SC Sourcing Suite hankintajärjestelmä

sc sourcing suite

SC Sourcing Suite on hankintojen strategisen johtamisen työväline. Ratkaisu tukee hankintojensa johtamista ja toteuttamista siten, että hankinnat tukevat koko organisaation yhteisiin tavoitteisiin pääsyä. Näin hankinta muodostuu merkittäväksi toiminnaksi organisaatiossa.

SC Sourcing Suite -hankintajärjestelmä tukee hankinnan toiminnanohjausta, sisältäen hankintaideoiden ja hankintaprojektien hallinnan, sähköisen kilpailutuksen, toimittajahallinnan, sopimushallinnan sekä kategoriahallinnan kokonaisuudet. Alustalle kerääntyvä data mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja johtamisen.


SC Sourcing Suite tukee kattavasti hankintaprosessien toiminnanohjausta sekä hankintojen elinkaarien hallintaa


1

Kartoita hankintatarpeet

Kerää ja määritä hankintatarpeet ja luo automaattisesti hankinta-aihioita päättyviltä sopimuksilta.

2

Suunnittele ja valmistele

Suunnittele ja valmistele hankinnan tavoitteet, menetelmät, aikataulut, vastuuhenkilöt, budjetti ja paljon muuta. Aikatauluta markkinavuoropuhelut ja tarjouspyynnöt.

3

Kilpailuta

Julkaise tarjouspyynnöt, kerää ja analysoi tarjoukset ja tarkasta ja valitse toimittajat.

4

Tee sopimus

Luo ja hallinnoi hankintasopimuksia ja ohjaa tilaajat ostamaan voimassaolevilta sopimuksilta.

Johda sopimuselinkaaria

Hallinnoi sopimusportfoliota, sopimusten elinkaaria, tapahtumia ja lakiasioita.

Tee toimittajayhteistyötä

Rakenna toimittajaportfolio, analysoi ja hallinnoi riskejä ja ylläpidä pitkäaikaisia, strategisia toimittajasuhteita.

Hallinnoi kategorioita

Hallinnoi kategorioita, seuraa kategoriakohtaista raportointia ja tue päätöksentekoa.

Johda tiedolla

Aseta tavoitteet, kerää dataa läpi hankintaprosessin ja hyödynnä se päätöksenteossa ja johtamisessa.

Hankintojen tiedolla johtaminen on keskeinen osa SC Sourcing Suite hankintojen johtamisjärjestelmää


SC Sourcing Suite mahdollistaa hankinnan kokonaisvaltaisen johtamisen hankintajärjestelmään kerääntyvän tiedon avulla. Nosta toiminnan läpinäkyvyys ja ennustettavuus seuraavalle tasolle monipuolisten hankinnan johtamistyökalujen avulla.

Kerrytä laadukasta hankintadataa johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi
Yhtenäistä, automatisoi, resursoi ja johda hankintaprosesseja
Tehosta yksilön työskentelyä personoiduilla näkymillä ja työjonoilla
Edistä yhteistyötä hankintajohdon, kategoriajohdon, hankintatiimien, tilaajien ja toimittajien sekä muiden osapuolten välillä
Mahdollista proaktiivinen johtaminen raporttien, ennusteiden, mittarien, tilannekuvien ja notifikaatioiden avulla
Aseta taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuritset ja itse määrittämäsi vaikuttavuustavoitteet

Sähköinen kilpailuttaminen osaksi SC Soucing Suitea

Sähköisen kilpailuttamisen prosessituki tulee kiinteäksi osaksi SC Sourcing Suitea kevään 2023 aikana.

Kilpailutushallinnan kokonaisuuteen on tuotu lähes kaikki hankintalain mukaiset hankintamenettelyt, ja järjestelmä ohjaa käyttäjää valitun hankintamenettelyn mukaiseen vaiheistukseen. Muista kilpailutusjärjestelmistä erottuen SC Sourcing Suite tukee myös hankintayksikön omien, mukautettujen menettelyjen ja niiden vaiheistuksien luomista.

Jatkossa sähköisen kilpailutuksen järjestelmän saa käyttöönsä myös itsenäisenä SaaS-palveluna ilman SC Sourcing -taustajärjestelmää. Kysy lisää!

Sähköisen kilpailutuksen työkalu tietokoneen näytöllä

Sähköinen kilpailuttaminen mahdollista SC Sourcing Suite –hankintajärjestelmässä

Kokosimme tietoa tulevasta kilpailutushallinnan modulista artikkeliin, lue lisää!

Lue artikkeli


Lisää ja sujuvoita yhteistyötä SC Sourcing Suiten asiointipalvelujen avullaToimittaja-asiointipalvelu


Julkaise kilpailutuksia ja kehitä toimittajasuhteita toimittaja-asiointipalvelun avulla! Toimittaja-asiointipalvelussa rekisteröidyt toimittajat voivat osallistua kilpailutuksiin sekä nähdä omat sopimuksensa, avoimet kilpailutuksensa ja näihin liittyvät tehtävät. Toimittajat voivat myös ylläpitää omia tietojaan sekä käydä viestinvaihtoa hankintayksikön kanssa.

Hankintayksikkö voi vastaavasti SC Sourcing -taustajärjestelmän kautta julkaista kilpailutuksia sekä esimerkiksi sopimuksiin liittyviä, toimittajan reagointia vaativia tehtäviä, jotka näkyvät toimittajalle asiointipalvelussa. Taustajärjestelmässä hallinnoidaan myös toimittajaviestintää.

Tilaajapalvelu


Vältä ohiostoja ja helpota tilaajien työtä tilaajapalvelun avulla!

Tilaajapalvelu tarjoaa tuotteiden ja palveluiden tilaajille asiointikanavan, jonka kautta voi hakea oman organisaation voimassaolevia sopimuksia, toimittajia ja kategorioita eri rajaustekijöillä tai vapaasanahaulla.

Palvelu keskittää samaan paikkaan myös lukuisat tilausohjeet ja ohjaa tilaajan oikeaan kolmannen osapuolen tilausportaaliin.

Tarpeeseesi mukautuva ratkaisu


SC Sourcing Suite on oikea ratkaisu julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioille, jotka näkevät hankintatoiminnan merkittävänä osana organisaation toimintaa, ja haluavat kehittää sitä strategisemmaksi toiminnoksi tukeakseen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Ratkaisu kustomoidaan ja integroidaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja sen saa helposti käyttöön SaaS-palveluna tai asennettuna asiakkaan omaan pilviympäristöön. Järjestelmän käyttöönoton voi tehdä myös vaiheistettuna moduuli kerrallaan. Olemme tukenasi myös käyttöönoton suunnittelussa ja järjestämisessä.

Haluatko kuulla lisää?

Asiantuntijamme juttelevat mielellään yksilöllisistä tarpeistanne. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan myyjään, niin sovimme kanssasi esittelyn.


Tiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!