Vapo Venturesille näyterekisteri tuotekehityslaboratorion käyttöön pikatoimituksena

Kaksi huomioasuista miestä tutkimassa turvetuotannon linjaa tehtaassa

SC Software toimitti Vapo Venturesin (nyk. Neova Ventures) tuotekehityslaboratorion käyttöön ratkaisun tuotekehitysprosessissa käsiteltävien näytteiden ja sekä niihin liittyvän analyysidatan hallintaan. Näyterekisterin avulla Vapo Ventures tähtää parempaan näytetiedon hallintaan uusien tuotteiden kehityksessä.

”Halusimme rationalisoida tuotekehitystä. Teemme paljon näytteitä sekä tuotekehityksessä että asiakkaitamme varten, ja analysoimme näytteitä ja niiden ominaisuuksia erilaisin menetelmin”, kertoo Vapo Venturesin projektijohtaja Jorma Kautto.

Näyterekisteri tehostaa näytetiedon hallintaa ja käsittelyä

Parempi näytetiedon hallinta tehostaa näytteiden käsittelyä ja tuo näytteisiin liittyvän runsaan tietomäärän paremmin hyödynnettäväksi.

“Halusimme käyttöömme järjestelmän, johon voi kirjata tuotekehitysprojektien näytevalmistuksen historiaa, reseptejä, varastotilannetta ja niin edelleen. Lisäksi meillä oli tarvetta yhdistää tähän lähetystoimintoja. Halusimme myös näytteiden varastointiin, inventointiin ja lähetysten hallintaan selkeyttä”, Kautto kertoo.

”Tavoitteenamme oli päästä eroon kirjavista dokumentointi- ja raportointitavoista ja keskittää tuotekehityksen raakadatan keruu yhteen tietokantaan, josta se on myöhemmin luotettavasti löydettävissä ymmärrettävällä tavalla luokiteltuna”, Kautto jatkaa. “Jos näytevalmistuksen historiaa ei voi yhdistää tehtyyn näytteeseen, niin näyte on melko varmasti arvoton”.

“Ensimmäinen vaihe oli tuotantoympäristössään jo vajaan kuukauden kuluessa yhteisten määrittelyjen jälkeen. ” Jorma Kautto, Projektijohtaja, Vapo Ventures

Tehokas järjestelmätoimitus vajaassa kuukaudessa

Näyterekisteri toimitettiin tiiviissä aikataulussa ja ensimmäinen tuotantokelpoinen versio sovelluksesta saatiin asiakkaan koekäyttöön nopeasti.

”SC Softwaren palvelu on nopeaa ja asiantuntevaa. Ensimmäisessä vaiheessa perustoiminnot saatiin kuntoon, jonka jälkeen tietokantaan pystyttiin syöttämään jo tuotantodataa. Ensimmäinen vaihe oli tuotantoympäristössään jo vajaan kuukauden kuluessa yhteisten määrittelyjen jälkeen. Toisessa vaiheessa lisätään käyttöä helpottavia ominaisuuksia”, Kautto kuvailee.

Näyterekisteri toteutettiin SC Softwaren korkean tuottavuuden sovelluskehitysalustaa hyödyntäen, mikä mahdollisti ketterän ja havainnollisen toimitusprosessin. Näyterekisterin tärkeimmät ominaisuudet olivat esiteltävissä toimivana sovelluksena jo ensimmäisestä määrittelytapaamisesta lähtien.

”Automatisointi mahdollistaa sovelluksen perustoimintojen nopean toteutuksen, mikä helpottaa myös määrittelytyötä, kun asiat voidaan esittää konkreettisesti toimivan sovelluksen kautta”, kuvailee SC Softwaren ohjelmistoarkkitehti Heikki Vepsäläinen. “Näyterekisterin toimituksessa huomasimme jälleen korkean tuottavuuden tarjoamat edut toimituksen eri vaiheissa. Automatisoiden rakennettu sovellus on jo alussa valmiimpaa ja valmiiksi testattua, mikä nopeuttaa toimitusta ja parantaa lopputuloksen laatua”, Vepsäläinen toteaa.

Synergiaa yhtenäisestä käyttökokemuksesta

SC Software on toimittanut Vapo-konsernin käyttöön myös muita liiketoimintaa tukevia järjestelmiä, muun muassa SoulPro hankintajärjestelmän. SC Softwaren toimittamien ratkaisujen keskenään yhtenevä käyttökokemus edesauttaa järjestelmien käytön omaksumisessa ja yhtenäistää järjestelmien käyttäjien päivittäistä käytökokemusta. Myös järjestelmäarkkitehtuurin hallittavuuden kannalta Vapo hyötyy samalla teknologiapohjalla toteutetuista järjestelmistä.

”Vapolla on ennestään kaksi järjestelmää, jotka on toteutettu SC Softwaren sovellustuotantoa automatisoivalla menetelmällä. Halusimme tarpeisiimme räätälöidyn järjestelmän ja nopean toimituksen luotettavalta yhteistyökumppanilta. Saamme lisäarvoa useamman tietojärjestelmän keskittämisestä SC Softwarelle, sillä eri ohjelmistojen käytettävyys ja käyttöympäristö ovat samanlaisia”, Kautto toteaa.

Tutustu piensovelluspalveluun


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →