SC QA Manager helpottaa laatupoikkeamien hallintaa

sc claim manager

SC QA Manager on valmistavan teollisuuden laatupoikkeamien hallintaan tarkoitettu ohjelmistotuote. Laatupoikkeamien järjestelmällisellä seuraamisella pystytään kehittämään yrityksen ja sen hankintaverkoston toimintaa sekä reagoimaan poikkeamiin ja niiden aiheuttajiin mahdollisimman nopeasti.

Laatupoikkeamat johtuvat usein joko tuotetta valmistavan yrityksen tai sen kumppaniverkoston, kuten valmistus- ja logistiikkapartnerien toiminnan virheistä. Kumppaniverkoston laajetessa laatupoikkeamista ja niiden aiheuttajista on hankala pysyä ajan tasalla, ja pahimmassa tapauksessa tämä johtaa tuotteiden laadun ja sitä myötä asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen.

Huolehdi tuotteidesi laadusta käsittelemällä laatupoikkeamat tehokkaasti

SC QA Manager tekee laatupoikkeamat läpinäkyväksi koko valmistavan yrityksen hankintaverkostolle. Helppokäyttöinen, mobiilioptimoitu sovellus madaltaa eri toimijoiden kynnystä kirjata poikkeamia heti niiden ilmetessä, jolloin myös poikkeamiin reagointi nopeutuu. Jatkuva poikkeamienhallinta parantaa pitkällä aikavälillä koko kumppaniverkoston toimintaa, kun raporteista saadaan monipuolisesti dataa poikkeamien tyypeistä, aiheuttajista ja vaikutuksista.

SC QA Manageriin kirjataan tarpeelliset tiedot laatupoikkeamasta, jonka jälkeen käsittelyprosessi etenee aina vastuutetusti tapauksen sulkemiseen asti. Näin tieto ja notifikaatiot kulkevat oikeille osapuolille, havainnot tulevat käsiteltyä ja korjaavat toimenpiteet tehtyä. Poikkeamiin liittyviä reklamaatioita voi myös lähettää sähköpostitse suoraan järjestelmästä.

”Järjestelmä lisää reagointinopeutta poikkeamiin sekä vapauttaa hallinnollista työaikaa sekä tehostaa tiedonkulkua Tanan hankintaverkostossa. Tehokkuus näkyy parantuneena kannattavuutena, kun poikkeamiin pystytään reagoimaan paljon nopeammin. Loppukäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa hyötyihin sekä sovelluksen käytettävyyteen.” Suvi Sell, hankintajohtaja, Tana Oy


Tutustu kaikkiin valmistavan teollisuuden ratkaisuihin


olli väätäinen

Olli Väätäinen

CEO olli.vaatainen@scsoftware.fi +358 50 557 8111

Ota yhteyttä tai varaa esittely!