Neovalle räätälöity ohjelmistoratkaisu alle budjetin ja aikataulun – SC Softwaren tapa tehdä IT-järjestelmiä todisti jälleen vahvuutensa

Kuva: Kari Vuorinen

Neovalle toteutettiin maa-alueiden ja niiden käytön hallintaan tarkoitettu järjestelmä, joka sai nimekseen Luuta.

“Meillä on noin 50 Luudan aktiivikäyttäjää, jotka järjestelmän avulla hallinnoivat Neovan hallinnassa olevien maa-alueiden, kuten turvetuotantoalueiden paikkatietoja, soiden elinkaarta sekä alueiden maankäytön tulevaisuutta”, kertoo Neovan Head of Peat Assets Päivi Peronius.

“Työhön liittyy myös lupa-asioiden sekä maanvuokrauksien hallintaa. Neova on kohtalaisen iso maanomistaja Suomessa, joten ilman maa-alueiden hallintaan liittyvää järjestelmää emme tulisi mitenkään toimeen”, Peronius lisää.

Moderni keskitetty ratkaisu korvasi useat erillisjärjestelmät

SC Software ja Neova aloittivat Luuta-järjestelmän kehityksen jo vuonna 2015, kun Neova tarvitsi modernin ratkaisun elinkaarensa päähän tulleen lupa-asioiden hallintajärjestelmän tilalle. Viimeisimpien kehitysten myötä Luutaan on tuotu useiden erillisjärjestelmien toimintoja:

“Tavoitteemme oli korvata käyttöikänsä päähän tulleita järjestelmiä modernimmalla teknologialla toteutetulla ja käytettävyydeltään nykyaikaisemmalla ratkaisulla”, Peronius kertoo.

“Maaomaisuuden hallintaan, maankäytön hallintaan sekä maankäyttöön liittyvän ympäristöluvitusaineistojen hallintaan oli eri järjestelmät, joiden välillä siirtyileminen oli työlästä ja aikaa vievää. Esimerkiksi karttojen piirtäminen oli todella tarkkuutta vaativaa”, Peronius kuvailee.

”Tiedon ja toimintojen keskittäminen Luutaan on sujuvoittanut tekemistä, ja samojen asioiden tekemiseen kuluu nyt vähemmän aikaa”, Peronius jatkaa.

“Kun puhutaan ketteristä toimintamalleista, niin tämä oli todellakin sitä”

Peroniuksen mukaan järjestelmäuudistusprojektia oli mietitty jo useampi vuosi. Lopulta päädyttiin Luuta-järjestelmän laajentamiseen tarvittavilla ominaisuuksilla, joita SC Softwaren korkean tuottavuuden sovelluskehitysalustalla oli nopea tuoda osaksi järjestelmää.

Neovalla oli selkeä näkemys uusista tarpeista ohjelmiston suhteen. Niistä yksi oli karttakomponentti, joka tuotiin mukaan Luutaan yhteistyössä paikkatietojärjestelmiin erikoistuneen toimittajan kanssa.

“Meitä jännitti etukäteen lähteä haastavaan projektiin kahden ohjelmistotoimittajan kanssa. Aiempiin kokemuksiini perustuen varauduin viivästyksiin ja ongelmiin, mutta yhteistyö SC Softwaren ja Bitcompin kanssa oli todella loistava ja positiivinen kokemus! Molemmilla toimittajilla oli valmius tiiviiseen yhteistyöhön”, Peronius kehuu.

“Kun puhutaan ketteristä toimintamalleista, niin tämä oli todellakin sitä. Meillä oli tiukat aikataululliset ja budjetilliset tavoitteet, mutta saimme projektin maaliin budjetissa ja jopa arvioitua aikataulua nopeammin. Projekti oli sujuva ja olen todella tyytyväinen sen tuloksiin”, Peronius päättää.

Projektin lopputulos

• Neovan uniikkiin tarpeeseen rakennettu maa-alueiden hallinnan sovellus

• Useita erillisiä järjestelmiä korvattu keskitetyllä, modernilla ratkaisulla

• Saman asian tekemiseen kuluu nyt vähemmän aikaa

• Projekti maaliin aikataulussa ja budjetissa

Näitä palveluja hyödynsimme

Asiakaskohtainen ohjelmistokehitys >


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Teollisuusliitto keskitti sisäiset palveluprosessinsa digitaaliselle alustalle – SC Software kehityskumppanina toimialan parhaan ratkaisukokonaisuuden rakentamisessa

SC Software ja Teollisuusliitto ovat kehittäneet yhteistyössä digitaalisen palvelualustan, jonka päälle on rakennettu useita liiton sisäisiä palveluprosesseja tukevia järjestelmiä. Hankkeen taustoista kertoo Teollisuusliiton tietohallintopäällikkö Ari Pöyry: 

“2018-vuoden liittofuusion myötä tahtotilanamme oli kehittää ja yhtenäistää palveluprosessejamme. Meillä oli käytössä vanhat järjestelmät, jotka olivat teknologialtaan elinkaarensa päässä, eivätkä enää palvelleet kaikkia tarpeitamme. Uusia ratkaisuja suunnitellessa halusimme ottaa käyttäjät paremmin huomioon”, Pöyry kertoo. 

“Kun sisäiset palveluprosessit ovat kunnossa, voidaan tarjota parempia palveluita myös ulospäin.” Ari Pöyry, tietohallintopäällikkö, Teollisuusliitto

Sisäisten prosessien sekä niitä tukevien järjestelmien kehitys rakentaa pohjaa myös sähköisten palvelujen tuottamiseen liiton jäsenaktiiveille. Ensimmäiset askeleet on jo otettu luottamushenkilöiden asiointipalvelun julkaisun myötä. 

“Kun sisäiset palveluprosessit ovat kunnossa, voidaan tarjota parempia palveluita myös ulospäin. Strategiamme mukaisesti haluamme tarjota sähköiset palvelukanavat myös jäsenaktiivien käyttöön”, Pöyry toteaa.  

Moderni ja modulaarinen ratkaisukokonaisuus rakentui pala kerrallaan 

Titaani2021 -nimen saanut hanke aloitettiin asianhallinnan ratkaisun kehityksellä. Tämän jälkeen toteutettiin vaiheittain uusia järjestelmiä, joista muodostuu moderni ja modulaarinen järjestelmäkokonaisuus. Samalla Teollisuusliiton vanhaa järjestelmää on ajettu alas.

SC Software toimitti Teollisuusliitolle hankkeen aikana useita järjestelmiä:

  • Organisaatiorekisteri
  • Asianhallinnan ratkaisu
  • Kokoushallinnan ratkaisu
  • Järjestämissovellus
  • TES-sovellus.

Lisäksi rakennettiin liittotyöpöytä, joka tarjoaa työvälineet liiton johtamiseen sekä keskitetyn navigoinnin kaikkiin liiton järjestelmiin.

Palveluille kehitettiin SC:n toimesta myös yhteinen digitaalinen alusta, joka tarjoaa kaikille sovelluksille yhteiset palvelut, kuten tunnistautumisen, käyttövaltuushallinnan, integraatioratkaisun, tietovaraston ja raportoinnin.

“Pala kerrallaan eteneminen on helpottanut urakkaa; olemme saaneet järjestelmiä käyttöön yksikkö tai toimenpide kerrallaan. Käyttöönottoa on myös helpottanut SC:n järjestelmien tuttuus käyttäjille, sillä ne ovat käyttökokemukseltaan yhteneväisiä”, Pöyry kertoo. 

Ratkaisuja on rakennettu SC Softwaren sovellustuotantoa tehostavan korkean tuottavuuden kehitysalustaa hyödyntäen. Sen ansiosta järjestelmän ketterä, asiakaslähtöinen kehittäminen on ollut tehokasta ja vaativien toimitusten aikataulut on kyetty pitämään. 

SC Softwaren Teollisuusliitolle toimittama ratkaisukokonaisuus

Vahva tahtotila ja sitoutuminen johtivat hankkeen onnistumiseen 

Sujuva asiakkaan ja toimittajan välinen yhteistyö johti hankkeen onnistumiseen.

“Johdolta on vaatinut paljon tahtoa, uskoa ja päätöksentekokykyä, että näin iso hanke on saatu toteutettua, Pöyry toteaa. ”Olemme tehneet töitä laajalla rintamalla, ja monille tämä on ollut ensimmäinen kosketus tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Peruskäyttäjille on tuotu paljon uusia työkaluja käyttöön. Hanke on ollut iso ponnistus koko organisaatiolle”, Pöyry pohtii.  

“Epärealistisen tiukalta tuntunut aikataulu saatiin pidettyä.” Ari Pöyry, tietohallintopäällikkö, Teollisuusliitto

SC Softwaren tehokas tekemisen malli sekä kokenut projektitiimi todistivat jälleen kykynsä, kun uudet järjestelmät saatiin tuotantoon budjetissa ja aikataulussa: 

“Aluksi epärealistisen tiukalta tuntunut aikataulu saatiin pidettyä, ja muutoksia tehtiin joustavasti. Projektinhallinnan kannalta hanke on sujunut mallikkaasti, vaikka monitoimittajatoimitusten sumpliminen ja pandemiatilanne asettivat omat haasteensa”, Pöyry kertoo.  

“SC Softwarella on toimittajakyvykkyyttä ja sitoutuneisuutta. Yhteistyö on sujunut, ja saimme hyvän projektikokonaisuuden toteutettua”, Pöyry päättää.

Projektin lopputulos

• Yhteinen digitaalinen palvelualusta liiton järjestelmille

• Yhtenäistetyt sisäiset palveluprosessit

• Vanha järjestelmä korvattu moderneilla ja modulaarisilla sovelluksilla

• Hyvä pohja jäsenten sähköisten palvelujen rakentamiselle


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Korkean tuottavuuden sovelluskehitysalustaa hyödynnettiin menestyksekkäästi AFRYn ohjelmistotoimituksessa

SC Software toimitti AFRYlle tiedonhallintaan tarkoitetun järjestelmän, jonka toteuttamisessa SC:n korkean tuottavuuden kehitysalustalla tuotettiin asiakastarpeeseen räätälöity sovellus.

“Päädyimme valitsemaan SC Softwaren ohjelmiston toimittajaksi, sillä SC:llä kuunneltiin meidän tarpeitamme ja ymmärrettiin heti, mitä ollaan tekemässä. Pääsimme näin saman tien kustannustehokkaasti oikeaan suuntaan”, kertoo AFRYn Director, Paper & Board Technology Jarkko Kutvonen.


“SC:llä ymmärrettiin heti, mitä ollaan tekemässä” Jarkko Kutvonen, Director, Paper & Board Technologies, AFRY

Toimiva ohjelmisto näytille jo varhaisessa vaiheessa

Korkean tuottavuuden kehitysalustan avulla mallinnuksesta voidaan generoida toimivaa sovelluskoodia ilman ihmisen käsin tekemää ohjelmointityötä. Teknologia tuottaa ominaisuuksia automaattisesti aina tietokannasta käyttöliittymään asti, ja tarvittavia lisäominaisuuksia voidaan koodata käsin rajattomasti generoidun sovelluksen päälle. Automatisoinnilla vapautetaan ohjelmistokehittäjien aikaa toisteisesta työstä liiketoiminnallista arvoa tuottavaan kehitystyöhön.

“Projekti lähti käyntiin vauhdilla, ja pääsimme jo aikaisessa vaiheessa näkemään, miltä ohjelmisto tulee näyttämään”, Kutvonen kertoo. “Automatisoitu sovelluskehitys sopi meidän tarpeisiimme hyvin, ja voin suositella SC Softwaren ohjelmistokehityspalveluita myös muille organisaatioille.”

Tutustu sovelluskehityspalveluihimmeOta yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Asiakaskohtaisesti räätälöity SaaS-palvelu kehitettiin alle kahdessa kuukaudessa Puumiehet ry:lle 

SC Software kehitti Puumiehet ry:lle asiakaskohtaisesti räätälöidyn SaaS-palvelun, jonka avulla järjestö arkistoi ja hyödyntää julkaisutoiminnassaan toimittamaansa Puumies-lehteä. Puumiehet ry on järjestö, joka koostuu puu- ja metsäalalla toimivista henkilöistä. Toiminnan tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja suomalaisen puun puolesta toimiminen.

“Yllätyimme, miten nopeasti sovelluksen kehitys tapahtui” Petri Puttonen, yhteyspäällikkö, Puumiehet ry

“Puumiehet ry on perustettu vuonna 1930, ja Puumies-lehteä on julkaistu vuodesta 1955 lähtien”, kertoo Puumiehet ry:n yhteyspäällikkö Petri Puttonen. ”Meillä toimituksessa on usein tarpeena etsiä tietoa vanhoista julkaisuista, esimerkiksi mitä on aiemmin kirjoitettu tietystä yrityksestä, tapahtumasta tai vaikka laitteesta. Vanhojen lehtien läpikäyminen vaati meiltä paljon aikaa ja vaivaa.”

Sovellus nopeuttaa tiedonhakua vanhoista julkaisuista

Lehtidatan hallinnointisovellus tukee tiedon löydettävyyttä ja tiedonhaun nopeutta verrattuna fyysiseen lehtien selailuun. Sähköinen arkistointi hakutoiminnallisuuksineen auttaa lehtidatan ylläpitoa jatkossakin.

“Tallennamme uusien julkaisujemme uutiset ja artikkelit avainsanoineen sovellukseen. Julkaisut tallennetaan myös pdf-versioina, jolloin sisältöjä pääsee selaamaan suoraan sovelluksessa. Pikkuhiljaa skannaamme ja tallennamme myös vanhempia julkaisuja arkistoon”, Puttonen kertoo.

Ensimmäinen sovellusversio valmistui viikossa

Sovellus toteutettiin SC Softwaren korkean tuottavuuden ohjelmistokehitysmenetelmällä. Sen avulla pystytään tehokkaasti toteuttamaan asiakastarpeen mukaisesti räätälöityjä pilvipohjaisia sovelluksia.

“Yllätyimme, miten nopeasti sovelluksen kehitys tapahtui”, Puttonen kertoo. “Lähetimme SC Softwarelle ensimmäisen yhteydenoton jälkeen vähän esitietoa meidän tarpeistamme, ja jo seuraavalla viikolla pääsimme näkemään lähes valmiin sovelluksen. Kehitysprosessi oli meille erittäin miellyttävä, ja lopullinen versio sovelluksesta oli nopeasti valmis”, Puttonen kehuu.

Sovellus on otettu hyvillä mielin vastaan Puumiehet ry:llä:

“Sovelluksen käyttö on ollut helppoa ja nopeaa. Tietokanta auttaa meitä paljon päivittäisessä työssämme toimituksessa, ja jatkoa ajatellen sitä on tarkoitus hyödyntää myös meidän verkkosivuillamme, josta voimme jakaa kantaan pääsyä rajoitetusti muillekin”, Puttonen kommentoi.

“SC:ltä oltiin todella aktiivisia meidän suuntaamme alusta lähtien, ja projektin läpivienti oli sujuvaa ja nopeaa. Projekti oli kaikkiaan positiivinen kokemus”, Puttonen päättää.

Projektin lopputulos

• Puumiehet-lehden arkistointiin ja datanhallintaan kehitetty uniikki SaaS-palvelu

• Tiedonetsintä vanhoista julkaisuista hakutoimintojen avulla tehokasta verrattuna fyysisten lehtien ja pdf-tiedostojen selailuun

• Sujuva ja nopea projektin läpivienti ja käyttöönotto

Näitä palveluja hyödynsimme

Asiakaskohtainen ohjelmistokehitys >


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Inventointien hallinnan ratkaisu auttaa Sairaala Novaan muutossa

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle rakentui uusi Keski-Suomen Sairaala Nova. Pääsimme auttamaan sairaalan muuttotöissä toteuttamalla inventoinnin hallinnan ratkaisun. Mobiililaitteilla toimivan sovelluksen avulla hoidetaan sairaalan kalusteiden ja laitteiden inventointi sekä uuteen sairaalaan muuton suunnittelu.

”Yhteistyö on ollut rakentavaa ja saumatonta”, kommentoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin teknologiapäällikkö Kari Varvikko. ”Uuteen sairaalaan muuttoon liittyvä inventointi päästään aloittamaan tavoiteaikataulussa.”

SC Softwarelta projektin toteutusta kommentoi tekninen konsultti Juho Valkonen:

”Inventointien hallinnan ratkaisun kehitys oli mukava projekti. Konsulttimme Perttu Marttila oli määritellyt sairaanhoitopiirin henkilökunnan kanssa tietomallin, jonka pohjalta sovellus alkoi rakentumaan. Asiakkaan toiveesta keskityimme erityisesti hiomaan käytettävyyttä mobiililaitteille ja tableteille. Mobiilikäytön optimointi onnistui hyvin, ja on hienoa nähdä miten meidän korkean tuottavuuden kehitysalustamme taipuu myös pienemmillä laitteilla käytettävien sovellusten rakentamiseen.”

Inventointien hallinnan ratkaisu tallentaa sairaalalaite- ja lokaatiotietoja

Sairaalakalusteen tai -laitteen voi tallentaa järjestelmään skannaamalla laitteeseen liimatun viivakoodin, jolloin järjestelmä luo sille uuden tietokortin. Tietokorttiin on mahdollista tallentaa esimerkiksi laitteen perustietoja, liitekuvia, laitteen nykyinen lokaatio sekä kohdesijainti tulevassa sairaalassa. Vastaavasti tallennettuja sairaalalaitteita on mahdollista hakea järjestelmästä viivakoodin lukemalla. Lisäksi järjestelmästä on mahdollista nähdä inventoinnin status ja tarvittaessa inventoida laite.

”Viivakoodien luku on inventoinnin hallinnan ratkaisussa hyvin yleinen toimenpide, joten selvitin myös erilaisia ratkaisutapoja viivakoodien lukemiseen web-sovelluksessa”, selvittää Valkonen. ”Projektin loppuvaiheessa toteutimme migraation, jossa veimme olemassa olevat kaluste- ja laitetiedot uuteen järjestelmään odottelemaan sairaalan muuttoa”, Valkonen jatkaa.

“Muutostarpeisiin vastattu ketterästi”

Sairaanhoitopiirillä ollaan oltu tyytyväisiä projektin läpivientiin:

”Pääsimme asiakastarpeesta ratkaisuun ketterästi”, kertoo Varvikko. ”Konsepti on kehittynyt matkan varrella ja muutostarpeet on pystytty huomioimaan projektissa. Tuotosten laatu on ollut kiitettävää”.

Tutustu ohjelmistokehityspalveluihin


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Vapo Venturesille näyterekisteri tuotekehityslaboratorion käyttöön pikatoimituksena

SC Software toimitti Vapo Venturesin (nyk. Neova Ventures) tuotekehityslaboratorion käyttöön ratkaisun tuotekehitysprosessissa käsiteltävien näytteiden ja sekä niihin liittyvän analyysidatan hallintaan. Näyterekisterin avulla Vapo Ventures tähtää parempaan näytetiedon hallintaan uusien tuotteiden kehityksessä.

”Halusimme rationalisoida tuotekehitystä. Teemme paljon näytteitä sekä tuotekehityksessä että asiakkaitamme varten, ja analysoimme näytteitä ja niiden ominaisuuksia erilaisin menetelmin”, kertoo Vapo Venturesin projektijohtaja Jorma Kautto.

Näyterekisteri tehostaa näytetiedon hallintaa ja käsittelyä

Parempi näytetiedon hallinta tehostaa näytteiden käsittelyä ja tuo näytteisiin liittyvän runsaan tietomäärän paremmin hyödynnettäväksi.

“Halusimme käyttöömme järjestelmän, johon voi kirjata tuotekehitysprojektien näytevalmistuksen historiaa, reseptejä, varastotilannetta ja niin edelleen. Lisäksi meillä oli tarvetta yhdistää tähän lähetystoimintoja. Halusimme myös näytteiden varastointiin, inventointiin ja lähetysten hallintaan selkeyttä”, Kautto kertoo.

”Tavoitteenamme oli päästä eroon kirjavista dokumentointi- ja raportointitavoista ja keskittää tuotekehityksen raakadatan keruu yhteen tietokantaan, josta se on myöhemmin luotettavasti löydettävissä ymmärrettävällä tavalla luokiteltuna”, Kautto jatkaa. “Jos näytevalmistuksen historiaa ei voi yhdistää tehtyyn näytteeseen, niin näyte on melko varmasti arvoton”.

“Ensimmäinen vaihe oli tuotantoympäristössään jo vajaan kuukauden kuluessa yhteisten määrittelyjen jälkeen. ” Jorma Kautto, Projektijohtaja, Vapo Ventures

Tehokas järjestelmätoimitus vajaassa kuukaudessa

Näyterekisteri toimitettiin tiiviissä aikataulussa ja ensimmäinen tuotantokelpoinen versio sovelluksesta saatiin asiakkaan koekäyttöön nopeasti.

”SC Softwaren palvelu on nopeaa ja asiantuntevaa. Ensimmäisessä vaiheessa perustoiminnot saatiin kuntoon, jonka jälkeen tietokantaan pystyttiin syöttämään jo tuotantodataa. Ensimmäinen vaihe oli tuotantoympäristössään jo vajaan kuukauden kuluessa yhteisten määrittelyjen jälkeen. Toisessa vaiheessa lisätään käyttöä helpottavia ominaisuuksia”, Kautto kuvailee.

Näyterekisteri toteutettiin SC Softwaren korkean tuottavuuden sovelluskehitysalustaa hyödyntäen, mikä mahdollisti ketterän ja havainnollisen toimitusprosessin. Näyterekisterin tärkeimmät ominaisuudet olivat esiteltävissä toimivana sovelluksena jo ensimmäisestä määrittelytapaamisesta lähtien.

”Automatisointi mahdollistaa sovelluksen perustoimintojen nopean toteutuksen, mikä helpottaa myös määrittelytyötä, kun asiat voidaan esittää konkreettisesti toimivan sovelluksen kautta”, kuvailee SC Softwaren ohjelmistoarkkitehti Heikki Vepsäläinen. “Näyterekisterin toimituksessa huomasimme jälleen korkean tuottavuuden tarjoamat edut toimituksen eri vaiheissa. Automatisoiden rakennettu sovellus on jo alussa valmiimpaa ja valmiiksi testattua, mikä nopeuttaa toimitusta ja parantaa lopputuloksen laatua”, Vepsäläinen toteaa.

Synergiaa yhtenäisestä käyttökokemuksesta

SC Software on toimittanut Vapo-konsernin käyttöön myös muita liiketoimintaa tukevia järjestelmiä, muun muassa SoulPro hankintajärjestelmän. SC Softwaren toimittamien ratkaisujen keskenään yhtenevä käyttökokemus edesauttaa järjestelmien käytön omaksumisessa ja yhtenäistää järjestelmien käyttäjien päivittäistä käytökokemusta. Myös järjestelmäarkkitehtuurin hallittavuuden kannalta Vapo hyötyy samalla teknologiapohjalla toteutetuista järjestelmistä.

”Vapolla on ennestään kaksi järjestelmää, jotka on toteutettu SC Softwaren sovellustuotantoa automatisoivalla menetelmällä. Halusimme tarpeisiimme räätälöidyn järjestelmän ja nopean toimituksen luotettavalta yhteistyökumppanilta. Saamme lisäarvoa useamman tietojärjestelmän keskittämisestä SC Softwarelle, sillä eri ohjelmistojen käytettävyys ja käyttöympäristö ovat samanlaisia”, Kautto toteaa.

Tutustu piensovelluspalveluun


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

VR Groupin investointisalkku läpinäkyväksi investointien hallinnan ratkaisulla

VR Groupilla on otettu käyttöön SC Softwaren toimittaman investointien hallinnan ratkaisu. Ratkaisun toimitusprojekti vietiin läpi syyskaudella 2015.

Investointien hallintaratkaisu muodostaa modernin sovelluskokonaisuuden, tarjoten työvälineet konsernin investointisalkun hallintaan investointien koko elinkaaren ajalle. Toimitettu ratkaisu mahdollistaa ajantasaisen investointien tilannekuvan ja investointeihin liittyvien tehtävien hallinnan toimenkuva- ja vastuualuekohtaisilla työpöydillä. Niin ikään investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien seurantaan löytyy tarvittavat välineet.

”Ratkaisun avulla saamme investointiprosessimme kertaheitolla haltuun. Tieto on keskitetysti yhdessä paikassa ja koko investointiportfoliomme on läpinäkyvämpi ja paremmin hallittavissa”, kertoo VR:n Business Control & Financial Services Director Maarit Aalto.

“Nopea ja helposti seurattava projekti”

”Itse toimitusprojekti SC Softwaren kanssa on ollut positiivinen kokemus”, Aalto jatkaa. “Ei ole oikein mielekästä tehdä projekteja vuosien kestävinä megaprojekteina. SC Softwaren kanssa on ollut alusta alkaen selvää, että projekti tehdään nopealla aikataululla vaiheistetusti ja pystymme silti samalla helposti seuraamaan, mitä kussakin projektin vaiheessa on saatu aikaiseksi. Lopputuloksena syntynyt ratkaisu vastaa projektille asettamiamme tavoitteita erittäin hyvin”, Aalto toteaa.

“SC Softwaren kanssa on ollut alusta alkaen selvää, että projekti tehdään nopealla aikataululla” Maarit Aalto, Business Control & Financial Services Director, VR Group

”Yhteistyömme investointien hallinnan ratkaisun parissa oli luontevaa jatkoa aiemmin toimitettuun strategisen hankinnan ratkaisukokonaisuuteen“, kommentoi SC Softwaren myyntijohtaja Tiina Vestman. “On ollut hienoa päästä aitiopaikalle digitalisoimaan suuren suomalaisen konsernin yhtä keskeisintä taloushallinnon prosessia. Aiemmin manuaalinen prosessi pystyttiin digitalisoimaan ja tarjoamaan prosessin ympärillä toimiville yli sadalle henkilölle työvälineet investointien koko elinkaaren hallintaan”.

“Projektissa toteutettiin laaja ratkaisu lyhyessä ajassa, mutta tiivis ja määrätietoinen yhteistyö VR Groupin ammattilaisten kanssa varmisti sen, että projekti oli molemmille osapuolille positiivinen kokemus ja tavoitteisiin päästiin”, päättää Vestman.

Tutustu investointien hallinnan ratkaisuun


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →