelussa. Taustajärjestelmässä hallinnoidaan myös toimittajaviestintää.

Tilaajapalvelu


Vältä ohiostoja ja helpota tilaajien työtä tilaajapalvelun avulla!

Tilaajapalvelu tarjoaa tuotteiden ja palveluiden tilaajille asiointikanavan, jonka kautta voi hakea oman organisaation voimassaolevia sopimuksia, toimittajia ja kategorioita eri rajaustekijöillä tai vapaasanahaulla.

Palvelu keskittää samaan paikkaan myös lukuisat tilausohjeet ja ohjaa tilaajan oikeaan kolmannen osapuolen tilausportaaliin.

Ratkaisu julkiseen ja yksityiseen hankintaan – tarpeisiinne mukautuen


SC Sourcing Suite on oikea ratkaisu julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioille, jotka näkevät hankintatoiminnan merkittävänä osana organisaation toimintaa, ja haluavat kehittää sitä strategisemmaksi toiminnoksi tukeakseen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Ratkaisu kustomoidaan ja integroidaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja sen saa helposti käyttöön SaaS-palveluna tai asennettuna asiakkaan omaan pilviympäristöön. Järjestelmän käyttöönoton voi tehdä myös vaiheistettuna moduuli kerrallaan. Olemme tukenasi myös käyttöönoton suunnittelussa ja järjestämisessä.

Haluatko kuulla lisää?

Asiantuntijamme juttelevat mielellään yksilöllisistä tarpeistanne. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan myyjään, niin sovimme kanssasi esittelyn.


Tiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!