GROOM parturit keskittää ketjuviestinnän SC Franchise Management & ERP -alustalle

Kansikuva: Susanna Nordvall

Miesten parturipalveluihin erikoistunut franchisingketju GROOM parturit on ottanut käyttöönsä SC Franchise Management & ERP -ohjelmistotuotteen. Ratkaisu on tarkoitettu ketjun johtamisen, ketjuviestinnän ja operatiivisen toiminnan tueksi. Taustajärjestelmä ja siihen liittyvä asiointipalvelu tarjoavat digitaalisen alustan, jolla ketjujohto voi viestiä mm. yhteisistä toimintamalleista, ohjeista, uutisista ja markkinointikampanjoista läpi koko ketjun.

”Viestimme ennen ilmaisjärjestelmien, kuten Facebook-ryhmien, sähköpostin tai muiden kanavien kautta”, kertoo GROOMin toimitusjohtaja Sami Heino. ”Eri kanavien kautta viestintä oli sekavaa, eikä nuorempi sukupolvi enää käytä esimerkiksi Facebookia. Somen kautta viestiessä työ sekoittui myös jatkuvasti henkilökohtaiseen elämään. Näiden syiden takia halusimme ammattijärjestelmän, jolle viestinnän voi keskittää”, Heino jatkaa.

Tehokas tiedonkulku tukee brändin yhtenäisyyttä

Franchisingliiketoiminnan laajentuessa on tärkeää, että toiminta säilyy yhdenmukaisena: esimerkiksi markkinointikampanjoissa annetut lupaukset tulee toteuttaa samalla kaavalla kaikissa ketjun toimipisteissä. Näin myös asiakkaat saavat yhtenäisen kokemuksen paikasta riippumatta, mikä luo positiivista suhdetta ketjun brändiin.

”Ratkaisu tulee olemaan yksi tärkeimpiä työkalujamme. Sen avulla saamme tiedon, uutiset ja kampanjat kulkemaan halutunlaisena läpi koko kentän. Jos viestikapula kulkee usean välikäden kautta, vaarana on viestin muuttuminen tai kapulan putoaminen kokonaan matkan varrella”, Heino pohtii.

Hyödyt havaittavissa ketjujohdosta kentälle asti

Tehokkaan viestinnän vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa monella tasolla:

”Viestinnän keskittäminen säästää aikaa, parantaa tiedon löydettävyyttä ja auttaa johtoa ketjunohjauksessa. Tehokas viestintä vähentää myös yrittäjien työkuormaa ja lisää työtyytyväisyyttä kentällä, kun työntekijöille on selvää mitä tehdä. Lopulta tämä näkyy asiakkaillekin parempana palveluna”, Heino toteaa.

”Käyttäjät ovat kehuneet järjestelmää helppokäyttöiseksi. Uskon, että tuote sopii kaikille franchisingketjuille”, Heino päättää.

Tutustu franchising-ratkaisuihinmari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Sisäisen viestinnän palvelut yhtenäistävät Kotipizza Groupin ravintolaketjujen johtamista

Kotipizzan ja SC Softwaren yhteistyö on jatkunut Pizzanetin tiimoilta. Kotipizza Group -konsernin ravintolaketjuista nyt myös esimerkiksi nopeasti kasvavalla Social Burgerjointilla on käytössä oma sisäistä viestintää tehostava extranettinsä.

”SC Software rakensi vuonna 2017 Kotipizza-ketjulle Pizzanetin, joka on Kotipizza-yrittäjien keskitetty asiointipalvelu sekä ketjun ensisijainen sisäisen viestinnän kanava”, kertoo Kotipizza Groupin vastuullisuuspäällikkö Anna Rahikainen.

”Vuonna 2018 Pizzanetin pohjalta rakennettiin kullekin konsernin ravintolaketjulle oma vastaava palvelu, esimerkiksi Social Burgerjoint -ketjulle Burgernetti. Näiden asiointipalvelujen yhteisenä taustajärjestelmänä toimii niin ikään SC Softwaren rakentama franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä”, Rahikainen jatkaa.

Vuorovaikutus lisääntynyt ketjuohjauksen, yritysten ja asiakkaiden välillä

Hankkeen liiketoiminnalliset tavoitteet ovat Rahikaisen mukaan saavutettu:

”Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja yhtenäistää franchisingketjujen johtamista ja operatiivisen toiminnan hallintaa sekä ketju- että ravintolatasolla. Tavoitteeseen on päästy. Extraneteillä on muun muassa tehostettu konseptin noudattamista, yrittäjien tyytyväisyyttä, tiedonkulkua ja muutosten jalkauttamista ketjuissa”, Rahikainen tiivistää.

”Asiointipalvelut ovat lisänneet vuorovaikutusta yrittäjien, ketjuohjauksen ja asiakkaiden välillä. Tärkeää on myös se, että yrittäjät saavat niistä työkaluja oman ravintolatoimintansa kehittämiseen. Esimerkiksi ravintoloiden asiakaspalautteiden hallinta on sujuvoitunut, mikä vahvistaa ketjun brändimielikuvaa ja myyntiä”, Rahikainen kuvailee.

Extranettien kehityksessä on kiinnitetty huomiota myös brändin yhtenäisyyteen.

”Kun sama järjestelmä palvelee monia ketjuja, niille jokaiselle ei tarvitse tehdä omaa ratkaisua. Keskitetty asiointipalvelu tuo ketjuille siten myös kustannussäästöjä”, kertoo SC Softwaren ratkaisuarkkitehti Heikki Kosonen. ”Kanavissa voidaan jakaa muun muassa ketjujen yhteisiä ohjeistuksia, markkinointikampanjatietoa ja uutisia. Myös asiakaspalautteen käsittely hoituu palvelun kautta”.

”Luodut tekniset ratkaisut ovat tukeneet liiketoiminnan kasvattamista ja johtamista”

Kotipizza Group on ollut tyytyväinen SC Softwaren asiakaslähtöiseen toimintamalliin.

”Kotipizza Group on tehnyt SC Softwaren kanssa pitkään yhteistyötä. Hankkeet on toteutettu tiiviillä aikataululla ja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Yllättävät muutostarpeet on saatu ratkottua lennossa”, Rahikainen kehuu. ”Olemme erityisesti arvostaneet SC Softwaren ymmärrystä Kotipizza Groupin liiketoiminnasta sekä konsultoivaa lähestymistapaa, jossa parhaita ratkaisuja on pohdittu yhdessä – asiakkaan ”kielellä” ja näkökulmasta.

”Luodut tekniset ratkaisut ovat kokonaisuudessaan tukeneet konsernin ketjujen liiketoiminnan kasvattamista ja johtamista. Yhdessä nämä vaikutukset mahdollistavat osaltaan konsernin Brändien koti -strategian toteutumisen”, Rahikainen päättää.

Lue myös: Kotipizzalle rakennettiin franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Lue myös: Kotipizza kehittää ketjuviestintää SC Softwaren ratkaisuin

Tutustu franchising-ratkaisuihinmari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Kotipizza kehittää ketjuviestintää SC Softwaren ratkaisuin

Kotipizza Group rakensi yhteistyössä SC Softwaren kanssa pohjoismaiden suurimmalle pizzaketjulle Kotipizzalle uuden sisäisen viestinnän kanavan, Pizzanetin. Pizzanetti on keskitetty tietopankki ja viestintäväline Kotipizza-ketjun johdolle, yrittäjille ja työntekijöille.

”Pizzanetistä haluttiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen, vuorovaikutteinen ja ketterä erilaisten toimintojen tukemisessa. Valitun ratkaisun piti myös sopia yhteen ketjun muiden järjestelmien kanssa”, kuvailee Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas.

”Pizzanetin rakentaminen oli Kotipizzalle tärkeä ja mittava projekti, joka käynnistettiin vuoden 2016 alkupuolella. Haimme IT-kumppania, joka kuuntelee asiakasta herkällä korvalla, on joustava toimintatavoissaan ja osaa huomioida asiakkaan tarpeet ja toiveet tarjotuissa ratkaisuissa”, kertoo Isokangas.

”SC Software välitti aidosti lopputuloksesta”

SC Software vastasi projektissa Pizzanetin taustajärjestelmän, mobiilikäyttöisen, verkkopohjaisen extranet-käyttöliittymän sekä erilliseen mobiiliversioon tietoa siirtävän rajapinnan suunnittelusta ja toteutuksesta. SC Softwaren tiimi teki projektissa tiivistä yhteistyötä Kotipizzan operatiivisen tiimin sekä viestintätiimin kanssa.

”SC Softwaren toiminta projektissa vastasi odotuksiamme. Saimme sparrausapua, tietoa extranettien parhaista käytännöistä ja toiminnoittain useita vaihtoehtoja, joista valita. Erityisesti arvostimme sitä, että SC Softwaren kehitystiimi oli joustavasti tavoitettavissa, otti huomioon käyttäjäryhmien erityispiirteet ja välitti aidosti lopputuloksesta”, kertoo Kotipizza Groupin viestintäpäällikkö Anna Rahikainen.

”Otimme uuden Pizzanetin käyttöön syyskuussa 2017. Jalkautimme palvelun yrittäjien ja heidän henkilöstönsä käyttöön Pizzanetti-kiertueella ympäri Suomen. SC Software antoi tukea käyttöönottovaiheessa muun muassa viestinnän suunnittelussa”, Rahikainen kertoo. ”Pizzanetti on saanut paljon kiitosta käyttäjiltä ja se palvelee etukäteen määriteltyjä käyttötarkoituksia. Tulemme kehittämään palvelua jatkossa aktiivisesti SC Softwaren avustuksella.”

Lue myös: Kotipizzalle rakennettiin franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Lue myös: Sisäisen viestinnän palvelut yhtenäistävät Kotipizza Groupin ravintolaketjujen johtamista

Tutustu franchising-ratkaisuihinmari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Kotipizzalle rakennettiin franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Kotipizza Groupilla on lähes 300 toimipistettä yli 130:lla paikkakunnalla. Ketjun 72 miljoonan euron myynnillä se on Pohjoismaiden suurin pizzaravintolaketju.

SC Software toimitti Kotipizzalle alkuvuonna 2014 liiketoiminnan mastertiedon hallintajärjestelmän, jossa hallinnoidaan ravintoloihin, raaka-aineisiin sekä tuotteisiin liittyvää ydintietoa ja joka integroituu mm. ketjun verkkoviestintäpalveluun. Ketjun toiminnan laajentuessa ja monimuotoistuessa tuli tarpeelliseksi laajentaa ydintiedon hallintaa yrittäjiin, liikepaikkoihin sekä ravintoloihin liittyvällä elinkaari- ja portfoliotiedolla.

Franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä keskittää ketjunhallinnan

Kotipizza otti käyttöön keväällä 2015 SC Softwaren toimittaman franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmän. Ratkaisu tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan ravintoloihin, yrittäjärekrytoinnin prosessiin sekä sopimuselinkaariin. Ratkaisussa hallitaan kaikki tärkeimmät ravintoloihin ja yrittäjäsuhteisiin liittyvät sopimukset voimassaoloaikoineen ja muine sopimustapahtumineen.

Säännöllisesti tapahtuvat ravintola-auditoinnit sekä verkkopalvelussa tehtävät palautteet taltioidaan järjestelmään, jossa hoituu auditointien ja palautteiden määrämuotoinen hallintaprosessi. Ratkaisu tarjoaa sisältöpersonoidut sähköiset työpöydät sekä yrittäjille että myyntijohdolle alueittain. Toimitettu ratkaisu on täysin pilvipalvelupohjainen ja päätelaiteriippumaton.

Toimitus tehtiin noin kuuden kalenteriviikon aikana ja vietiin tuotantoon asiakkaalle mielekkäissä osakokonaisuuksissa. Järjestelmä perustuu SC Softwaren franchiseketjun toiminnanohjausjärjestelmä -valmisratkaisuun ja sitä on joustava sekä helppo laajentaa tulevaisuuden kasvaviin käyttötarpeisiin Kotipizza-konsernin toiminnan laajentuessa.

Lue myös: Kotipizza kehittää ketjuviestintää SC Softwaren ratkaisuin

Lue myös: Sisäisen viestinnän palvelut yhtenäistävät Kotipizza Groupin ravintolaketjujen johtamista

Tutustu franchising-ratkaisuihinmari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491

Ota yhteyttä tai varaa esittely!