SC Software vahvistaa kasvuaan Korona Investin tuella

Tiedote

26.9.2023 kello 9:00 | SC Software Oy 

Suomalainen ohjelmistotalo SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä vähemmistöomistajina. Järjestelyn myötä SC Softwarella on erinomainen mahdollisuus tavoitella merkittävää kasvua sekä vahvistaa omaa asiakasratkaisujen kehitysteknologiaansa.

Suomalainen teknologiayhtiö SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä vähemmistöomistajina. Järjestelyn myötä SC Softwarella on erinomainen mahdollisuus vahvistaa johtavaa asemaansa ja tavoitella merkittävää kasvua.

SC Software on korkean teknologian ohjelmistotalo, joka toimittaa pilvipohjaisia toimialakohtaisia ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja. Ohjelmistojen kehittämisessä yhtiö käyttää omaa teknologia-alustaansa, joka tehostaa ohjelmistotuotannon prosessia, parantaa laatua sekä mahdollistaa nopean, intuitiivisen ja asiakasta osallistavan tavan toteuttaa sovelluksia. Tällä hetkellä yhtiön keskeisiä ratkaisualueita ovat julkisen hankinnan ratkaisut, ammattiliittojen ohjelmistot sekä yritysten liiketoimintaa tukevat ratkaisut. Ratkaisut ovat pilvipohjaisia liiketoiminnan ydinjärjestelmiä, jotka toimitetaan joko SaaS-palveluna tai asiakkaan hallinnoimalle pilvialustalle.

Omistusjärjestelyn myötä entisestään vahvistuva SC Software tavoittelee merkittävää kasvua:

Yrityksemme toimii erittäin kilpailukykyiseltä pohjalta, joka rakentuu asiakaslähtöisyydestä, huippuosaajista, korkean laadun mahdollistavasta omasta teknologiasta ja runsaasta toimialakokemuksesta. Korona Investin tuki täydentää meitä edelleen, ja tulemmekin seuraavaksi hakemaan kasvua ja markkina-asemamme vahvistamista vielä entistä selvemmin. Lisäksi liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on yksi tavoitteistamme”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Olli Väätäinen.

Monissa suomalaisissa kasvutarinoissa mukana ollut Korona Invest tulee SC Softwaren omistajaksi vahvalla ohjelmistoalan osaamisella. Korona Investin tavoite on mahdollistaa kasvustrategian toteutus tarjoamalla yhtiölle aktiivisen omistajan ja ammattisijoittajan resurssit:

SC Software on poikkeuksellisen hienoa asiakasymmärrystä ja toimialakokemusta omaava ohjelmistotalo, joka ottaa nyt merkittäviä askeleita kohti seuraavaa kehitysvaihettaan. Yhtiön oma teknologia ja sitoutuneet huippuammattilaiset antavat kaikki edellytykset skaalautuvalle kasvulle, mitä tulemme myös yhdessä tavoittelemaan”, kertoo Korona Investin sijoitusjohtaja Reeti Saarinen.

Lisätietoja

Olli Väätäinen
Toimitusjohtaja, SC Software
+358 (0) 50 557 8111
olli.vaatainen@scsoftware.fi

Reeti Saarinen
Sijoitusjohtaja, Korona Invest
+358 (0) 40 561 8761
reeti.saarinen@koronainvest.fi

SC Software

  • Pilvipohjaisia liiketoiminnan ydinjärjestelmiä tarjoava suomalainen teknologiayhtiö
  • Keskeisinä ratkaisualueina mm. julkisen hankinnan ratkaisut, ammattiliittojen ohjelmistot sekä yritysten liiketoimintaa tukevat ratkaisut
  • Ratkaisut perustuvat omaan, korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysalustaan
  • Noin 40 ohjelmistoalan ammattilaisesta koostuva työyhteisö

Korona Invest

  • 2006 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö
  • Erikoistunut keskisuurten ja pienten yhtiöiden buyout- ja kasvusijoituksiin
  • Kerännyt neljään rahastoon yhteensä 235 miljoonan euron pääomat
  • Toteuttanut 36 ensisijoitusta ja 26 irtautumista