SC Sourcing Suite hankintajärjestelmä

sc sourcing suite järjestelmät näytöillä

SC Sourcing Suite on hankintajärjestelmä, jonka avulla johdat hankintatoimintaa tietoon perustuen ja ohjaat hankintaprosessia tehokkaasti aina hankintatarpeesta tilaamisen ohjaukseen. Ratkaisu tukee hankintojen toteuttamista organisaation tavoitteiden mukaisesti.

SC Sourcing Suite – käyttöönoton hyödytJohda tiedolla

SC Sourcing Suiten avulla hyödynnät tehokkaammin hankintojen elinkaaren aikana syntyvää tietoa eri näkökulmista. Näin mahdollistat tavoitteellisen ja ennakoivan hankintatoiminnan johtamisen.

Seuraa hankintojen vaikutuksia

Aseta omat tavoitteenne ja hyödynnä kansallisen hankintastrategian tavoitteistoa SC Sourcing Suiten tukemana. Saat näin kuvan koko hankintasalkkunne vaikuttavuudesta, joka on myös helppo raportoida.

Johda hankintakategorioita

SC Sourcing Suitessa hallitset hankintakategoriat sekä
toimeenpanet kategoriakohtaiset tavoitteet ja strategiat. Luot näin kätevän kategoriatason näkymän hankintoihinne.

Ota kiinni kilpailutustarpeista

SC Sourcing Suitella ennakoit ajoissa päättyvät sopimukset, uudelleenkilpailutat hankinnat ajoissa ja kokoat uudet hankintatarpeet vaivatta. Kilpailuta hankintasi sähköisesti siiloitta samassa järjestelmässä.

Vältä ohiostot ja sopimusrikkomukset

Helpota tilaamista SC Sourcing -taustajärjestelmään kytkeytyvällä tilaaja-palvelulla, jonka kautta voimassa olevat sopimukset, toimittajat, kategoriat ja tilausohjeet ovat nopeasti löydettävissä.

Kotimainen ratkaisu suomalaisille hankintayksiköille

SC Sourcing Suite on kotimainen, suomalaisten hankintayksikköjen kanssa yhteistyössä kehitetty ratkaisu, joka tukee Suomen hankintalain mukaisia prosesseja. Hyödynnä valmiit toimintamallit ja työkalut ja jatkokehitä tarpeeseesi sopivaksi!

Ohjaa hankintaprosessia ja hallitse hankintojen elinkaaria


1

Kartoita hankintatarpeet

Kerää ja määritä hankintatarpeet ja luo automaattisesti hankinta-aihioita päättyviltä sopimuksilta.

2

Suunnittele ja valmistele

Aseta hankinnan tavoitteet sekä suunnittele ja valmistele aikataulut, vastuuhenkilöt, budjetti ja paljon muuta. Aikatauluta markkinavuoropuhelut ja tarjouspyynnöt.

3

Kilpailuta

Valiste menettelyt, hoida ilmoitukset, tee tarjouspyynnöt sekä kerää, analysoi ja vertaile tarjoukset. Tarkasta ja valitse toimittajat.

4

Tee sopimus

Luo ja hallinnoi hankintasopimuksia ja ohjaa tilaajat ostamaan voimassaolevilta sopimuksilta.

Johda sopimuselinkaaria

Hallinnoi sopimusportfoliota, sopimusten elinkaaria, tapahtumia ja lakiasioita. Uudelleenkilpailuta hankinnat päättyviltä sopimuksilta.

Tee toimittajayhteistyötä

Rakenna toimittajaportfolio, analysoi ja hallinnoi riskejä ja ylläpidä pitkäaikaisia, strategisia toimittajasuhteita.

Hallinnoi kategorioita

Lisää ja hallitse kategorioita, aseta kategoriakohtaiset tavoitteet ja strategiat sekä seuraa raportointia.

Johda tiedolla

Aseta tavoitteet, kerää dataa läpi hankintaprosessin ja hyödynnä se päätöksenteossa ja johtamisessa.

Johda hankintoja tiedolla


SC Sourcing Suite mahdollistaa hankinnan strategisen johtamisen hankintajärjestelmään kerääntyvän tiedon avulla. Nosta toiminnan läpinäkyvyys ja ennustettavuus seuraavalle tasolle monipuolisten hankinnan johtamistyökalujen avulla.

