Toimintamallimme

Korkeampaa tuottavuutta sovelluskehitykseen

Toimintamallimme

Korkean tuottavuuden kehitysalusta

Sovellustuotantomme ytimessä on kehittämämme korkean tuottavuuden kehitysalusta, jonka avulla mallinnuksesta voidaan generoida toimivaa sovelluskoodia ilman ihmisen käsin tekemää ohjelmointityötä. Tuotamme automaattisesti ominaisuuksia aina tietokannasta käyttöliittymään asti. Se mitä ei kannata automatisoida, jää ammattilaistemme koodattavaksi.

Ero perinteiseen sovelluskehitykseen

Kehitysalustamme vapauttaa asiantuntijoiden aikaa matalan arvon toisteisesta työstä liiketoiminnallista arvoa tuottavaan kehitystyöhön, tarkoitti se sitten prosessin parempaa automatisointia, käytettävyyden hiomista, laajaa päätelaitetukea tai parempia raportointivälineitä. Tehokkuuden monikertaistuminen mahdollistaa myös innostavan ja visuaalisen kehitysprosessin asiakkaalle: rakennamme jo tarjousvaiheessa sovelluksen ensimmäisen version, josta kehitystä on helppo jatkaa yhdessä asiakkaan kanssa.

Teemmekö low-code-sovelluskehitystä?

Teknologiamme on rinnastettavissa low-code-alustoihin, mutta emme pyri täysin koodittomaan kehittämiseen. Filosofiamme on kehittäjiemme ajan vapauttaminen korkeamman lisäarvon tuottamiseen, jolloin tuotantomallimme ei aseta rajoituksia ratkaisujen laajuudelle. Näin pystymme rakentamaan ratkaisuja monimutkaisista liiketoiminnan ydinjärjestelmistä aina pieniin täsmäsovelluksiin.


Korkean tuottavuuden kehitysalusta taipuu monipuolisten ratkaisuiden tuottamiseen

Ratkaisumme ovat pilvipohjaisia liiketoiminnan ydinjärjestelmiä, joita toimitamme joko SaaS-palveluna tai asiakkaamme hallinnoimalle pilvialustalle. Ratkaisumme eivät teknisesti poikkea perinteisin menetelmin tuotetuista järjestelmistä; ne ovat aitoja monikerrosarkkitehtuuria noudattavia, itsenäisiä liiketoimintasovelluksia.

Toimintatapamme on osoittautunut vuosien varrella erittäin tehokkaaksi tavaksi rakentaa erilaisia ratkaisuja aina laajoista ja monimutkaisista yritysjärjestelmistä pieniin sovelluksiin. Menetelmämme on todistettu toimivaksi kymmenissä asiakasprojekteissa ja asiakastyytyväisyytemme on hyvin korkealla tasolla.

Tutustu referensseihin

soulpro näyttökuva


olli väätäinen

Olli Väätäinen

CEO olli.vaatainen@scsoftware.fi +358 50 557 8111

Ota yhteyttä tai varaa esittely!