franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä

franchisingketjun toiminnanohjausjärjestelmä tietokoneen näytöllä

Franchisingliiketoiminnan laajentuessa ketjun johtaminen monimutkaistuu, kun yrittäjien ja henkilöstön, eri liikkeiden ja toimipaikkojen sekä tiedon määrä kasvaa. Kun koko ketjun halutaan noudattavan samaa konseptia, tiedonhallinnasta sekä tehokkaasta viestinnästä tulee entistä tärkeämpää.

Franchise Chain Management & ERP -toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa työkalut franchisingketjun strategiseen johtamiseen ja yhtenäisen palvelukulttuurin ylläpitämiseen. Ketjun johtamista, operatiivista toimintaa ja ketjuviestintää tukevalla ratkaisulla varmistat, että ketjusi kaikki yritykset toimivat konseptin mukaisesti, luoden näin laadukasta asiakaskokemusta toimipisteestä riippumatta.

Mistä palvelu koostuu?

Franchise Chain Management & ERP koostuu johdon “back-end” toiminnanohjausjärjestelmästä sekä yrittäjille ja henkilöstölle suunnatusta extranet-palvelusta.

Back-endin puolella johto voi ylläpitää ketjun ydintietoa, kuten tietoa yrittäjistä, liikkeistä, sopimuksista, auditoinneista ja palautteista. Lisäksi järjestelmä tarjoaa viestinnän alustan, jonka kautta jolla ketjujohto voi viestiä mm. ketjun toimintamalleista, ohjeista, uutisista ja markkinointikampanjoista läpi koko ketjun. Viestit ohjautuvat extranettiin kohdennetusti valitulle vastaanottajaryhmälle.

Extranet on ketjun yrittäjien ja henkilöstön väylä olennaiseen tietoon ja ajankohtaisiin asioihin. Keskitetty viestintäkanava nopeuttaa tiedonsaantia ja helpottaa ohjeistuksiin perehtymistä sekä yhteisten toimintamallien toteuttamista toimipisteestä riippumatta.

Palvelun hyödyt

  • Johto saa kokonaisnäkymän ketjun ydintietoon, kuten yrittäjiin, liikepaikkoihin ja sopimuksiin
  • Viestinnän alustalla johto kommunikoi keskitetysti eri kohderyhmille
  • Yrittäjät ja muu henkilöstö ovat perillä ohjeista ja ajankohtaisista asioista, jolloin konseptin ja toimintaperiaatteiden noudattaminen helpottuu
  • Työkalut, kuten auditointi- ja palautehallinta tukevat toiminnan kehittämistä.

Asiakkaidemme kokemuksia


”Halusimme kehittää ja yhtenäistää franchisingketjujen johtamista ja operatiivisen toiminnan hallintaa sekä ketju- että ravintolatasolla. Tavoitteeseen on päästy. Extraneteillä on muun muassa tehostettu konseptin noudattamista, yrittäjien tyytyväisyyttä, tiedonkulkua ja muutosten jalkauttamista ketjuissa. Asiointipalvelut ovat lisänneet vuorovaikutusta yrittäjien, ketjuohjauksen ja asiakkaiden välillä.”

Anna Rahikainen, vastuullisuuspäällikkö, Kotipizza Group

“Ratkaisu tulee olemaan yksi tärkeimpiä työkalujamme. Sen avulla saamme tiedon, uutiset ja kampanjat kulkemaan halutunlaisena läpi koko kentän. Viestinnän keskittäminen säästää aikaa, parantaa tiedon löydettävyyttä ja auttaa johtoa ketjunohjauksessa. Tehokas viestintä vähentää myös yrittäjien työkuormaa ja lisää työtyytyväisyyttä kentällä. Lopulta tämä näkyy asiakkaillekin parempana palveluna.”

Sami Heino, toimitusjohtaja, GROOM parturit

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme juttelevat mielellään lisää tarpeistanne. Ota yhteyttä lomakkeella tai suoraan asiantuntijaan!

mari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491