SC Sourcing Suite tukee julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaita käytäntöjä

Terveiset Hankinta-Suomi-syysseminaari 2023:sta! Seminaarin puheenvuoroissa käsiteltiin monipuolisesti Suomen julkisten hankintojen tilannetta aina vastuullisuuden teemoista Hankinta-Suomi toimenpideohjelman tuotoksiin. Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, kuinka digitalisaatiolla ja teknologialla on yhä tärkeämpi rooli menestyksekkään hankintatoiminnan ja sen johtamisen mahdollistajana.

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen -selvityksessä esiteltiin 22 julkisten hankintojen strategisen johtamisen parasta käytäntöä. Parhaat käytännöt on jaoteltu raportissa hankintojen strategisen johtamisen viitekehykseen, joka koostuu neljästä teema-alueesta: hankinnan rooli ja arvolupaus, prosessit ja työkalut, organisaatio sekä kyvykkyydet.

Kuva: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -raportti

Johtamisen ja toiminnanohjauksen parhaat käytännöt yhdessä ratkaisussa

Seuraamme tiiviisti Hankinta-Suomen työtä, tuoden parhaita käytäntöjä osaksi SC Sourcing Suite hankintojen johtamisjärjestelmää. Selvitykseen tutustuessamme totesimmekin, että ratkaisu tukee jo monipuolisesti listattuja parhaita käytäntöjä:

  • Ratkaisu tukee Suomen hankintalain ja -strategian mukaisia periaatteita sekä asiakaskohtaisia toimintamalleja, digitalisoiden prosessin aina hankintatarpeesta tilaamisen ohjaukseen.
  • Tavoite- ja vaikuttavuustyökalulla sekä kategoriajohtamisen toiminnoilla tuetaan organisaation strategisten ja haluttujen kansallisten tavoitteiden tuomista osaksi jokaista hankintaa.
  • Kaikki hankintatieto on hallinnoitavissa yhdellä alustalla, mahdollistaen tiedolla johtamisen, tuottaen tietoa organisaation muihin tiedolla johtamisen työkaluihin sekä auttaen rikastamaan kokonaiskuvia eri tiedolla johtamisen näkymissä.
  • Järjestelmä tuo kaikki hankinnan sidosryhmät yhdelle alustalle, tarjoten kullekin käyttäjälle olennaisimman tiedon ja mahdollistaen laajan yhteistyön organisaatiossa.
  • Ratkaisu tukee myös sopimus- ja toimittajahallinnan rakentamista ja seurantaa sekä tehostaa vuorovaikutusta toimittajien ja hankintayksikön välillä.

Prosessit ja työkalut ovat suurin teema-alue hankintojen strategisen johtamisen parhaissa käytännöissä – niitä kannattaa lähteä rakentamaan ja kehittämään pala palalta.

Jos haluat keskustella hankintojen toiminnanohjauksen ja johtamisen digitalisaatiosta ja työkaluista, niin asiantuntijamme tulevat mielellään juttusille.

Lisää SC Sourcing Suitesta →Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Ponnahda digitalisaation edelläkävijäksi toimialakohtaisilla ohjelmistotuotteilla

Projektipäällikkömme Mari Torkko pohtii, miten digitalisaation kelkkaan voi hypätä räätäliratkaisujen lisäksi myös ohjelmistotuotteiden avulla.

“Digitalisaatiosta on puhuttu jo hyvän tovin. Väitän kuitenkin, että monissa organisaatioissa päädytään edelleen turhan usein tilanteeseen, jossa sovellukset pyritään toteuttamaan olemassa olevien prosessien mukaisesti – mitä voisi kutsua pikemminkin digitoinniksi kuin digitalisaatioksi.”

Digitoitko vai digitalisoitko? 

“Jos haet hakukoneella määritelmää digitalisaatiolle, löydät varmasti mitä moninaisempia selityksiä sanalle. Lyhyesti kuvattuna tekeminen menee digitoinniksi silloin, kun vanha toimintatapa siirretään sellaisenaan digitaaliseen muotoon. Digitalisaatio taas tarkoittaa oman toiminnan muuttamista. Siis sitä, että muutatte omaa toimintaanne, jotta saisitte hankkimastanne sovelluksesta irti maksimaalisen lisäarvon.”

“Digitalisaatio tarkoittaa oman toiminnan muuttamista.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Varsinaista digitalisaatiota voidaan siis sanoa toteutettavan vasta silloin, kun prosessit mukautetaan digitaalisten välineiden tarjoamaan malliin jonkin lisäarvon, kuten paremman tehokkuuden saavuttamiseksi. Teknologinen kehitys on digitalisaation vauhdittaja – esimerkiksi sen sijaan, että asiakas lähettää sähköpostia asiakaspalveluun ja kyselee asiansa perään useaan otteeseen, verkkoasiointipalvelu mahdollistaa tietoturvallisen yhteydenpidon ja asian tilaseurannan. Näin asiakaspalvelu säästyy ylimääräiseltä kuormitukselta ja asiakkaat saavat parempaa ja nopeampaa palvelua.” 

Oman uniikkiuden harha voi aiheuttaa resurssien tuhlausta 

“Ammattiliittojen toimialalla, jossa omakin historiani on, on päädytty usein oman räätälisovelluksen kehittämiseen. Oman kokemukseni mukaan taustasyynä on usein ollut ‘uniikkiuden harha’, jossa oman toiminnan kuvitellaan olevan niin poikkeuksellista, ettei siihen sopivaa järjestelmää voi löytyä markkinoilta. Lopputuloksena on päädytty digitoimaan omaa toimintaa digitalisaation kelkkaan hyppäämisen sijaan.” 

“Saman toimialan organisaatiot toki eroavatkin prosesseiltaan enemmän tai vähemmän, mutta kysymys on lopulta siitä, onko räätälisovellusten toteutus kerta toisensa jälkeen enää järkevää tai kannattavaa. Uniikkiuden harhan vaivatessa resurssien hukkaaminen voi olla hyvinkin todennäköistä, sillä kehitysprojektit ovat rahallisesti isoja investointeja ja organisaatiota kuormittavia määrittely- ja hyväksyntätestausvaiheineen. Samaan hengenvetoon täytyy tietenkin todeta, että räätälisovellus on toki paras ratkaisu tilanteessa, jossa markkinoilta ei löydy olemassa olevaa, tarpeeseen sopivaa nykyaikaista ratkaisua.” 

Toimialakohtaiset tuotesovellukset ja strateginen kehityskumppani tuovat pöytään mahdollisuuden aitoon digitalisaatioon 

“Tuotesovelluksen hankkiessasi sitä kuuluisaa pyörää ei tarvitse turhaan keksiä uudelleen, vaan voit helposti ottaa käyttöön tarvitsemasi setin alan tyypillisiä prosesseja tukevia toimintoja. Tuotteiden hinnoittelu perustuu yleensä käyttäjämääriin, joten se skaalautuu ja soveltuu monen kokoiselle organisaatiolle, kustannusten ollen myös paremmin ennustettavia. Lisäksi tuotteet yleensä kehittyvät muutenkin, kuin vain omia taskujasi kaivamalla.” 

“Järjestelmätoimittajaksi kannattaa valita strateginen kumppani, jolla on tarpeeksi osaamista ja ymmärrystä toimialastasi.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Monen organisaation IT-projekteissa painitaan edelleen puuttuvan muutoskulttuurin sekä osaamis- ja resurssivähyyden kanssa. Siksi järjestelmätoimittajaksi kannattaakin valita strateginen kumppani, jolla on tarpeeksi osaamista ja ymmärrystä toimialastasi. Tällainen kumppani pystyy tukemaan toimintanne kehitystä, eikä sinun tai organisaatiosi tarvitse itse olla alanne digitalisaation tiennäyttäjiä. Voit tällöin luottaa siihen, että kumppanin avulla olette edelläkävijöiden joukossa ja toteuttamassa oman toimialanne parhaita käytäntöjä.” 

Olisiko aika jo kypsä digitalisaatiolle ja toimialakohtaisille tuotesovelluksille?

Lue myös: Kuluttajasovellukset näyttävät mallia bisnesjärjestelmille – SC Software panostaa järjestötoimialan ratkaisujen käytettävyteen

Digitalisaation voima julkisissa hankinnoissa: haastattelussa SC Softwaren tuore seniorkonsultti Olli Surakka 

SC Softwaren hankintapuolen seniorkonsulttina on aloittanut Olli Surakka. Olli on aiemmin työskennellyt julkisten hankintojen kehittämisen parissa muun muassa Hanselilla ja Metsähallituksessa. Haastattelimme Ollia julkisten hankintojen ja niiden digitalisaation tilanteesta.

Miksi olet kiinnostunut hankintojen kehittämisestä? 

“Hankintojen kehittäminen lähtee koko organisaation yhteistyöstä, ja vaatii sitoutumista sekä selkeitä päämääriä ja tavoitteita. Tehdyn tutkimuksen mukaan julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2018 oli noin 47 miljardia euroa – ne rahat pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin. Se on iso kuva, joka motivoi itseäni hankintojen kehittämiseen.”


“julkisten hankintojen houkuttelevuus täytyy aina olla johtoajatuksena taustalla.” Olli Surakka, Senior Consultant, SC Software


Mitä hyvää julkisissa hankinnoissa on mielestäsi viime vuosien aikana tapahtunut, ja mitä pitäisi vielä kehittää? 

“Hyvää on mielestäni se, että hankintaorganisaatiot ovat selvästi lähentyneet toisiaan ja vertaisoppimista on tapahtunut paljon. Tästä kuuluu kiitos muun muassa Hankinta-Suomi -ohjelmalle ja muille julkisten hankintojen kehittäjille.”

“Yhteistyöhön liittyen seuraava kehitysaskel voisi olla hankintatoimen suoriutumisen vertailu ja benchmarkkaaminen hankintayksiköiden kesken. Vertailujen tekeminen vaatii hyvää suunnittelua ja rohkeutta, mutta oikealla ja sopivalla tavalla tehtynä ‘kilpailuasetelma’ tuo esiin oman hankintatoimen vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet.”

Miksi näet tärkeänä, että organisaatiot digitalisoivat hankintaansa? 

“Mielestäni hankintojen digitalisoinnin hyödyt kiteytyvät kolmeen asiaan: järjestelmillä tuetaan ennakoivaa hankintojen johtamista, vastuullisempaa hankintaa sekä toimittajamarkkinoiden potentiaalin hyödyntämistä.”

“Julkisten hankintojen houkuttelevuus ja tarjoamisen kiinnostavuus täytyy aina olla johtoajatuksena taustalla, ja järjestelmien toimivuudella ja helppokäyttöisyydellä on siinä iso rooli.” 

Millä tavoin SC Sourcing Suite mielestäsi tukee julkisia hankintoja? 

SC Sourcing Suite erottuu edukseen tukemalla strategista hankintojen johtamista sekä hankintojen elinkaarihallintaa suunnittelusta sopimushallintaan asti. Lisäksi järjestelmä on laajasti integroitavissa, eli se on helppo tuoda kiinteäksi osaksi organisaation nykyistä järjestelmäympäristöä.”

Olli Surakka

Senior Consultant

SC Software


Tilaa uutiskirjeemme! 👉

Saat SC Softwaren asiantuntijoiden ajatukset sekä tuoreimmat kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Valmis sovellus jopa 80 % nopeammin SC Softwaren SoulGen-ohjelmistokehitysalustalla

Digitalisaatiosta odotetaan ratkaisua liiketoiminnan tiukentuviin tuottavuusodotuksiin kaikilla toimialoilla. Liiketoiminnan järjestelmiltä odotetaan korkeaa suorituskykyä, tietoturvaa ja käytettävyyttä sekä joustavaa kehitysprojektia ja käyttöönottoa, mutta maltillisella kustannuksella.

Ohjelmistopalvelujen kova kysyntä sekä IT-alan kiihtyvä kilpailu ovat saaneet softatalot etsimään tehokkaampia ratkaisuja ohjelmistokehitykseen; on kehitetty parempia ohjelmointikieliä, -ympäristöjä, menetelmiä ja työkaluja, teetetty työtä ulkomailla sekä rekrytoitu lisää seniorikehittäjiä.

Vaikka kehitystä tapahtuu jatkuvasti, monien IT:n ostajien kokemukset ovat silti tyypillisiä: valmiit SaaS-tuotteet eivät vastaa omia tarpeita, ja perinteisen ohjelmistokehitysprojektien hinta ja aikataulu venyvät jatkuvasti alkuperäisistä arvioista. Näkyvyys kehitystyöhön on olematonta, mikä voi johtaa kalliisiin muutoksiin ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Lisäksi ohjelmiston lopputuloksen laatu on usein pettymys tilaajalle.

Koodittomuus nousussa – ratkaiseeko se softakehityksen ongelmat?

Yksi yleistyvä ohjelmitotuotannon kehityssuunta Rapid Application Development (RAD) -lähestymistapaan kuuluvat koodittomat (no-code) tai vähäkoodiset (low-code) sovelluskehitysalustat. Niiden avulla ohjelmistoja rakennetaan visuaalisilla elementeillä koodin kirjoittamisen sijaan. Koodittomat metodit kehittyvät ja kypsyvät kovaa vauhtia; vielä muutama vuosi sitten mm. Gartner puhui High Productivity Application Platform -palveluista (hpaPaas), mutta on sittemmin 2023 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms -raportissaan päivittänyt termejään, puhuen nyt “Enterprise Low-Code” -alustoista.

Low-code/no-code-alustoilla pyritään nopeaan räätälisovellusten kehittämiseen ja käyttöönottoon korottamalla sovelluskehityksen abstaktiotasoa ja minimoimalla ohjelmointityön määrää. Alustoilla on myös pyritty parantamaan lopputuotteen osuvuutta antamalla käyttäjien rakentaa sovelluksensa itse, ilman ohjelmistotalon väliintuloa.

Siinä missä täysin koodittomat alustat ovat usein suunnattu koodaustaidottomille kansalaiskehittäjille, enemmän teknistä osaamista vaativat low-code-työkalut ovat yleensä ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja. Näillä enterprise low-code-alustoilla generoidaan sovelluskoodia esimerkiksi toimialakohtaiseen tietomalliin (domain-specific modeling, DSM) perustuen, ja generoidun sovelluksen kehitystä voidaan jatkaa manuaalisesti koodaten. Tarkoituksena on siis lisätä ammattilaiskehittäjän tuottavuutta, antaen samalla vapauksia sovellusten laajempaan räätälöintiin.

No-code/low-code-alustat ovat saaneet myös kritiikkiä. Etenkin no-code-alustoilla koodin manuaalinen editointi on usein hyvin rajoitettua, jolloin ne soveltuvat lähinnä yksinkertaisten täsmäsovellusten tekoon. Alustojen tarjoamat sapluunat kattavat yleisimmät bisnesprosessit, mutta monipuolisempiin työnkulkuihin, integraatioihin tai analytiikkaan ne eivät usein taivu. Monesti äärimmäistä nopeutta ja helppouta lupaavat alustat vaativat myös enemmän teknistä osaamista, kuin niiden markkinoinnissa annetaan ymmärtää.

Low-code ja no-code-alustat poistavat siis monia perinteisen sovelluskehityksen ongelmia tekemällä kehityksestä intuitiivisempaa, tuomalla substanssiosaajat sovellusten rakentajiksi ja vähentämällä ohjelmoinnin määrää. Alustojen puutteellisuuksista johtuen on kuitenkin edelleen yleistä toteuttaa vaativammat liiketoiminnan järjestelmät yhdessä asiantuntevan ohjelmistotoimittajan kanssa. Toimittaja voi kuitenkin hyödyntää enterprise low-code-alustoja onnistuneesti omassa toiminnassaan, tuoden sen hyödyt myös asiakkaan saataville.

Automatisointi ja manuaalinen koodaus yhdistyvät sulavasti SC Softwaren sovellustuotannossa

Sekä perinteisissä, että lähes huippuunsa asti automatisoiduissa sovelluskehityksen menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Olemmekin SC Softwarella lähestyneet ongelmaa valitsemalla molempien tapojen parhaat puolet ja kehittämällä niiden ympärille oman SoulGen-ohjelmistokehitysalustamme. Kun asiakas haluaa tietynlaisen järjestelmän, mallinnamme sen sisältämät käsitteet sovellusmalliksi, jonka pohjalta generoimme toimivan perussovelluksen. Mallinnuksessa hyödynnämme määrittelemäämme toimialakohtaista kieltä (domain-specifin language, DSL), johon olemme valikoineet yleisiä, kaikissa järjestelmätoimituksissamme toistuvia sovelluksen rakenteita ja toiminnallisuuksia. Jatkamme tästä sovelluksen kehittämistä manuaalisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Liian pitkälle automatisointi vie lopputulosta usein vain kauemmas asiakkaan tarpeesta.