Kerrytä laadukasta hankintadataa johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi
Keskitä, yhtenäistä, automatisoi ja ohjaa hankintaprosesseja tarpeesta tilaamisen ohjeistukseen
Tehosta yksilön työskentelyä personoiduilla näkymillä ja työjonoilla
Lisää yhteistyötä koko organisaatiossa ja tuo kaikki hankinnan sidosryhmät yhdelle alustalle
Johda proakriivisesti raporttien, ennusteiden, mittarien ja tilannekuvien avulla
Aseta oman organisaatiosi tavoitteet sekä kansallisen strategian mukaiset vaikuttavuustavoitteet

Kilpailutusjärjestelmä


Sähköisen kilpailutuksen työkalu tietokoneen näytöllä

SC Sourcing Kilpailutusjärjestelmässä toteutat sähköiset kilpailutukset tehokkaasti järjestelmän ohjaamana. Modernilla ja helppokäyttöisellä Toimittajapalvelulla varmistat toimittajien osallistamisen sekä laadukkaiden tarjousten saannin.


Valmistele ja hallinnoi kilpailutusprojektia

 • Valitse soveltuva hankintamenettely ja hallinnoi hankintaa järjestelmän tarjoaman vaiheistuksen mukaisesti
 • Lisää organisaatiosi omat hankintaprosessin vaiheistukset tukemaan hankinnan suunnittelua
 • Valmistele ja käy vuoropuhelut järjestelmässä ja hyödynnä toimittajamarkkinan tietoa

Valmistele tarjouspyynnön sisältö

 • Käytä rakenteisia kriteereitä hankinnan kohteen määrittelyyn
 • Julkaise valmistelussa oleva kilpailutus kilpailutuskalenteriin
 • Simuloi kriteerit ja esikatsele, miltä tarjouspyyntö näyttää tarjoajien Toimittajapalvelussa

Julkaise tarjouspyyntö ja ota vastaan tarjoukset

 • Julkaise valmis tarjouspyyntö tarjoajien Toimittajapalveluun
 • Tee hankinnoista ilmoittaminen saumattomasti Kilpailutusjärjestelmän ja Hilman integraatiota hyödyntäen
 • Vastaa mahdollisiin kysymyksiin keskitetysti Kilpailutusjärjestelmän kautta

Valitse voittava tarjous

 • Tarkasta tarjoukset ja tee tarvittaessa velvoitteidenhoitoselvitykset
 • Vertaile saapuneita tarjouksia järjestelmän automaation avustamana ja valitse toimittajat

SC Sourcing Suitea täydentävät asiointipalvelutToimittajapalvelu


Julkaise kilpailutukset ja hoida toimittajasuhteita Toimittajapalvelun avulla!

Toimittajapalvelussa rekisteröidyt toimittajat voivat jättää tarjouksia sekä nähdä avoimet kilpailutukset, omat sopimuksensa sekä näihin liittyvät tehtävät. Toimittajat voivat myös ylläpitää omia tietojaan sekä viestiä hankintayksikön kanssa.

Hankintayksikkö voi vastaavasti SC Sourcing -taustajärjestelmän kautta julkaista tarjouspyyntöjä sekä toimittajan reagointia vaativia tehtäviä ja viestejä, jotka näkyvät toimittajalle Toimittajapalvelussa.

Tilaajapalvelu


Vältä ohiostoja ja helpota tilaamista Tilaajapalvelun avulla!

Tilaajapalvelu tarjoaa tuotteiden ja palveluiden tilaajille asiointikanavan, jonka kautta voi hakea oman organisaation voimassaolevia sopimuksia, toimittajia ja kategorioita eri rajaustekijöillä tai vapaasanahaulla.

Palvelu keskittää samaan paikkaan myös lukuisat tilausohjeet ja ohjaa tilaajan oikeaan kolmannen osapuolen tilausportaaliin.

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Asiantuntijamme juttelevat mielellään tarpeistanne. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan myyjään, niin sovimme kanssasi esittelyn.

Tiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453