Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu tehostaa Tanan hankintaverkoston kontrollointia

tana laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu

SC Software toimitti Tana Oy:lle laatupoikkeamien hallinnan ratkaisun. Tana on jätteenkäsittelyn ratkaisuihin erikoistunut verkostoyritys, jolla on laaja hankintaverkosto.

”Haimme tehokkaampaa ja automaattisempaa ratkaisua laatupoikkeamien käsittelyyn, hallinnointiin ja raportointiin Tanan hankintaverkostossa”, kertoo Tanan hankintajohtaja Suvi Kupiainen. ”Tanalla on n. 150 aktiivista materiaalitoimittajaa. Lisäksi tuotanto on ulkoistettu sopimusvalmistajalle ja materiaalivaraston hallinnointi ja materiaalivirtojen ohjaus logistiikkapartnerille”.

”Tähän saakka poikkeamia on kerätty yksinkertaiseen excel-taulukkoon, jonka ylläpito, käsittely ja raportointi on ollut työlästä ja virhealtista. Lisäksi poikkeamien seuranta ja näkyvyys koko ketjulle on ollut haasteellista”, Kupiainen jatkaa. ”Koko hankintaverkoston tehokas hallinnointi ja tuotteiden ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen edellyttää tehokkaampaa ja nopeampaa tapaa käsitellä myös laatupoikkeamia.”

Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu lyhentää vasteaikaa poikkeamiin

Järjestelmä lisää reagointinopeutta poikkeamiin sekä vapauttaa hallinnollista työaikaa sekä tehostaa tiedonkulkua Tanan hankintaverkostossa.

”Tehokkuus näkyy myös parantuneena kannattavuutena, kun poikkeamiin pystytään reagoimaan paljon nopeammin. Siten aikaa jää enemmän itse ongelman ratkaisuun, eikä tiedonkulun varmistamiseen sekä manuaaliseen tietojen syöttöön ja välitykseen”, Kupiainen tiivistää.

Tanalla jo hetken käytössä ollut ratkaisu on saanut positiivisen vastaanoton.

”Olemme erittäin tyytyväisiä järjestelmän toiminnallisuuksiin. SC Software suunnittelee ja toteuttaa järjestelmät hyvin käyttäjälähtöisesti kiinnittäen erityistä huomiota juuri käytettävyyteen ja pieniin yksityiskohtiin, millä on arjessa kuitenkin suuri merkitys”, Kupiainen kuvailee. ”Myös laatupoikkeamien hallinnan loppukäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa hyötyihin sekä sovelluksen käytettävyyteen”.

”SC Software erottui selvästi muista toimijoista jo itse tarjousvaiheessa, kun saimme nähtäville meidän tarkoitukseemme soveltuvan, jo lähes valmiin ratkaisun, mistä olimme todella vaikuttuneita.” Suvi Kupiainen, hankintajohtaja, Tana Oy

”Fantastinen tekemisen tapa” vakuutti valitsemaan SC Softwaren toimittajaksi

”Kilpailutimme ratkaisun kolmen toimijan kesken. SC Software erottui selvästi muista toimijoista jo itse tarjousvaiheessa, kun saimme nähtäville meidän tarkoitukseemme soveltuvan, jo lähes valmiin ratkaisun, mistä olimme todella vaikuttuneita. Tämä lyhensi myös projektin toteutusaikaa huomattavasti, kun suunnittelusta toteutukseen kului ainoastaan muutamia viikkoja”, Kupiainen toteaa.

Projektiin on tyytyväinen myös SC Softwaren tekninen konsultti Juho Valkonen:

”Oma roolini määrittelyissä oli kuulostella asiakkaan tarpeita ja tarjoilla heti paikan päällä konkreettisia ratkaisuehdotuksia, jotka heti toimistolle päästyäni alkoivat jalostua sovellukseksi. Järjestelmän tekeminen oli mukavaa, koska Tanalla oli selkeä kuva omasta tarpeestaan ja he toivat sitä aktiivisesti esille”.

”Yhteistyö on sujunut erinomaisesti”, myötäilee Kupiainen. ”Meillä on ollut loistava projektitiimi sekä SC Softwaren että Tanan asiantuntijoiden osalta ja sovitut asiat on toteutettu ripeästi ja luvatussa aikataulussa. Aktiivinen viestintä muutoksista ja raportointi töiden edistymisestä toteutusvaiheessa oli myös todella ilahduttavaa”.

”Pakko tässä on jakaa kiitosta myös kaikille kollegoilleni SC Softwarella”, jatkaa Valkonen. ”Meidän tekemisen tapa perustuu vuosien yhteiseen teknologiakehitystyöhön, ja tässä projektissa pääsimme jälleen nauttimaan korkean tuottavuuden kehitysalustan tarjoamasta tehokkuudesta”.

Tutustu valmistavan teollisuuden ratkaisuihinmari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Ota yhteyttä tai varaa esittely!