Keskitetty alusta työehtosopimuksille, tulkinnoille ja ohjeistuksille

Työehtosopimukset (TES) ovat ammattiliiton tärkeimpiä tuotteita. TES:iin liittyy valtava määrä intellektuaalista pääomaa, jonka saatavuus on kriittistä tulkintojen yhtenäisyyden sekä tulevien sopimuskierrosten onnistumisen kannalta. 

Usein työehtosopimuksiin liittyvää tietoa ei kuitenkaan hallita systemaattisesti, vaan TES-tulkinnat, erilaiset tulkintaohjeet ja -oppaat sekä eri lähteistä tulevat TES-muutosesitykset ovat hajallaan ja vaikea löytää. TES-prosessiin ja tulkintojen muodostamiseen liittyy myös hiljaista tietoa, jonka tallentamiseen ei usein ole olemassa toimintamallia eikä työkaluja.

Tehokas TES-hallintamalli ja jakelukanava

TES-sovellus tarjoaa yhtenäisen hallintamalli ja jakelukanava TES-tulkinnoille, tulkintaohjeistukselle sekä itse työehtosopimuksille. Se helpottaa työehtosopimuksiin liittyvän ajantasaisen tiedon löytymistä ja hyödyntämistä, sekä tehostaa tulkintojen ja tulkintaohjeistuksen laatimista ja kehittämistä.

TES-sovellus on paljon kaivattu työkalu esimerkiksi jäsenneuvonnassa ja luottamusmiesten toiminnassa, ja integraatioiden avulla se saadaan monipuolisesti käyttöön eri palvelujen yhteyksiin liiton eri toimijoille.

Kaikki järjestösektorin ohjelmistotuotteetTiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!