SoulGen-alustamme on verrattavissa enterprise low-code-alustoihin, mutta käyttölisenssien myymisen sijaan käytämme sitä oman tuottavuutemme nostamiseen ohjelmistoja rakennettaessa. Tällä tavoin standardoimme ja nopeutamme ohjelmistotoimituksiamme, mikä näkyy asiakkaillemme lopputuloksen laadukkuutena sekä aikataulun ja budjetin pitävyytenä. Samalla pystymme toimimaan täyden palvelun kehityskumppanina, joka pitää huolta järjestelmien tietoturvasta, toimivuudesta, ylläpidosta, ajoalustoista ja muista teknisistä asioista, joihin asiakkaat eivät yleensä halua käyttää aikaansa.

Tietomalli ja siitä generoitu sovellus
Tietomallista generoidaan toimiva sovellus, jonka kehittämistä jatketaan käsin koodaamalla 

Teknologiaamme on helppo ajatella vain uusien räätälisovellusten tuottamisen kautta, mutta käytännössä se istuu hyvin myös legacy-järjestelmien uudistamiseen (katso esimerkiksi Teollisuusliitolle toimittamamme hanke), laajojen tehtäväkriittisten järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamiseen, olemassa olevien järjestelmien laajentamiseen tai tuoteinnovaatioiden nopeaan kehitykseen ja markkinoille vientiin. Näin pystymme ketterään toimintamalliin, jossa kaikki edellä mainitut palvelut ovat osa tarjoamaamme. 

Alusta taklaa organisaatioiden muuttuvia digitarpeita – nyt ja tulevaisuudessa 

Laura Fadjukoffin SC Softwaren kanssa yhteistyössä tekemässä diplomityössä verrattiin toimialakohtaisen mallinnuksen ja perinteisen ohjelmointityön tehokkuutta sovelluskehityksessä. Case-tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että sovelluksen tuottaminen mallista generoimalla vei jopa 80 % vähemmän kokonaisaikaa verrattuna samanlaisen sovelluksen käsin ohjelmointiin. Tutkimuksen mukaan työaikaa säästyi erityisesti tietokannan luomisessa, sovelluslogiikan ohjelmoinnissa ja käyttöliittymän muokkauksessa. Vaikka tutkimus oli vain yksi case-esimerkki, jota ei sellaisenaan voi yleistää jokaiseen projektiin, sen tulokset antavat kuitenkin jonkinlaista osviittaa teknologiamme tuottamasta ajansäästöstä. 

Oma filosofiamme ei kuitenkaan perustu äärimmäiseen nopeuden tavoitteluun, vaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseen annetuissa raameissa. Teknologiamme mahdollistaa sen, että projektibudjetista suurempi osa voidaan käyttää ns. korkeamman lisäarvon työhön rutiinikoodaamisen sijaan, tarkoittaen esimerkiksi prosessien ja käytettävyyden hiomista, laajempaa päätelaitetukea tai parempia raportointivälineitä.  Ajansäästön lisäksi olemme havainneet muitakin SoulGen-alustamme tuomia etuja:

  • Pystymme tarkempaan arvioon projektiin käytetystä ajasta ja resursseista, jolloin antamamme budjetti- ja aikatauluarvio on kohdillaan lähes kaikissa toimituksissamme. 
  • Asiakas ymmärtää sovelluskokonaisuutta paremmin nähdessään visuaalisen mallinnuksen ja siitä generoidun sovelluksen. Määrittelyjä päästään tarkentamaan jo aikaisessa vaiheessa, jolloin tulevaisuuden korjaustarpeet vähenevät. 
  • Koodi on aina yhdenmukaista ja laadukasta, sillä sitä on testattu kaikissa toimitusprojekteissamme. Lisäksi alustaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin. 
  • Jatkokehitämme järjestelmiä samalla teknologialla, ja muutostyöt ovat nopeita toteuttaa mallia editoimalla.  
  • Generoitu sovellus on tavallinen monikerrosarkkitehtuuria noudattava järjestelmä, jota voi kehittää eteenpäin perinteisinkin menetelmin. Näin asiakas välttyy vendor lock-in tilanteelta. 
SC Softwaren sovelluskehityksen malli kuvattuna

SoulGen-alustamme tarjoaa myös monia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Organisaatioiden toiminta vaatii yhä enemmän tietoon perustuvaa johtamista, ja siksi toiminnasta kerääntyvää dataa on oltava mahdollista yhdistellä, analysoida, jakaa, rikastaa ja puhdistaa monipuolisesti. Olemmekin tunnistaneet teknologiamme kyvykkyyksiä muun muassa valmiiden API-rajapintojen, räätälöityjen masterdatan hallintaratkaisujen sekä erilaisten BI-tietovarastojen ja niiden käyttöliittymien toteuttamiseen kehitysalustaamme hyödyntäen. Näin teknologiamme tukee liiketoiminnan ydinprosessien digitalisoinnin lisäksi ydindatan hyödyntämistä eri käyttötarkoituksiin – yli järjestelmärajojen. 

Asiakkaan tyytyväisyys ratkaisevaa

Kaikissa sovelluskehityksen tavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. SoulGen-teknologialla pyrimme vähentämään perinteisten sekä koodittomien menetelmien pullonkauloja, mutta minkä tahansa sovelluksen toteuttamiseen sekään ei sovellu. Osaavat ohjelmistokehittäjät ovat edelleen keskeinen voimavara järjestelmiemme toteuttamiseen sekä oman teknologiamme kehittämiseen. Lukuisat onnistuneet toimitukset ja asiakkailtamme saamamme palaute rohkaisee meitä eteenpäin tällä tiellä. Teknologia on meille työväline ja asiakkaidemme tyytyväisyys on se tärkein onnistumisen mittari. 

Kuluttajasovellukset näyttävät mallia bisnesjärjestelmille – SC Software panostaa järjestötoimialan ratkaisujen käytettävyteen

Projektipäällikkömme Mari Torkko pohtii B2C ja B2B-järjestelmien välisiä käytettävyyseroja ja niiden vaikutusta liiketoimintajärjestelmien kanssa työskentelevien arkipäivään.

“Viimeisen kymmenen vuoden aikana B2C-järjestelmissä ja -sovelluksissa käytettävyys on ottanut huimia kehitysaskeleita teknologian vanavedessä. Yritysten on ollut pakkokin panostaa tarjoamiensa digipalvelujen käytettävyyteen, sillä huonon käyttäjäkokemuksen seurauksena asiakkaita on helppo menettää”. 

“Oma esimerkkini mainitunlaisesta käytettävyyskukkasesta: Hiljattain kauneushoitolan ajanvarausjärjestelmä salli varauksen parihoitoon yhdelle henkilölle. Järjestelmiä työkseen suunnittelevalle henkilölle puhelu kauneushoitolasta, jossa asiakaspalvelijan mukaan varattu hemmotteluhoito ei onnistukaan, koska se oli varattu vain yhdelle henkilölle kahden sijaan, oli äärimmäisen hämmentävä. Eihän näin olisi ajanvarauspalvelussa saanut ensinkään päästä käymään!”

Bisnesjärjestelmiltä odotetaan kuluttajasovellusten tasoista käytettävyyttä  

“Nykypäivänä B2B-järjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt käyttävät monenlaisia kuluttajasovelluksia, joissa käytettävyys on usein aivan eri tasolla verrattuna bisnesjärjestelmiin. Käyttäjän on siis helppo huomata, mikä on käytettävän ja ei-niin-käytettävän järjestelmän ero, ja luoda näin odotuksia ja tuskastumista liiketoiminnan järjestelmiä kohtaan. Työelämässä käyttäjät ovat kuitenkin tavallaan pakotettuja tulemaan toimeen bisnesjärjestelmien kanssa ja löytävätkin usein kiertoteitä järjestelmien käytettävyysongelmiin, koska muutakaan mahdollisuutta ei ole.”

“Kuten aiemmassa omakohtaisessa ajanvaraustilanteessa, myös B2B-järjestelmissä olisi tärkeää, että järjestelmä estäisi virheiden syntymisen ja ohjaisi käyttäjäänsä läpi prosessin niin, että aiottu lopputulos saavutetaan ilman harmaita hiuksia (tai mieluummin vielä positiivisella käyttäjäkokemuksella). Muistinvaraiset työvaiheet unohtuvat helposti – etenkin, kun ihmisten aivot ovat nykyisessä ärsyketulvassa jo muutenkin ylikuormitetut.”

Käytettävyyttä on kehitettävä koko digipalvelun elinkaaren ajan 

“Järjestötoimialan keskeisissä prosesseissa riittää vielä paljon digitalisoitavaa. Toiminnan digitalisointi parantaa monesti jo itsessään tehokkuutta, mutta järjestelmien hyvä käytettävyys vielä lisää työtyytyväisyyttä ja parantaa entisestään työn tuloksia.” 

“Uudet ratkaisut otetaan usein käyttöön MVP eli Minimum Viable Product -vaiheessa, jolloin järjestelmä sisältää vain keskeisimmät työn hoitamiseen tarvittavat toiminnallisuudet. Näin ollen käyttöönoton jälkeen järjestelmästä löytyy varmasti vielä kehitettävää ja parannettavaa. Järjestelmän jatkokehitykseen kannattaa varautua, sillä lisätarpeet ja kehityskohteet selviävät lähes aina vasta järjestelmän aktiivisen käytön myötä.”

“Jatkuvaan käytettävyyden parantamiseen panostamalla varmistetaan, ettei kehitysinvestointi valu hukkaan.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Jatkuvaan käytettävyyden parantamiseen panostamalla varmistetaan, ettei kehitysinvestointi valu hukkaan järjestelmän vähäisen käytön takia. Käytettävyyteen investoitavat eurot pysyvät myös maltillisina, kun parannuksia tehdään pienkehityspaketteina, eikä massiivisena versiopäivitys- ja kehitysrysäyksinä vuosien päästä järjestelmän käyttöönotosta.”

SC Software panostaa järjestötoimialan ratkaisujen käytettävyyteen sekä toimialaosaamisen kasvattamiseen 

“Järjestelmän käytettävyys on monen tekijän summa ja kullakin järjestelmän luomiseen osallistuvalla taholla on oma vaikutuksensa siihen. Hyvä käytettävyys B2B-ratkaisuissa edellyttää järjestelmän suunnittelijalta muun muassa toimialan ja organisaation toiminnan ymmärrystä.”

“Toimialaymmärryksen kartuttamiseen olemme SC Softwarella panostaneetkin; olemme kehittäneet digipalveluja yhteistyössä eri ammattiliittojen kanssa toimintamme alusta asti, sekä saaneet myös henkilöstöömme ammattiliittotaustaisia palvelukehityksen ammattilaisia. Olemme näin pystyneet rakentamaan yhden markkinoiden kattavimmista järjestötoimialan ohjelmistotuoteperheistä, ja haluamme jatkossakin rakentaa aidosti järjestöjen toimintaa tukevia ratkaisuja.”

“Hyvä käytettävyys B2B-ratkaisuissa edellyttää järjestelmän suunnittelijalta muun muassa toimialan ja organisaation toiminnan ymmärrystä.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Järjestötoimialan ratkaisujen käytettävyys on ollut meillä viime aikoina tiiviisti sisäisen keskustelun aiheena ja olemmekin tekemässä tuotekehitystä käytettävyysfokuksella. Olemme käyneet läpi olemassa olevia järjestelmiä yhdessä käytettävyysosaajiemme kanssa ja alkaneet viemään kehitysbacklogeille kartoitusten tuloksena löytämiämme havaintoja.”

“Maailma muuttuu ja muutoksen kyydissä on pysyttävä mukana. B2B-ratkaisuiden käytettävyysasioita olisikin syytä ottaa aiempaa enemmän keskiöön niin järjestelmien toteutuksissa kuin niiden jatkokehityksessäkin. Liiketoimintajärjestelmien käytettävyyden nostaminen lisäisi käyttäjien työssä viihtymistä ja tyytyväisyyttä työvälineisiinsä, sekä vähentäisi siten myös työn kuormittavuutta.”


Mari Torkko

Project Manager, SC Software


Tilaa uutiskirjeemme! 👉

Saat SC Softwaren asiantuntijoiden ajatukset sekä tuoreimmat kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Vaikuttavuustavoitteet osaksi jokaista hankintaa – lue Ite wikin artikkeli

Hankinnoilla on vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Organisaatiot voivat näin ollen edistää vaikuttavuustavoitteidensa toteutumista valitsemalla strategisesti hankittavat palvelut ja tuotteet sekä niiden toimittajat. Järjestelmätuella tavoitteet tuodaan osaksi jokaista hankintaa ja luodaan näkyvyys hankintojen kokonaisvaikuttavuuteen.

Ite wiki haastatteli SC Softwaren Senior Consultant Veera Lavikkalaa.

Lue artikkeli täältä

Tutustu SC Sourcing Suiteen

Tuoreena äitinä SC Softwarella

Karoliina Airaksinen
QA Specialist


Toimin SC Softwarella QA Specialistina, ja tässä blogitekstissä kerron miten onnistuin nauttimaan vauva-arjesta sekä palaamaan töihin, itselleni ja perheellemme sopivalla tavalla.

Jouluna 2020 saimme mieheni kanssa parhaan mahdollisen joululahjan kun raskaustesti näytti positiivista. Reilu viikko sen jälkeen alkoikin paha raskauspahoinvointi, joka kesti monta, monta viikkoa.

Pahoinvointi lisääntyi ja jouduin toteamaan, etten suoriudu töistä. En suoriutunut edes sohvalla makaamisesta! Syytä ei tietenkään olisi tarvinnut kertoa, mutta itse valitsin kertoa esihenkilölleni syyn sairaslomalleni. Se oli todella pelottavaa niin aikaisessa vaiheessa raskautta. Esihenkilöni kuitenkin onnitteli välittömästi ja toivotti jaksamista todeten, että työt kyllä järjestyvät ja älä niistä stresssaa. Yhdessä pystyimme arvioimaan tilannetta ja keskustelemaan millaisilla järjestelyillä voisin palata töihin joustavasti. Ja kun oloni lähti paranemaan, päädyimme siihen, että palasin töihin osapäiväsairausrahalla. Sekin onnistui ilman ongelmia, työterveys palveli ja kyse oli vain paperitöistä.

Joustavien työaikojen sekä sopivien työtehtävien takia osa-aikainen järjestely oli hyvin stressitön. Onneksi pääsin lopulta palaamaan kokoaikaisesti töihin. Tämäkin onnistui vähän nopeammin joustavuuden takia – kiitos etätyön sain nukuttua päikkäreitä lounaan yhteydessä ja hommat jatkuivat sitten!

Alusta asti olimme mieheni kanssa toivoneet, että voisimme jakaa vanhempainvapaita mahdollisimman tasan, ja halusimme hyödyntää osittaista vanhempainvapaata. Tällä järjestelyllä molemmat tekevät osa-aikaisesti töitä (40-60% normaalista työajasta) ja ovat osa-aikaisesti vanhempainvapaalla. Vitsailemme usein, että työpäivät ovat lepopäiviä ja todellinen duuni on vauvan kanssa päivät kotona, vaikka se mukavaa onkin! Meidän vauvamme on ollut alusta asti hyvin sopeutuvainen, ja vuorojärjestely yöheräilyissä ja vauvan ruokahuollossa on sujunut ilman ongelmia.  Etätyömahdollisuudesta johtuen myös maidon pumppaaminen onnistuu hygieenisesti ilman erillistä säätöä.

Tällä järjestelyllä me molemmat vanhemmat saamme lapsemme kanssa aikaa ja molemmat saavat myös käydä töissä. Aloitimme osittaisen vanhempainvapaan vauvamme ollessa viisi kuukautta vanha – mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska neljän kuukauden kohdalla meillä oli melkoiset yöhulinat päällä!

Meidän perheellemme ratkaisu on todella toimiva ja olen todella kiitollinen, että työnantajan puolelta tällainen järjestely onnistui asenteella ’todellakin!’

Ja mikä olisikaan parempaa palautumista työpäivän aikana kun pieni tauko, jolloin halailla nauravaa vauvaa.

Karoliina Airaksinen
QA Specialist
, SC Software

Matkakertomus #4: Vuosi SC Softwarella – matka jatkuu

Ensimmäinen vuoteni SC Softwarella tuli juuri täyteen ja voin todeta, että markkinointi on oikeasti se ”näköalapaikka”, josta monissa työilmoituksissa (joskus kliseisesti) puhutaan: näissä tehtävissä tulevat hiljalleen tutuksi asiakkaidemme toimialat, oma tekemisen tapamme ja laaja palveluskaalamme sekä alan työmarkkinat. Todellisuus on ylittänyt odotukset, vaikka aloittaessani aavistinkin, että monenlaista tekemistä ja haltuun ottamista olisi luvassa.

Monipuolisuus ja mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ovat ehdottomasti parhaita juttuja tässä työssä: vaihtelevuus todellakin realisoituu siinä, kun edellisellä viikolla pääset lillumaan Hotel Kämpin sviittiin, ja seuraavalla viikolla käppäiletkin sitten loskakurasateessa painolle noutamaan käyntikortteja työkavereille <3

Mieleenpainuneita hetkiä kahvitauoista graduun ja edustamisista etäilyyn

Mennyt vuosi on ollut yhtä menoa ja meininkiä – samalla, kun noobiena olen ottanut haltuun sekä IT-alan pelikenttää, markkinoinnin ymmärrystä että omaa rooliani, suoritin myös viimeisen vuoteni graduineen yliopistolla. SC Softwaren joustava ja kannustava suhtautuminen opiskeluun mahdollisti kuitenkin tavoiteajassa valmistumisen ja hyvät ainekset gradutyölle.

Nyt vuosien opintoputken jälkeen on outoa tulla päivän päätteeksi kotiin ilman mitään, mitä pitäisi vielä yötä myöten pakertaa. Nyt onkin helpottavaa huokaista ja lähteä pian vapaana kesän viettoon – ja toisaalta alkaa keskittyä täysipäiväisesti työntekoon.

Töiden puolesta mieleenpainuvimmat asiat kuluneena vuonna ovat olleet asiakkaisiin tutustumiset, työkavereiden kanssa vietetyt kahvitunnit ja illanistujaiset sekä työtehtävät aina rollupien roudauksista ja messukarkkitilauksista tapahtumien järjestämisiin, verkkosivu-uudistuksiin ja hakukoneoptimointeihin.

matkakertomus 4 - muistot soulcorella

Välillä ollaan ehditty juhliakin 🙂

Näin taaksepäin katsoessa ilahduttavat myös markkinoinnin myötävaikutuksella tehdyt tulokset niin näkyvyys-, kauppa- kuin rekrytointipuolellakin. Vaikka omaa keskeneräisyyttä ja tietämättömyyttä on joutunut ja joutuu edelleen sietämään, ja uusia asioita on jatkuvasti opeteltava lennosta, pienetkin onnistumiset ja edistykset ovat tuntuneet itselle voitoilta.

Oman lisämausteensa kevääseen on tuonut myös tämä tuulettimeen lävähtänyt korona. Omalta osaltani etäily on tullut tutuksi jo ennen ”uutta normaalia”, eikä näin ollen aiheuttanut sen kummempia vaikeuksia – täytyy kuitenkin todeta, että lomautusuutisten tulvaa seuratessani olen ollut kiitollinen siitä, että meidän porukalla on riittänyt hommaa ja että olemme saaneet jopa uusia työkavereita tämän poikkeustilanteen aikana(!).

Liikaa en ole voinut korostaa, kuinka mahtavaa on ollut päästä kertomaan näiden tyyppien (ja meidän mahtavien asiakkaiden) aikaansaannoksista – sen verran vaikuttavaa referenssilistaa olemme tässä vuoden aikana kasanneet!

Matka jatkuu

Tämän viimeisen matkakertomuksen osan päätteeksi on kiva myös päästä kertomaan, että ensikauden alusta alkaen jatkan duuneja markkinointipäällikön nimikkeellä. Useita mielenkiintoisia projekteja on luvassa lomakauden jälkeen – näistä pääsemme uutisoimaan pian lisää! Odotan myös kovasti pääseväni jatkamaan markkinoinnin kehittämistä sekä omaa osaamistani, ja sitä myötä SC Softwaren kasvua yhdessä meidän mahtavan porukan kanssa.

Näihin tunnelmiin, kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää kesää!

Janita Kingelin, markkinointipäällikkö

***

Lue matkakertomuksen edelliset osat:

Matkakertomus #1: Ensiaskeleet

Matkakertomus #2: Malli, koodi, generaatio, automaatio..?

Matkakertomus #3: Kokemuksiani SC Softwarella työskentelystä

Hankintalainsäädäntö ei estä julkisen sektorin toimittajayhteistyön kehittämistä – lue ite wikin artikkeli!

“SC Softare on tuotteistanut hankinta-,  sopimus- ja toimittajahallinnan prosessien tueksi SC Sourcing Suiten, jonka asiakkaita ovat muun muassa Espoon kaupunki ja Vapo”. 

Ite wiki on julkaissut asiantuntijahaastattelun (3.12.2019), jossa kehityspäällikkömme Tuomo Peltola kertoo toimittajien elintärkeästä roolista osana hankintaketjua:

“Isoilla organisaatioilla toimittajamäärät voivat nousta tuhansiin. Sellaista toimittajamassaa ei pysty hallinnoimaan, ellei toimittajien merkitys hankintayksikölle ole selvillä.” Tuomo Peltola, kehityspäällikkö, SC Software

Lue koko artikkeli ite wikin blogista!

Tutustu SC Sourcing Suiteen

Julkiset hankinnat – keino vaikuttaa myös hallitusohjelman toteutumiseen

Tiina Vestman
Vice President, Sales


“Olisiko jo aika tunnistaa julkisten hankintojen potentiaali strategisena työkaluna? Jos jokaisessa kaikkien Suomen hankintayksiköiden puolen miljoonan euron arvoisessa hankintasopimuksessa olisi pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistettävän henkilön työllistämistä koskeva ehto, olisi teoriassa mahdollisuus saada aikaan 70 000 määräaikaista työ- tai vaikkapa oppisopimusta. Aika lähellä viime päivinä hallitusneuvotteluissa keskusteltua tavoitetta, eikö?” Kysyy Katariina Huikko blogikirjoituksessaan.

Hankinnan vaikuttavuuden kasvattaminen yhden organisaation sisällä on ollut meillä itsestään selvä tavoite jo pitkään, mutta Katariinan blogikirjoitusta lukiessa tajusin, että julkisissa hankinnoissa on avaimet myös laajempaan vaikuttamiseen.

Hankinta on organisaation strateginen prosessi

Hankintatoimen vaikuttavuutta edistää eniten se, että hankinta määritellään yhdeksi organisaation strategisista prosesseista. Myös julkishallinnossa ollaan heräämässä tähän ja hankinta on nousemassa strategisten prosessien joukkoon, missä Espoon kaupunki on edelläkävijä.

Olemme viimeiset vuodet seuranneet markkinaa ja kuunnelleet seminaaripuheenvuoroja hankinnan strategisesta merkityksestä. Olemme tehneet töitä digitalisoimalla isojen organisaatioiden hankinta-, toimittajanhallinta- ja sopimushallintaprosesseja. Olemme vierailleet mm. useiden korkeakoulujen hankintakoulutuksissa puhumassa asian puolesta. Nyt viimein alkaa tuntumaan siltä, että aihe on siirtymässä seminaaripuheenvuoroista käytännöksi.

Hankintaosaamista voidaan edistää digitaalisilla ratkaisuilla

Myös hallitusohjelmaan on kirjattu vaatimus hankintaosaamisen kehittämisestä. Hankintaosaamista ja strategisen hankinnan prosesseja voidaan jalkauttaa toimivilla digitaalisilla työvälineillä. Tästä puhuimme tällä viikolla Espoon kaupungin hankintatoimen kanssa. Hankintaprosessin kehittäminen ja jalkauttaminen digitaalisin työvälinein on helpottanut heillä merkittävästi uusien aloittavien hankinta-asiantuntijoiden oppimista ja työskentelyedellytyksiä. Perehtymis- ja haltuunottovaiheen pituus on lyhentynyt kuukausista viikkoihin.

Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan digitaalisia ratkaisuja

Hallitusohjelman tavoitteena on osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Julkiset hankinnat pitää ehdottomasti nähdä yhtenä strategisena työkaluna myös hallituksen tavoitteiden, kuten työllisyystavoitteiden saavuttamisessa.

Hankintatoimi tarvitsee työvälineet, joilla pystytään tehokkaasti johtamaan, jalkauttamaan ja mittaroimaan hankintasalkkua vaikuttavuuteen liittyvien kriteerien osalta. Yksittäinen hankita pitää arvioida näiden vaikuttavuuskriteerien osalta jo hankinnan suunnitteluvaiheessa, jolloin haluttuja strategisia tavoitteita voidaan edistää tehokkaammin. Vaikuttavuutta on pakko mitata jokaisen hankinnan tasolla, jos karkean näppituntuman sijaan halutaan saada aitoa dataa hankintojen vaikuttavuudesta.

Kuva: SC Sourcing Suite, vaikuttavuusarviointi

Vaikuttavuuden arviointi on elinkaariprosessi

Hankintavaiheen aikaisen vaikuttavuusarvioinnin ja tavoitteiden asettamisen lisäksi vaikuttavuutta pitää pystyä arvioimaan ja seuramaan myös sopimuskaudella. Hankintojen vaikuttavuus on nousemassa esim. kuntasektorilla kaupunginjohdon kiinnostuksen kohteeksi. Tietoja kysytään usein ja monesti tieto tarvitaan heti.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuksista raportointi on mahdollista, kun dataa kerätään rullaavasti hankintavaiheesta aina sopimuskauden loppuun saakka. Strategiset tavoitteet ja mittarit on pystyttävä määrittelemään digitaalisesti, jolloin ne ohjaavat koko hankintasalkkua. Digitaalisella ratkaisulla voidaan varmistaa, että tiedot ovat käytettävissä ja näin saadaan milloin tahansa ulos reaaliaikainen tilannekuva hankintojen vaikuttavuuksista. Vaikuttavuuden tilannekuvaa voidaan myös rajata ja tarkastella esim. tietyn toimialan, hankintatyypin tai aikajänteen näkökulmasta.

Tämä kaikki mahdollistaa myös hankinnan vaikuttavuuden vuosittaisen tarkastelun. Samalla tulevien kausien suunnittelua voidaan peilata edellisten vuosien tavoitteisiin ja toteumiin.

Kuva: SC Sourcing Suite, vaikuttavuusseuranta

Tutustu SC Sourcing SuiteenOta yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →