Tanalle kehitetyt järjestelmät ovat tärkeässä roolissa tuotannonohjauksessa ja laadunhallinnassa

SC Software toteutti kaatopaikkajyriä ja jäterepijöitä valmistavalle Tana Oy:lle laatupoikkeamien hallinnan sekä tuotannonsuunnittelun järjestelmät. Ratkaisut ovat olleet käytössä Tanalla nyt pari vuotta, ja ne ovat osoittautuneet arvokkaiksi Tanan kumppaniverkoston välisessä yhteistyössä: 

“SC Softwaren toteuttamat järjestelmät ovat Tanalla hyvin tärkeässä asemassa koko yrityksen tasolla”, kertoo Tanan Production Planning Manager ja järjestelmien pääkäyttäjä Juha Tapanen. “Tanalla ei ole omaa tuotantoa, vaan se tapahtuu kumppaniverkoston kautta. Järjestelmien avulla ohjaamme koko verkostomme toimintaa.” 

Tuotannonsuunnittelun automatisointi poisti excel-jumpan 

Ennen järjestelmän käyttöönottoa tuotannonsuunnittelua tehtiin Tanalla viikoittain excelien avulla. Tapasen mukaan excelin huono puoli oli, että uusia koneita suunnitelmaan lisätessä excel ei huomioi aikatauluristiriitoja, eikä vaikutuksia muiden koneiden valmistukseen. Näin eri koneiden tuotantoaikataulujen sumplimiseen kului paljon aikaa ja vaivaa.  

“Haaveilimme omasta tuotannonsuunnittelun ratkaisusta. Markkinoiden ERP-järjestelmät eivät tue meidän tyyppistä prosessia, jossa tuotantoa ohjataan kumppaniverkostossa. SC Softwaren ammattilaiset ymmärsivät heti tarpeen ja toteuttivat tehokkaasti meille räätälöidyn ratkaisun”, Tapanen toteaa. 

Tuotannonsuunnittelujärjestelmässä on eritelty kaikki valmistuksen vaiheet ja niihin liittyvät aikataulut ja resurssit. Muutosten tullessa järjestelmä aikatauluttaa suunnitellut valmistusvaiheet uudelleen automaattisesti, ottaen huomioon myös mahdolliset poikkeamat.  

“Järjestelmä on tuonut näkyvyyden tuotannonsuunnitteluun ja tilauskantaan koko verkostolle aina myynnistä materiaalitoimitukseen. Näemme nyt visuaalisesti suunnitelman noin vuodeksi eteenpäin, mikä helpottaa tuotannon valmistelua. Ratkaisun käyttöönotto on näkynyt myös säästettynä työaikana, sillä palaverien, väärinkäsitysten ja virheiden määrä on vähentynyt”, Tapanen kertoo.  

Laatupoikkeamien käsittely vastuutettu koko verkostolle 

Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisulla Tana hallinnoi tuotteissaan ja niiden osissa havaittuja laatupoikkeamia. Ennen järjestelmän käyttöönottoa homma pyöri yhteiskäyttöisen excelin avulla. Tapasen mukaan kuitenkin heikon suorituskyvyn ja bugien aiheuttama epäluotettavuus olivat syitä, joiden vuoksi excel haluttiin korvata aidolla järjestelmällä. 

“Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisussa on tärkeää se, että poikkeamahavainnot saadaan keskitetysti järjestelmään ja virheestä vastuullinen taho hoitaa korjaavat toimenpiteet. Poikkeamilla on aina vastuuhenkilö, jolloin ne tulevat hoidetuksi, eivätkä reklamaatiot katoa henkilökohtaisiin sähköposteihin”, Tapanen listaa. 

“Poikkeamien raportoinnista saamme myös arvokasta tietoa tuotekehitykseen, kun näemme esimerkiksi, mihin tuotteen osa-alueisiin laatupoikkeamat kohdistuvat”, Tapanen lisää. 

Yhteistyö jatkuu 

SC Softwaren ja Tanan tiivis yhteistyö jatkuu järjestelmien jatkokehityksen sekä uusien ratkaisujen saralla.  

“Annan SC Softwarelle kehut siitä, kuinka hienosti on saatu toteutettua toimivat ja helposti ylläpidettävät järjestelmät Tanan tarpeiden mukaisesti räätälöitynä”, Tapanen päättää.  

Tutustu valmistavan teollisuuden ratkaisuihin

Tutustu ohjelmistokehityspalveluihin


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Tanan tuotannonsuunnittelun järjestelmä – näkyvyys tuotannon seurantaan koko verkostolle

Tanalle on kehitetty tuotannonsuunnittelun järjestelmä. Tanan kaatopaikkajyrien ja jäterepijöiden valmistus vaatii useita työvaiheita, ja konetoimitusten läpimenoon vaikuttaa näin ollen moni tekijä, kuten työntekijöiden ja työpäivien määrä sekä osien ja materiaalien saatavuustilanne. Näitä muuttujia säätämällä Tanalle toteutetussa tuotannonsuunnittelun järjestelmässä saadaan aikataulutettua asiakaskoneiden valmistumiset ja seurattua tuotannon eri työvaiheiden etenemistä keskitetyssä järjestelmässä.

”Tanalla ei ole omaa valmistusta, vaan ohjaamme sopimusvalmistajiemme tuotantoa karkealla tasolla tilauskannan ja lyhyen aikavälin myyntiennusteen perusteella. Tuotannonsuunnittelun järjestelmässä tuotannon eteneminen ja mahdolliset poikkeukset näkyvät reaaliaikaisesti sopimusvalmistajille, logistiikkapartnerille sekä Tanan myynnille ja hankinnalle. Tämän ansiosta tiedonvälitys tehostuu, eikä tuotannon tilannetta tarvitse lähteä kyselemään keneltäkään”, kertoo Tana Oy:n hankintajohtaja Suvi Kupiainen.

Asiakastilaukset automaattisesti tuotannonsuunnittelun järjestelmään

Tuotannonsuunnittelun järjestelmä on integroitu Tanan ERP-järjestelmään mahdollistaen asiakastilausten viemisen tuotannonsuunnitteluun automaattisesti.

”Aikaa säästyy myös hankinnan puolella, kun viikoittain päivittyvä myyntiennustetieto on ladattavissa suoraan tarvelaskennan pohjaksi, eikä tietoja tarvitse näpytellä ERP:iin manuaalisesti”, lisää Kupiainen.

”Järjestelmän käyttöönoton etuja ovat tiedonvälityksen tehostuminen, nopeampi reagointi mahdollisiin poikkeamiin ja manuaalisen työn väheneminen automaation myötä”.

Lue lisää: Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu tehostaa Tanan hankintaverkoston kontrollointia

”Odotukset ylittyneet”

Tanalla on tällä hetkellä meneillään järjestelmän käyttökoulutukset sopimusvalmistajan ja logistiikkapartnerin kanssa.

”Olemme saaneet käyttäjiltä positiivisia kommentteja – käyttöönotto on ollut vaivatonta ja järjestelmän käytettävyys erinomainen”, kertoo Kupiainen.

”Kuten edellinenkin yhteinen kehityshanke SC Softwaren kanssa, tämä projekti saatiin vietyä maaliin sovitusti muutamassa kuukaudessa. Yhteistyö SC:n asiantuntijoiden kanssa on erittäin mutkatonta ja helppoa, ja lopputulemana saimme enemmän kuin mitä uskalsimme edes toivoa. On ollut kivaa olla mukana”, Kupiainen tiivistää.

Tutustu valmistavan teollisuuden ratkaisuihin


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu tehostaa Tanan hankintaverkoston kontrollointia

SC Software toimitti Tana Oy:lle laatupoikkeamien hallinnan ratkaisun. Tana on jätteenkäsittelyn ratkaisuihin erikoistunut verkostoyritys, jolla on laaja hankintaverkosto.

“Haimme tehokkaampaa ja automaattisempaa ratkaisua laatupoikkeamien käsittelyyn, hallinnointiin ja raportointiin Tanan hankintaverkostossa”, kertoo Tanan hankintajohtaja Suvi Kupiainen. ”Tanalla on n. 150 aktiivista materiaalitoimittajaa. Lisäksi tuotanto on ulkoistettu sopimusvalmistajalle ja materiaalivaraston hallinnointi ja materiaalivirtojen ohjaus logistiikkapartnerille”.

“Laadun jatkuva parantaminen edellyttää tehokkaampaa ja nopeampaa tapaa käsitellä laatupoikkeamia.” Suvi Kupiainen, hankintajohtaja, Tana Oy

”Tähän saakka poikkeamia on kerätty yksinkertaiseen excel-taulukkoon, jonka ylläpito, käsittely ja raportointi on ollut työlästä ja virhealtista. Lisäksi poikkeamien seuranta ja näkyvyys koko ketjulle on ollut haasteellista”, Kupiainen jatkaa. ”Koko hankintaverkoston tehokas hallinnointi ja tuotteiden ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen edellyttää tehokkaampaa ja nopeampaa tapaa käsitellä myös laatupoikkeamia.”

Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu lyhentää vasteaikaa poikkeamiin

Järjestelmä lisää reagointinopeutta poikkeamiin sekä vapauttaa hallinnollista työaikaa sekä tehostaa tiedonkulkua Tanan hankintaverkostossa.

“Tehokkuus näkyy myös parantuneena kannattavuutena, kun poikkeamiin pystytään reagoimaan paljon nopeammin. Siten aikaa jää enemmän itse ongelman ratkaisuun, eikä tiedonkulun varmistamiseen sekä manuaaliseen tietojen syöttöön ja välitykseen”, Kupiainen tiivistää.

Tanalla jo hetken käytössä ollut ratkaisu on saanut positiivisen vastaanoton.

”Olemme erittäin tyytyväisiä järjestelmän toiminnallisuuksiin. SC Software suunnittelee ja toteuttaa järjestelmät hyvin käyttäjälähtöisesti kiinnittäen erityistä huomiota juuri käytettävyyteen ja pieniin yksityiskohtiin, millä on arjessa kuitenkin suuri merkitys”, Kupiainen kuvailee. “Myös laatupoikkeamien hallinnan loppukäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa hyötyihin sekä sovelluksen käytettävyyteen”.

“SC Software erottui selvästi muista toimijoista jo itse tarjousvaiheessa, kun saimme nähtäville meidän tarkoitukseemme soveltuvan, jo lähes valmiin ratkaisun, mistä olimme todella vaikuttuneita.” Suvi Kupiainen, hankintajohtaja, Tana Oy

”Fantastinen tekemisen tapa” vakuutti valitsemaan SC Softwaren toimittajaksi

”Kilpailutimme ratkaisun kolmen toimijan kesken. SC Software erottui selvästi muista toimijoista jo itse tarjousvaiheessa, kun saimme nähtäville meidän tarkoitukseemme soveltuvan, jo lähes valmiin ratkaisun, mistä olimme todella vaikuttuneita. Tämä lyhensi myös projektin toteutusaikaa huomattavasti, kun suunnittelusta toteutukseen kului ainoastaan muutamia viikkoja”, Kupiainen toteaa.

”Yhteistyö on sujunut erinomaisesti”, Kupiainen jatkaa. ”Meillä on ollut loistava projektitiimi sekä SC Softwaren että Tanan asiantuntijoiden osalta ja sovitut asiat on toteutettu ripeästi ja luvatussa aikataulussa. Aktiivinen viestintä muutoksista ja raportointi töiden edistymisestä toteutusvaiheessa oli myös todella ilahduttavaa”.

Tutustu Kelpo laatupoikkeamien hallinnan ratkaisuun


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →