SC Sourcing Suite tukee julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaita käytäntöjä

Terveiset Hankinta-Suomi-syysseminaari 2023:sta! Seminaarin puheenvuoroissa käsiteltiin monipuolisesti Suomen julkisten hankintojen tilannetta aina vastuullisuuden teemoista Hankinta-Suomi toimenpideohjelman tuotoksiin. Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, kuinka digitalisaatiolla ja teknologialla on yhä tärkeämpi rooli menestyksekkään hankintatoiminnan ja sen johtamisen mahdollistajana.

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen -selvityksessä esiteltiin 22 julkisten hankintojen strategisen johtamisen parasta käytäntöä. Parhaat käytännöt on jaoteltu raportissa hankintojen strategisen johtamisen viitekehykseen, joka koostuu neljästä teema-alueesta: hankinnan rooli ja arvolupaus, prosessit ja työkalut, organisaatio sekä kyvykkyydet.

Kuva: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -raportti

Johtamisen ja toiminnanohjauksen parhaat käytännöt yhdessä ratkaisussa

Seuraamme tiiviisti Hankinta-Suomen työtä, tuoden parhaita käytäntöjä osaksi SC Sourcing Suite hankintojen johtamisjärjestelmää. Selvitykseen tutustuessamme totesimmekin, että ratkaisu tukee jo monipuolisesti listattuja parhaita käytäntöjä:

 • Ratkaisu tukee Suomen hankintalain ja -strategian mukaisia periaatteita sekä asiakaskohtaisia toimintamalleja, digitalisoiden prosessin aina hankintatarpeesta tilaamisen ohjaukseen.
 • Tavoite- ja vaikuttavuustyökalulla sekä kategoriajohtamisen toiminnoilla tuetaan organisaation strategisten ja haluttujen kansallisten tavoitteiden tuomista osaksi jokaista hankintaa.
 • Kaikki hankintatieto on hallinnoitavissa yhdellä alustalla, mahdollistaen tiedolla johtamisen, tuottaen tietoa organisaation muihin tiedolla johtamisen työkaluihin sekä auttaen rikastamaan kokonaiskuvia eri tiedolla johtamisen näkymissä.
 • Järjestelmä tuo kaikki hankinnan sidosryhmät yhdelle alustalle, tarjoten kullekin käyttäjälle olennaisimman tiedon ja mahdollistaen laajan yhteistyön organisaatiossa.
 • Ratkaisu tukee myös sopimus- ja toimittajahallinnan rakentamista ja seurantaa sekä tehostaa vuorovaikutusta toimittajien ja hankintayksikön välillä.

Prosessit ja työkalut ovat suurin teema-alue hankintojen strategisen johtamisen parhaissa käytännöissä – niitä kannattaa lähteä rakentamaan ja kehittämään pala palalta.

Jos haluat keskustella hankintojen toiminnanohjauksen ja johtamisen digitalisaatiosta ja työkaluista, niin asiantuntijamme tulevat mielellään juttusille.

Lisää SC Sourcing Suitesta →Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Ponnahda digitalisaation edelläkävijäksi toimialakohtaisilla ohjelmistotuotteilla

Projektipäällikkömme Mari Torkko pohtii, miten digitalisaation kelkkaan voi hypätä räätäliratkaisujen lisäksi myös ohjelmistotuotteiden avulla.

“Digitalisaatiosta on puhuttu jo hyvän tovin. Väitän kuitenkin, että monissa organisaatioissa päädytään edelleen turhan usein tilanteeseen, jossa sovellukset pyritään toteuttamaan olemassa olevien prosessien mukaisesti – mitä voisi kutsua pikemminkin digitoinniksi kuin digitalisaatioksi.”

Digitoitko vai digitalisoitko? 

“Jos haet hakukoneella määritelmää digitalisaatiolle, löydät varmasti mitä moninaisempia selityksiä sanalle. Lyhyesti kuvattuna tekeminen menee digitoinniksi silloin, kun vanha toimintatapa siirretään sellaisenaan digitaaliseen muotoon. Digitalisaatio taas tarkoittaa oman toiminnan muuttamista. Siis sitä, että muutatte omaa toimintaanne, jotta saisitte hankkimastanne sovelluksesta irti maksimaalisen lisäarvon.”

“Digitalisaatio tarkoittaa oman toiminnan muuttamista.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Varsinaista digitalisaatiota voidaan siis sanoa toteutettavan vasta silloin, kun prosessit mukautetaan digitaalisten välineiden tarjoamaan malliin jonkin lisäarvon, kuten paremman tehokkuuden saavuttamiseksi. Teknologinen kehitys on digitalisaation vauhdittaja – esimerkiksi sen sijaan, että asiakas lähettää sähköpostia asiakaspalveluun ja kyselee asiansa perään useaan otteeseen, verkkoasiointipalvelu mahdollistaa tietoturvallisen yhteydenpidon ja asian tilaseurannan. Näin asiakaspalvelu säästyy ylimääräiseltä kuormitukselta ja asiakkaat saavat parempaa ja nopeampaa palvelua.” 

Oman uniikkiuden harha voi aiheuttaa resurssien tuhlausta 

“Ammattiliittojen toimialalla, jossa omakin historiani on, on päädytty usein oman räätälisovelluksen kehittämiseen. Oman kokemukseni mukaan taustasyynä on usein ollut ‘uniikkiuden harha’, jossa oman toiminnan kuvitellaan olevan niin poikkeuksellista, ettei siihen sopivaa järjestelmää voi löytyä markkinoilta. Lopputuloksena on päädytty digitoimaan omaa toimintaa digitalisaation kelkkaan hyppäämisen sijaan.” 

“Saman toimialan organisaatiot toki eroavatkin prosesseiltaan enemmän tai vähemmän, mutta kysymys on lopulta siitä, onko räätälisovellusten toteutus kerta toisensa jälkeen enää järkevää tai kannattavaa. Uniikkiuden harhan vaivatessa resurssien hukkaaminen voi olla hyvinkin todennäköistä, sillä kehitysprojektit ovat rahallisesti isoja investointeja ja organisaatiota kuormittavia määrittely- ja hyväksyntätestausvaiheineen. Samaan hengenvetoon täytyy tietenkin todeta, että räätälisovellus on toki paras ratkaisu tilanteessa, jossa markkinoilta ei löydy olemassa olevaa, tarpeeseen sopivaa nykyaikaista ratkaisua.” 

Toimialakohtaiset tuotesovellukset ja strateginen kehityskumppani tuovat pöytään mahdollisuuden aitoon digitalisaatioon 

“Tuotesovelluksen hankkiessasi sitä kuuluisaa pyörää ei tarvitse turhaan keksiä uudelleen, vaan voit helposti ottaa käyttöön tarvitsemasi setin alan tyypillisiä prosesseja tukevia toimintoja. Tuotteiden hinnoittelu perustuu yleensä käyttäjämääriin, joten se skaalautuu ja soveltuu monen kokoiselle organisaatiolle, kustannusten ollen myös paremmin ennustettavia. Lisäksi tuotteet yleensä kehittyvät muutenkin, kuin vain omia taskujasi kaivamalla.” 

“Järjestelmätoimittajaksi kannattaa valita strateginen kumppani, jolla on tarpeeksi osaamista ja ymmärrystä toimialastasi.” Mari Torkko, projektipäällikkö, SC Software

“Monen organisaation IT-projekteissa painitaan edelleen puuttuvan muutoskulttuurin sekä osaamis- ja resurssivähyyden kanssa. Siksi järjestelmätoimittajaksi kannattaakin valita strateginen kumppani, jolla on tarpeeksi osaamista ja ymmärrystä toimialastasi. Tällainen kumppani pystyy tukemaan toimintanne kehitystä, eikä sinun tai organisaatiosi tarvitse itse olla alanne digitalisaation tiennäyttäjiä. Voit tällöin luottaa siihen, että kumppanin avulla olette edelläkävijöiden joukossa ja toteuttamassa oman toimialanne parhaita käytäntöjä.” 

Olisiko aika jo kypsä digitalisaatiolle ja toimialakohtaisille tuotesovelluksille?

Lue myös: Kuluttajasovellukset näyttävät mallia bisnesjärjestelmille – SC Software panostaa järjestötoimialan ratkaisujen käytettävyteen

SC Software vahvistaa kasvuaan Korona Investin tuella

Tiedote

26.9.2023 kello 9:00 | SC Software Oy 

Suomalainen ohjelmistotalo SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä vähemmistöomistajina. Järjestelyn myötä SC Softwarella on erinomainen mahdollisuus tavoitella merkittävää kasvua sekä vahvistaa omaa asiakasratkaisujen kehitysteknologiaansa.

Suomalainen teknologiayhtiö SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä vähemmistöomistajina. Järjestelyn myötä SC Softwarella on erinomainen mahdollisuus vahvistaa johtavaa asemaansa ja tavoitella merkittävää kasvua.

SC Software on korkean teknologian ohjelmistotalo, joka toimittaa pilvipohjaisia toimialakohtaisia ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja. Ohjelmistojen kehittämisessä yhtiö käyttää omaa teknologia-alustaansa, joka tehostaa ohjelmistotuotannon prosessia, parantaa laatua sekä mahdollistaa nopean, intuitiivisen ja asiakasta osallistavan tavan toteuttaa sovelluksia. Tällä hetkellä yhtiön keskeisiä ratkaisualueita ovat julkisen hankinnan ratkaisut, ammattiliittojen ohjelmistot sekä yritysten liiketoimintaa tukevat ratkaisut. Ratkaisut ovat pilvipohjaisia liiketoiminnan ydinjärjestelmiä, jotka toimitetaan joko SaaS-palveluna tai asiakkaan hallinnoimalle pilvialustalle.

Omistusjärjestelyn myötä entisestään vahvistuva SC Software tavoittelee merkittävää kasvua:

Yrityksemme toimii erittäin kilpailukykyiseltä pohjalta, joka rakentuu asiakaslähtöisyydestä, huippuosaajista, korkean laadun mahdollistavasta omasta teknologiasta ja runsaasta toimialakokemuksesta. Korona Investin tuki täydentää meitä edelleen, ja tulemmekin seuraavaksi hakemaan kasvua ja markkina-asemamme vahvistamista vielä entistä selvemmin. Lisäksi liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on yksi tavoitteistamme”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Olli Väätäinen.

Monissa suomalaisissa kasvutarinoissa mukana ollut Korona Invest tulee SC Softwaren omistajaksi vahvalla ohjelmistoalan osaamisella. Korona Investin tavoite on mahdollistaa kasvustrategian toteutus tarjoamalla yhtiölle aktiivisen omistajan ja ammattisijoittajan resurssit:

SC Software on poikkeuksellisen hienoa asiakasymmärrystä ja toimialakokemusta omaava ohjelmistotalo, joka ottaa nyt merkittäviä askeleita kohti seuraavaa kehitysvaihettaan. Yhtiön oma teknologia ja sitoutuneet huippuammattilaiset antavat kaikki edellytykset skaalautuvalle kasvulle, mitä tulemme myös yhdessä tavoittelemaan”, kertoo Korona Investin sijoitusjohtaja Reeti Saarinen.

Lisätietoja

Olli Väätäinen
Toimitusjohtaja, SC Software
+358 (0) 50 557 8111
olli.vaatainen@scsoftware.fi

Reeti Saarinen
Sijoitusjohtaja, Korona Invest
+358 (0) 40 561 8761
reeti.saarinen@koronainvest.fi

SC Software

 • Pilvipohjaisia liiketoiminnan ydinjärjestelmiä tarjoava suomalainen teknologiayhtiö
 • Keskeisinä ratkaisualueina mm. julkisen hankinnan ratkaisut, ammattiliittojen ohjelmistot sekä yritysten liiketoimintaa tukevat ratkaisut
 • Ratkaisut perustuvat omaan, korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysalustaan
 • Noin 40 ohjelmistoalan ammattilaisesta koostuva työyhteisö

Korona Invest

 • 2006 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö
 • Erikoistunut keskisuurten ja pienten yhtiöiden buyout- ja kasvusijoituksiin
 • Kerännyt neljään rahastoon yhteensä 235 miljoonan euron pääomat
 • Toteuttanut 36 ensisijoitusta ja 26 irtautumista

Digitalisaation voima julkisissa hankinnoissa: haastattelussa SC Softwaren tuore seniorkonsultti Olli Surakka 

SC Softwaren hankintapuolen seniorkonsulttina on aloittanut Olli Surakka. Olli on aiemmin työskennellyt julkisten hankintojen kehittämisen parissa muun muassa Hanselilla ja Metsähallituksessa. Haastattelimme Ollia julkisten hankintojen ja niiden digitalisaation tilanteesta.

Miksi olet kiinnostunut hankintojen kehittämisestä? 

“Hankintojen kehittäminen lähtee koko organisaation yhteistyöstä, ja vaatii sitoutumista sekä selkeitä päämääriä ja tavoitteita. Tehdyn tutkimuksen mukaan julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2018 oli noin 47 miljardia euroa – ne rahat pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin. Se on iso kuva, joka motivoi itseäni hankintojen kehittämiseen.”


“julkisten hankintojen houkuttelevuus täytyy aina olla johtoajatuksena taustalla.” Olli Surakka, Senior Consultant, SC Software


Mitä hyvää julkisissa hankinnoissa on mielestäsi viime vuosien aikana tapahtunut, ja mitä pitäisi vielä kehittää? 

“Hyvää on mielestäni se, että hankintaorganisaatiot ovat selvästi lähentyneet toisiaan ja vertaisoppimista on tapahtunut paljon. Tästä kuuluu kiitos muun muassa Hankinta-Suomi -ohjelmalle ja muille julkisten hankintojen kehittäjille.”

“Yhteistyöhön liittyen seuraava kehitysaskel voisi olla hankintatoimen suoriutumisen vertailu ja benchmarkkaaminen hankintayksiköiden kesken. Vertailujen tekeminen vaatii hyvää suunnittelua ja rohkeutta, mutta oikealla ja sopivalla tavalla tehtynä ‘kilpailuasetelma’ tuo esiin oman hankintatoimen vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet.”

Miksi näet tärkeänä, että organisaatiot digitalisoivat hankintaansa? 

“Mielestäni hankintojen digitalisoinnin hyödyt kiteytyvät kolmeen asiaan: järjestelmillä tuetaan ennakoivaa hankintojen johtamista, vastuullisempaa hankintaa sekä toimittajamarkkinoiden potentiaalin hyödyntämistä.”

“Julkisten hankintojen houkuttelevuus ja tarjoamisen kiinnostavuus täytyy aina olla johtoajatuksena taustalla, ja järjestelmien toimivuudella ja helppokäyttöisyydellä on siinä iso rooli.” 

Millä tavoin SC Sourcing Suite mielestäsi tukee julkisia hankintoja? 

SC Sourcing Suite erottuu edukseen tukemalla strategista hankintojen johtamista sekä hankintojen elinkaarihallintaa suunnittelusta sopimushallintaan asti. Lisäksi järjestelmä on laajasti integroitavissa, eli se on helppo tuoda kiinteäksi osaksi organisaation nykyistä järjestelmäympäristöä.”

Olli Surakka

Senior Consultant

SC Software


Tilaa uutiskirjeemme! 👉

Saat SC Softwaren asiantuntijoiden ajatukset sekä tuoreimmat kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Husin hankintatoimi kehittyy vauhdilla – tueksi hankintojen johtamisjärjestelmä SC Sourcing Suite 

Tiedote

6.6.2023 kello 12.40 | SC Software Oy 

SC Software on voittanut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS-yhtymän Hankintojen kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän kilpailutuksen SC Sourcing Suite –ratkaisullaan. Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva valitus on tämän tiedotteen julkaisun hetkellä käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Hus on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija, joka vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Husin erityisvastuualueella on noin 2,2 miljoonaa asukasta, ja se hoitaa vuosittain lähes 700 000 potilasta 27 000:n työntekijänsä voimin.

Tavoitteena kansallinen sote-hankintojen edelläkävijyys

Hus on Suomen suurin sote-alan hankintayksikkö, ja se toimii myös yhteishankintayksikkönä muille sote-alan hankintayksikköasiakkailleen kilpailuttaen hoito- ja yleistarvikkeiden, lääkintälaitteiden sekä kaluston ja palvelujen hankinnat. Husin hankintojen kokonaismäärä on noin miljardi euroa vuodessa.

Hus on panostanut jatkuvasti hankintatoimensa kehittämiseen, tavoitellen sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen kansallista edelläkävijyyttä muun muassa huomioimalla aidosti potilaittensa tarpeet, hyödyntämällä vahvan ostajan asemaansa, toimimalla ketterästi ja hyödyntämällä innovaatioita sekä toimimalla vastuullisesti sekä markkinoiden kilpailua edistäen. Viime vuosien aikana hankintayksikkö on muun muassa siirtynyt keskitettyyn kategoriajohtamisen malliin, tehostanut hankintojaan johdonmukaisesti, parantanut hankinta- ja sopimusosaamistaan sekä lanseerannut hankintojen vastuullisuusohjelman.

“Mahdollisuus saada tehdä töitä Suomen suurimman sote-alan hankintayksikkö Husin kanssa on meille iso juttu! Toivomme yhteistyömme auttavan osaltaan Husin tavoitteita olla kansallinen sote-hankintojen edelläkävijä”, kommentoi SC Softwaren myyntijohtaja Tiina Vestman.

SC Sourcing Suite kehittyy – uutuutena kattava tuki yhteishankintayksikkönä toimiville hankintayksiköille

HUSin hankintatoimi ylettyy omien hankintojen lisäksi muiden sote-hankintayksiköiden hankintojen toteuttamiseen. Hus suunnittelee, valmistelee ja kilpailuttaa jatkuvasti noin 500–700 hankintaa, pyörittäen käytännössä siis 500–700 kappaletta 3–24 kuukautta kestäviä projekteja hankintaorganisaationsa voimin.

Yhteishankintayksikön on kyettävä toteuttamaan usean organisaation hankintatarpeet tavoitteellisesti, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti samalla varmistaen häiriöttömän palvelutuotannon sekä hankintojen tekemisen kokonaistaloudellisesti edullisesti. Selkeät toimintamallit ja tiedolla johtaminen ovat näin ollen avainasemassa Husin hankintatoiminnassa.

Hankintojen johtamisjärjestelmä SC Sourcing Suite on sovitettu yhteishankintayksikön erityistarpeisiin tarjoamalla järjestelmätuki muun muassa projektiorganisaation johtamiseen ja työnohjaukseen sekä kategoriajohtamiseen. Ratkaisu tarjoaa yhtenäisen alustan hankintojen operatiiviselle tekemiselle ja prosessista sekä ulkopuolisista lähteistä syntyvän tiedon keräämiselle, ja sen kautta tiedolla johtamisen sekä toiminnan eteenpäin kehittämisen. Päätöksenteon ja hallinnollisen työn tehostuessa myös hankintatoimen tuottavuus ja kustannussäästöt kasvavat.

SC Sourcing Suite haastaa markkinaa

SC Sourcing Suitessa yhdistyvät hankintojen strateginen johtaminen sekä hankintaprosessin toiminnanohjaus. Johtamisen kokonaisuus tukee hankinnan tavoitteiden ja vaikutusten asetantaa ja seurantaa konkreettisin mittarein. Lisäksi järjestelmä tarjoaa prosessituen hankintatarpeiden keräämiseen, hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun, kategoriahallintaan, kilpailutuksiin sekä toimittaja- ja sopimushallintaan.

SC Sourcing Suite on saanut julkishallinnon markkinassa hyvän vastaanoton; vuosien 2022 ja 2023 aikana SC Software on voittanut Husin kilpailutuksen lisäksi Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Tampereen kaupungin hankintajärjestelmien kilpailutukset. Samaan aikaan olemme panostaneet vahvasti kilpailutushallinnan tuomiseen osaksi kokonaisratkaisua, ja ensimmäinen kilpailutushallinnan toimitus on tällä hetkellä meneillään Tampereen kaupungille.

Lisätietojen antajat:

Olli Väätäinen

CEO

olli.vaatainen@scsoftware.fi

+358 50 557 8111

Tiina Vestman

Vice President, Sales

tiina.vestman@scsoftware.fi

+358 50 561 4453

Lisätietoja yhtiöstä:

SC Software on pilvinatiivi SaaS-yhtiö, joka toimittaa asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja sekä toimialakohtaisia ohjelmistotuotteita. Yhtiö hyödyntää omaa korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysalustaansa, jonka avulla se automatisoi ison osan sovelluksen käsin tehtävästä koodauksesta. Asiakkaille tämä näkyy järjestelmien parempana laatuna ja toimitusaikojen pitävyytenä.

SC Software on perustettu vuonna 2014. Yhtiön liikevaihto ylsi vuonna 2022 2,7 miljoonaan euroon. SC Softwaren asiakkaisiin kuuluu muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Teollisuusliitto, Neova Group ja VR Group.Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Sähköinen kilpailuttaminen mahdollista SC Sourcing Suite –hankintajärjestelmässä

SC Sourcing Suite hankintojen johtamisjärjestelmä laajenee kattamaan sähköisen kilpailuttamisen prosessin. Kilpailutushallinnan kokonaisuus kytkeytyy kiinteästi SC Sourcing Suite -hankintajärjestelmään. Tarjoajien käyttöön tulee vastaavasti sähköinen palvelu, jonka kautta kilpailutuksiin voi osallistua. 

Sähköisen kilpailutuksen tuominen osaksi järjestelmää on jatkumoa SC Sourcing Suite –tuotteen kehitykselle, jonka filosofiana on ollut alusta lähtien yhtenäinen, siiloutumaton ja keskitetty hankintaprosessien johtaminen ja toiminnanohjaus. Kilpailutushallinnan kokonaisuus on viimeinen ratkaisusta puuttuva osio, jolle on ollut paljon kysyntää ja jonka iloksemme saamme pian markkinoille. 

Toteutamme parhaillaan ensimmäistä SC Sourcing Suite hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän toimitusprojektia Tampereen kaupungille. Ratkaisun käyttöönotto tapahtuu kevään 2023 aikana. Tämän jälkeen kilpailutushallinta on saatavilla SC Sourcing Suite –toimituksiin. 

Kilpailutushallinta myös omana SaaS-tuotteenaan 

Jatkossa pelkkä sähköisen kilpailutuksen SaaS-ratkaisu on otettavissa käyttöön myös itsenäisenä palveluna ilman strategisen johtamisen taustajärjestelmää. Tältä osin tuotekehityksemme seuraa eForms-uudistuksen aikataulua, joka näillä näkymin tapahtuu vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kattava tuki hankintalain mukaisille hankintamenettelyille

SC Sourcing -järjestelmän kilpailutushallinta tukee yleisimpiä hankintalain mukaisia hankintamenettelyitä. Järjestelmä ohjaa käyttäjää valitun hankintamenettelyn mukaiseen kilpailutuksen vaiheistukseen, jolloin prosessi toteutuu oikealla tavalla.

Muista kilpailutusjärjestelmistä erottuen SC Sourcing Suite tukee myös hankintayksikön omien, mukautettujen menettelyjen ja niiden vaiheistuksien luomista, kuitenkin lainmukaisuuden säilyttäen. Näin tuomme joustavuutta myös hankintayksiköiden omien toimintamallien toteuttamiseen järjestelmän tukemana.

Hoida hankintailmoitukset kätevästi Hilman lomakkeilla integraation kautta

Sähköisen kilpailuttamisen työkalumme on integroitu Hilmaan ja TEDiin, jolloin hankintayksikkö pääsee hyödyntämään suoraan virallisia lomakkeistoja hankintailmoituksissaan SC Sourcing Suiten kautta. Näin järjestelmä ohjaa käyttämään aina ajantasaisia lomakkeita, jotka päivittyvät suoraan Hilman kehitysten, kuten tulevan eForms-uudistuksen myötä.

Sähköisen kilpailutuksen työkalun käytettävyydessä on huomioitu myös osittain päällekkäistä tietoa sisältävät tarjouspyynnöt sekä Hilma-ilmoitukset. SC Sourcing Suiten kilpailutushallinnassa tarjouspyyntö näyttäytyy omana kokonaisuutenaan, kun taas hankintalain vaatimat viralliset hankintailmoitukset tehdään integraation kautta suoraan Hilman lomakkeilla. Näin kilpailutusten valmistelija erottaa kokonaisuudet helposti toisistaan, ja lainmukaiset ilmoitukset hoituvat asianmukaisesti.

Tarjouskilpailuihin osallistuminen hoituu Toimittaja-asiointipalvelun kautta

Tarjouskilpailuihin osallistumisen kanava rakentuu aiemmin lanseeraamamme Toimittaja-asiointipalvelun yhteyteen. Tarjousten jättämisen lisäksi SC Sourcing Suiteen liitetty toimittaja-asiointipalvelu toimii hankkivan organisaation ja toimittajan välisenä yhteistyön alustana.

Toimittaja-asiointipalvelussa rekisteröidyt toimittajat pääsevät ylläpitämään omia tietojaan, selaamaan omia sopimuksiaan sekä näkemään, mihin markkinavuoropuheluihin tai kilpailutuksiin oma organisaatio on osallistunut.

Palvelusta löytyy myös keskitetty viestintätyökalu, jonka kautta toimittaja voi hoitaa esimerkiksi erilaisia sopimuksiin liittyviä tehtäviä ja dokumenttien toimittamista hankkivan organisaation suuntaan. Vastaavat viestintätyökalut löytyvät myös SC Sourcing -taustajärjestelmän toimittajahallinnan osiosta, josta hankintayksikkö hoitaa viestintää ja tehtävienantoa toimittajien suuntaan.

Synergiaa valtion tuottamien palvelujen kanssa

Hankintatoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö sekä palvelut kehittyvät jatkuvasti. Olemmekin pitäneet ratkaisumme rajapinnat avoinna, sillä haluamme pystyä tarvittaessa yhdistämään kolmannen osapuolen palveluita SC Sourcing Suiteen. Seuraamme tiiviisti mm. Hankinta-Suomen kehitystyötä.  

Hilman lisäksi SC Sourcing hankintajärjestelmän voisi integroida tulevaisuudessa esimerkiksi Motivan ylläpitämään kestävien julkisten hankintojen tietopankkiin tai vaikkapa Hilman kansalliseen kilpailutuskalenteriin (tulossa syksyllä 2023). Näin eri palvelujen hyödyntäminen olisi hankinnan suunnittelijalle helppoa yhden järjestelmän kautta.

Uudistuvat tavoite-, mittari- ja vaikuttavuusseurannan työkalut tukevat organisaation strategian toteuttamista

Kilpailuttushallinnan toimintojen lisäksi SC Sourcing Suiten hankintojen startegisen johtamisen työkalut uudistuvat, tukien nyt entistä paremmin Suomen julkisten organisaatioiden hankintojen johtamista.  

Suomi haluaa julkisten hankintojen strategiansa mukaisesti olla edelläkävijä hankintojen tiedolla johtamisessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä. Niinpä olemme räätälöineet SC Sourcing Suiten juuri suomalaisten hankintayksikköjen tarpeisiin, tukien entistäkin paremmin kansallisesti tunnistettuja tavoitteita. Suomen kansalliset hankinnan periaatteet ja toimintatavat ovat tuotu suoraan osaksi järjestelmää, joka itsekin on 100 % suomalaisen ohjelmistokehitystyön tulosta. 

Järjestelmästä löytyvät valmiiksi esimerkiksi Hankinta-Suomen määrittelemät kansalliset vaikuttavuustavoitteet, joita voi poimia hankintojen tavoitteiksi. Organisaatiolla on mahdollisuus tuoda myös omat tavoitteensa järjestelmään. Näin organisaatio saa tietoa omien hankintojensa vaikutuksista ja pystyy ohjaamaan toimintaa haluamaansa suuntaan.

Tutustu SC Sourcing SuiteenOta yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Valmis sovellus jopa 80 % nopeammin SC Softwaren SoulGen-ohjelmistokehitysalustalla

Digitalisaatiosta odotetaan ratkaisua liiketoiminnan tiukentuviin tuottavuusodotuksiin kaikilla toimialoilla. Liiketoiminnan järjestelmiltä odotetaan korkeaa suorituskykyä, tietoturvaa ja käytettävyyttä sekä joustavaa kehitysprojektia ja käyttöönottoa, mutta maltillisella kustannuksella.

Ohjelmistopalvelujen kova kysyntä sekä IT-alan kiihtyvä kilpailu ovat saaneet softatalot etsimään tehokkaampia ratkaisuja ohjelmistokehitykseen; on kehitetty parempia ohjelmointikieliä, -ympäristöjä, menetelmiä ja työkaluja, teetetty työtä ulkomailla sekä rekrytoitu lisää seniorikehittäjiä.

Vaikka kehitystä tapahtuu jatkuvasti, monien IT:n ostajien kokemukset ovat silti tyypillisiä: valmiit SaaS-tuotteet eivät vastaa omia tarpeita, ja perinteisen ohjelmistokehitysprojektien hinta ja aikataulu venyvät jatkuvasti alkuperäisistä arvioista. Näkyvyys kehitystyöhön on olematonta, mikä voi johtaa kalliisiin muutoksiin ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Lisäksi ohjelmiston lopputuloksen laatu on usein pettymys tilaajalle.

Koodittomuus nousussa – ratkaiseeko se softakehityksen ongelmat?

Yksi yleistyvä ohjelmitotuotannon kehityssuunta Rapid Application Development (RAD) -lähestymistapaan kuuluvat koodittomat (no-code) tai vähäkoodiset (low-code) sovelluskehitysalustat. Niiden avulla ohjelmistoja rakennetaan visuaalisilla elementeillä koodin kirjoittamisen sijaan. Koodittomat metodit kehittyvät ja kypsyvät kovaa vauhtia; vielä muutama vuosi sitten mm. Gartner puhui High Productivity Application Platform -palveluista (hpaPaas), mutta on sittemmin 2023 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms -raportissaan päivittänyt termejään, puhuen nyt “Enterprise Low-Code” -alustoista.

Low-code/no-code-alustoilla pyritään nopeaan räätälisovellusten kehittämiseen ja käyttöönottoon korottamalla sovelluskehityksen abstaktiotasoa ja minimoimalla ohjelmointityön määrää. Alustoilla on myös pyritty parantamaan lopputuotteen osuvuutta antamalla käyttäjien rakentaa sovelluksensa itse, ilman ohjelmistotalon väliintuloa.

Siinä missä täysin koodittomat alustat ovat usein suunnattu koodaustaidottomille kansalaiskehittäjille, enemmän teknistä osaamista vaativat low-code-työkalut ovat yleensä ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja. Näillä enterprise low-code-alustoilla generoidaan sovelluskoodia esimerkiksi toimialakohtaiseen tietomalliin (domain-specific modeling, DSM) perustuen, ja generoidun sovelluksen kehitystä voidaan jatkaa manuaalisesti koodaten. Tarkoituksena on siis lisätä ammattilaiskehittäjän tuottavuutta, antaen samalla vapauksia sovellusten laajempaan räätälöintiin.

No-code/low-code-alustat ovat saaneet myös kritiikkiä. Etenkin no-code-alustoilla koodin manuaalinen editointi on usein hyvin rajoitettua, jolloin ne soveltuvat lähinnä yksinkertaisten täsmäsovellusten tekoon. Alustojen tarjoamat sapluunat kattavat yleisimmät bisnesprosessit, mutta monipuolisempiin työnkulkuihin, integraatioihin tai analytiikkaan ne eivät usein taivu. Monesti äärimmäistä nopeutta ja helppouta lupaavat alustat vaativat myös enemmän teknistä osaamista, kuin niiden markkinoinnissa annetaan ymmärtää.

Low-code ja no-code-alustat poistavat siis monia perinteisen sovelluskehityksen ongelmia tekemällä kehityksestä intuitiivisempaa, tuomalla substanssiosaajat sovellusten rakentajiksi ja vähentämällä ohjelmoinnin määrää. Alustojen puutteellisuuksista johtuen on kuitenkin edelleen yleistä toteuttaa vaativammat liiketoiminnan järjestelmät yhdessä asiantuntevan ohjelmistotoimittajan kanssa. Toimittaja voi kuitenkin hyödyntää enterprise low-code-alustoja onnistuneesti omassa toiminnassaan, tuoden sen hyödyt myös asiakkaan saataville.

Automatisointi ja manuaalinen koodaus yhdistyvät sulavasti SC Softwaren sovellustuotannossa

Sekä perinteisissä, että lähes huippuunsa asti automatisoiduissa sovelluskehityksen menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Olemmekin SC Softwarella lähestyneet ongelmaa valitsemalla molempien tapojen parhaat puolet ja kehittämällä niiden ympärille oman SoulGen-ohjelmistokehitysalustamme. Kun asiakas haluaa tietynlaisen järjestelmän, mallinnamme sen sisältämät käsitteet sovellusmalliksi, jonka pohjalta generoimme toimivan perussovelluksen. Mallinnuksessa hyödynnämme määrittelemäämme toimialakohtaista kieltä (domain-specifin language, DSL), johon olemme valikoineet yleisiä, kaikissa järjestelmätoimituksissamme toistuvia sovelluksen rakenteita ja toiminnallisuuksia. Jatkamme tästä sovelluksen kehittämistä manuaalisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Liian pitkälle automatisointi vie lopputulosta usein vain kauemmas asiakkaan tarpeesta.

SoulGen-alustamme on verrattavissa enterprise low-code-alustoihin, mutta käyttölisenssien myymisen sijaan käytämme sitä oman tuottavuutemme nostamiseen ohjelmistoja rakennettaessa. Tällä tavoin standardoimme ja nopeutamme ohjelmistotoimituksiamme, mikä näkyy asiakkaillemme lopputuloksen laadukkuutena sekä aikataulun ja budjetin pitävyytenä. Samalla pystymme toimimaan täyden palvelun kehityskumppanina, joka pitää huolta järjestelmien tietoturvasta, toimivuudesta, ylläpidosta, ajoalustoista ja muista teknisistä asioista, joihin asiakkaat eivät yleensä halua käyttää aikaansa.

Tietomalli ja siitä generoitu sovellus
Tietomallista generoidaan toimiva sovellus, jonka kehittämistä jatketaan käsin koodaamalla 

Teknologiaamme on helppo ajatella vain uusien räätälisovellusten tuottamisen kautta, mutta käytännössä se istuu hyvin myös legacy-järjestelmien uudistamiseen (katso esimerkiksi Teollisuusliitolle toimittamamme hanke), laajojen tehtäväkriittisten järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamiseen, olemassa olevien järjestelmien laajentamiseen tai tuoteinnovaatioiden nopeaan kehitykseen ja markkinoille vientiin. Näin pystymme ketterään toimintamalliin, jossa kaikki edellä mainitut palvelut ovat osa tarjoamaamme. 

Alusta taklaa organisaatioiden muuttuvia digitarpeita – nyt ja tulevaisuudessa 

Laura Fadjukoffin SC Softwaren kanssa yhteistyössä tekemässä diplomityössä verrattiin toimialakohtaisen mallinnuksen ja perinteisen ohjelmointityön tehokkuutta sovelluskehityksessä. Case-tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että sovelluksen tuottaminen mallista generoimalla vei jopa 80 % vähemmän kokonaisaikaa verrattuna samanlaisen sovelluksen käsin ohjelmointiin. Tutkimuksen mukaan työaikaa säästyi erityisesti tietokannan luomisessa, sovelluslogiikan ohjelmoinnissa ja käyttöliittymän muokkauksessa. Vaikka tutkimus oli vain yksi case-esimerkki, jota ei sellaisenaan voi yleistää jokaiseen projektiin, sen tulokset antavat kuitenkin jonkinlaista osviittaa teknologiamme tuottamasta ajansäästöstä. 

Oma filosofiamme ei kuitenkaan perustu äärimmäiseen nopeuden tavoitteluun, vaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseen annetuissa raameissa. Teknologiamme mahdollistaa sen, että projektibudjetista suurempi osa voidaan käyttää ns. korkeamman lisäarvon työhön rutiinikoodaamisen sijaan, tarkoittaen esimerkiksi prosessien ja käytettävyyden hiomista, laajempaa päätelaitetukea tai parempia raportointivälineitä.  Ajansäästön lisäksi olemme havainneet muitakin SoulGen-alustamme tuomia etuja:

 • Pystymme tarkempaan arvioon projektiin käytetystä ajasta ja resursseista, jolloin antamamme budjetti- ja aikatauluarvio on kohdillaan lähes kaikissa toimituksissamme. 
 • Asiakas ymmärtää sovelluskokonaisuutta paremmin nähdessään visuaalisen mallinnuksen ja siitä generoidun sovelluksen. Määrittelyjä päästään tarkentamaan jo aikaisessa vaiheessa, jolloin tulevaisuuden korjaustarpeet vähenevät. 
 • Koodi on aina yhdenmukaista ja laadukasta, sillä sitä on testattu kaikissa toimitusprojekteissamme. Lisäksi alustaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin. 
 • Jatkokehitämme järjestelmiä samalla teknologialla, ja muutostyöt ovat nopeita toteuttaa mallia editoimalla.  
 • Generoitu sovellus on tavallinen monikerrosarkkitehtuuria noudattava järjestelmä, jota voi kehittää eteenpäin perinteisinkin menetelmin. Näin asiakas välttyy vendor lock-in tilanteelta. 
SC Softwaren sovelluskehityksen malli kuvattuna

SoulGen-alustamme tarjoaa myös monia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Organisaatioiden toiminta vaatii yhä enemmän tietoon perustuvaa johtamista, ja siksi toiminnasta kerääntyvää dataa on oltava mahdollista yhdistellä, analysoida, jakaa, rikastaa ja puhdistaa monipuolisesti. Olemmekin tunnistaneet teknologiamme kyvykkyyksiä muun muassa valmiiden API-rajapintojen, räätälöityjen masterdatan hallintaratkaisujen sekä erilaisten BI-tietovarastojen ja niiden käyttöliittymien toteuttamiseen kehitysalustaamme hyödyntäen. Näin teknologiamme tukee liiketoiminnan ydinprosessien digitalisoinnin lisäksi ydindatan hyödyntämistä eri käyttötarkoituksiin – yli järjestelmärajojen. 

Asiakkaan tyytyväisyys ratkaisevaa

Kaikissa sovelluskehityksen tavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. SoulGen-teknologialla pyrimme vähentämään perinteisten sekä koodittomien menetelmien pullonkauloja, mutta minkä tahansa sovelluksen toteuttamiseen sekään ei sovellu. Osaavat ohjelmistokehittäjät ovat edelleen keskeinen voimavara järjestelmiemme toteuttamiseen sekä oman teknologiamme kehittämiseen. Lukuisat onnistuneet toimitukset ja asiakkailtamme saamamme palaute rohkaisee meitä eteenpäin tällä tiellä. Teknologia on meille työväline ja asiakkaidemme tyytyväisyys on se tärkein onnistumisen mittari. 

SC Software voitti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintajärjestelmän kilpailutuksen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. Kuva: luvn.fi 

Tiedote 

19.12.2022 klo 16.00 | SC Software Oy 


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön SC Sourcing Suite –ratkaisun. Hankintojen elinkaaren hallinnan sekä hankintatoimen johtamis- ja työnohjausjärjestelmän sopimuskauden kokonaisarvoksi asiakas arvioi 1,8 miljoonaa euroa.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy sote-uudistuksen myötä kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 vaihteessa. Näin myös kyseisten palvelujen tuottamiseen liittyvät olemassa olevat hankintasopimukset ja uusien hankintojen teko siirtyy hyvinvointialueille. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yksi ensimmäisistä oman hankintajärjestelmänsä kilpailuttaneista hyvinvointialueista. 

“Erityinen osuus tiedolla johtamisessa”

“Olemme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tyytyväisiä, että järjestelmä saadaan myös meidän käyttöön”, kommentoi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintojen projektipäällikkö Antti Pakkanen. “Meillä on paljon Espoon kaupungilta siirtynyttä henkilöstöä, jolla on entuudestaan hyvää kokemusta kyseisestä järjestelmästä. Hankintojen johtaminen ja koko elinkaaren hallinta on keskeistä nykyaikaisessa hankintatoiminnassa, ja sikäli järjestelmä edistää meidänkin tavoitteita.”

SC Sourcing Suiten nähdään tukevan myös hankintatoiminnan kehittämistä ja tiedolla johtamista:

“Odotamme järjestelmältä vahvaa tukea hankintojen valmisteluun, läpivientiin ja hallinnointiin yleisesti”, Pakkanen jatkaa. “Järjestelmältä odotetaan myös uusia mahdollisuuksia hankintojen edelleen kehittämiseen ja jo tehtyjen hankintojen arviointiin. Nähdäksemme järjestelmä vastaa niitä tarpeita, joita hankintatoiminnan kehittämisessä meillä on havaittu, ja erityinen osuus on tiedolla johtamisessa. Lisäksi hyvä yhteistyö valitun toimittajan kanssa on havaittu jo nyt valmisteluvaiheessa, ja odotamme hyvää yhteistyötä edelleen järjestelmän käytössä ja jatkokehittämisessä”, Pakkanen päättää.

SC Sourcing Suite tukee hankintatoiminnan johtamista, operatiivista toimintaa sekä kilpailuttamista

SC Sourcing Suite on hankintojen johtamisjärjestelmä, joka tarjoaa eri käyttäjärooleille personoidun ja läpileikkaavan tilannekuvan hankintasalkkuun, sopimuselikaariin sekä toimittajahallintaan. Operatiivisen tuen lisäksi ratkaisu tukee hankintojen johtamista niin kansallisen hankintastrategian kuin asiakasorganisaation omien tavoitteiden ja prosessien mukaisesti.

“Ratkaisumme tukee Hankinta-Suomenkin tavoitteissa olevia hankintojen strategisen johtamisen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Ratkaisu tarjoaa hyvinvointialueelle tuen sekä hankintatoimen operatiiviseen tekemiseen, että johdolle kokonaisnäkymän hankintoihin. Se mahdollistaa hankintojen seurannan, poikkeamiin reagoimisen sekä strategisten päätösten tekemisen”, kertoo SC Softwaren myyntijohtaja Tiina Vestman.

SC Sourcing Suite -kokonaisuuteen kuuluvat toimittajien ja tilaajien asiointipalvelut lisäävät toimijoiden välistä yhteistyötä. Keväällä lanseerattava Kilpailutushallinta mahdollistaa myös sähköisen kilpailuttamisen.

Lisätietojen antajat: 

Olli Väätäinen 

CEO 

olli.vaatainen@scsoftware.fi 

+358 50 557 8111 

Tiina Vestman 

Vice President, Sales 

tiina.vestman@scsoftware.fi 

+358 50 561 4453 

Lisätietoja yhtiöstä: 

SC Software on vuonna 2014 perustettu SaaS-yhtiö, joka toimittaa toimiala- ja asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja. Yhtiö hyödyntää omaa korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysalustaansa, jonka avulla se tehostaa merkittävästi ohjelmistojen rakentamista. Asiakkaille tämä näkyy järjestelmien parempana laatuna ja toimitusaikojen pitävyytenä.  

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 2,7 miljoonaa euroa. SC Software kasvaa kannattavasti ja työllistää tällä hetkellä 40 asiantuntijaa. SC Softwaren asiakkaisiin kuuluu muun muassa Teollisuusliitto, Neova Group, Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki ja VR Group. Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

TES-sovellus on ammattiliiton työkalu työehtosopimusten ja tulkintojen hallintaan

Työehtosopimukset (TES) ovat ammattiliiton tärkein jäsenetu. Työehtosopimuksiin liittyy valtava määrä intellektuaalista pääomaa, jonka saatavuus on kriittistä tulkintojen yhtenäisyyden sekä tulevien sopimuskierrosten onnistumisen kannalta.

Usein työehtosopimuksiin liittyvää tietoa ei kuitenkaan hallita systemaattisesti, vaan työehtosopimukset, TES-tulkinnat, erilaiset tulkintaohjeet sekä eri lähteistä tulevat TES-muutosesitykset ovat hajallaan ja vaikea löytää. TES-prosessiin ja tulkintojen muodostamiseen liittyy myös hiljaista tietoa, jonka tallentamiseen ei usein ole olemassa toimintamallia eikä työkaluja. Näin arvokasta tietoa katoaa helposti ajan myötä tai asiantuntijoiden poistuessa liiton palveluksesta.

Helpottaaksemme kaikkia työehtosopimusten kanssa työskentelevien ammattiliittojen asiantuntijoiden arkea, kehitimme TES-sovelluksen, joka tukee työehtosopimusten ja niihin liittyvien tulkintojen sekä tulkintaohjeistusten tuottamista ja hallinnointia.

Mikä on TES-sovellus ja miksi se on tarpeellinen työkalu ammattiliitolle?

TES-sovelluksen tavoitteena on tarjota yhtenäinen hallintamalli TES-tulkinnoille, tulkintaohjeistukselle sekä itse työehtosopimuksille, koskien yleissitovia työehtosopimuksia sekä yritys- tai työnantajakohtaisia TES:ia. Keskitetty ratkaisu helpottaa työehtosopimuksiin liittyvän ajantasaisen tiedon löytymistä ja hyödyntämistä erityisesti jäsenneuvontaa tekevien toimitsijoiden päivittäisissä jäsenten työsuhdeneuvontatilanteissa.

Ratkaisun tavoitteena on myös tehostaa tulkintojen ja tulkintaohjeistuksen laatimista ja kehittämistä. Tulkintarekisteri keskittää TES-kohtiin ja työlainsäädännön pykäliin liittyvät tulkinnat sekä niihin mahdollisesti liittyvät ohjeet, lakiasiat ja oikeustapaukset. Näin tulkinnat pysyvät yhteneväisinä ja ne ovat helposti saatavilla pitkänkin ajan kuluttua.

Esimerkiksi jäsenen soittaessa liittyen erimielisyyteen TES:n tulkinnasta, edunvalvontaneuvoja saa yhteydenoton aikana helposti eteensä kyseisen TES-kohdan ja siihen liittyvät aiemmat tulkinnat ja tulkintaohjeet. Näin jäsenpalvelu nopeutuu ja helpottuu huomattavasti verrattuna tiedon kaiveluun eri kansioista ja tiedostoista.

Milloin ja kenelle TES-sovellus on hyödyllinen?

Ratkaisun hyödyt tulevat sitä selkeämmiksi, mitä enemmän työehtosopimuskiin liittyvää tietoa on ylläpidettävänä, ja mitä useampi liiton asiantuntija sitä tarvitsee työssään. Sovellusta on järkevää harkita viimeistään siinä vaiheessa, kun excelit tai muut tiedostomuodot eivät enää riitä tehokkaaseen tiedonhallintaan.

Sovellus on ajankohtainen myös silloin, kun liitto haluaa tarjota työehtosopimukset ja niiden tulkintoja palveluna liiton ulkopuolelle, esimerkiksi käyttöoikeusrajauksin luottamushenkilöiden käyttöön. Kun TES-sovellus integroidaan luottamushenkilöiden asiointipalveluun, TES:t ovat saatavilla helposti tilanteen vaatiessa, myös mobiilisti.

TES-sovelluksen tyypillisiä käyttäjiä ovat esimerkiksi sopimusasiantuntijat ja -toimitsijat, työehtoasiantuntijat sekä jäsenpalveluissa, kuten työsuhdeneuvonnassa työskentelevät henkilöt. TES:t ja niiden tulkinnat tukevat myös liiton luottamushenkilöiden tehtävien hoitamista.

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat kuulla lisää TES-sovelluksesta, ota yhteyttä, niin järjestämme esittelyajan!

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Ajankohtaista


SC Software toimittaa sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän Tampereen kaupungille

Tampereen kaupunki kehittää hankintojensa johtamista. Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere.

Tiedote 

7.11.2022 klo 9.25 | SC Software Oy 

SC Software voitti Tampereen kaupungin Hankintojen hallinta- ja kilpailutusjärjestelmän kilpailutuksen. SC Softwaren kehittämä kilpailutuspalvelu lanseerataan laajemmin markkinoille keväällä 2023.

Hankintatoimi on SC Softwaren keskeisiä liiketoiminta-alueita, jolle yhtiö on pitkään kehittänyt ohjelmistoratkaisuja. Tampereen kaupungin hankintajärjestelmän kilpailutuksen voitto vahvistaa SC Sourcing Suite –tuoteperheen kehitystä. Hankinnan kokonaisarvo koko sopimuskaudella on asiakkaan arvion mukaan noin 600 000 euroa.

”Kehitämme hankintojen johtamista ja hankintajärjestelmä tarjoaa siihen oivan työkalun. SC Sourcing Suite tukee johtamisen lisäksi hankintatarpeiden hallintaa ja hankintojen koko elinkaarta, mikä tarjoaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Hankintajärjestelmä räätälöidään vastaamaan hankintojen johtamisen tarpeitamme ja samalla se mahdollistaa nykyisten prosessien arvioinnin sekä mahdollisuuden niiden tehostamiseen”, toteaa Tampereen kaupungin hankintajohtaja Kari Paju.

Sähköinen kilpailutus osaksi SC Sourcing Suitea

SC Sourcing Suite -hankintajärjestelmä laajenee sähköisen kilpailutuksen palvelulla. Hankintayksiköt voivat jatkossa julkaista hankintailmoituksia, ja toimittajat osallistua kilpailutuksiin palvelun kautta. Uusi sähköisen kilpailutuksen palvelu otetaan käyttöön kevään 2023 aikana yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

“Tämä on se viimeinen puuttuva palanen kokonaisvaltaiseen hankintojen johtamisjärjestelmään. Uusi kilpailutuspalvelu tulee toimimaan sujuvasti yhteen Hilman kanssa ja huomioi eForms-uudistuksen vaatimukset. Se keskustelee hankintojen johtamisjärjestelmän kanssa siten, ettei tietoja tarvitse enää syöttää moneen kertaan eri paikkoihin. Palvelun saavutettavuuteen ja tietoturvaan on kiinnitetty myös erityistä huomiota”, kertoo SC Softwaren myyntijohtaja Tiina Vestman.

Lisätietojen antajat:

SC Software

Olli Väätäinen
CEO
olli.vaatainen@scsoftware.fi
+358 50 557 8111

Tiina Vestman
Vice President, Sales
tiina.vestman@scsoftware.fi
+358 50 561 4453

Tampereen kaupunki

Kari Paju
Hankintajohtaja
+358 40 554 6050

Lisätietoja yhtiöstä:

SC Software on pilvinatiivi SaaS-yhtiö, joka toimittaa asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja sekä toimialakohtaisia ohjelmistotuotteita. Yhtiö hyödyntää omaa korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysalustaansa, jonka avulla se automatisoi ison osan sovelluksen käsin tehtävästä koodauksesta. Asiakkaille tämä näkyy järjestelmien parempana laatuna ja toimitusaikojen pitävyytenä.

SC Software on perustettu vuonna 2014. Yhtiön liikevaihto ylsi vuonna 2021 2,2 miljoonaan euroon. SC Softwaren asiakkaisiin kuuluu muun muassa Teollisuusliitto, Neova Group ja VR Group.