SC QA Manager helpottaa laatupoikkeamien hallintaa

Laadunhallinnan ratkaisun raportointinäkymä näytöllä

SC QA Manager on valmistavan teollisuuden laatupoikkeamien hallintaan tarkoitettu ohjelmistotuote. Laatupoikkeamien järjestelmällisellä seuraamisella pystytään kehittämään yrityksen ja sen hankintaverkoston toimintaa sekä reagoimaan poikkeamiin ja niiden aiheuttajiin mahdollisimman nopeasti.

Laatupoikkeamat johtuvat usein joko tuotetta valmistavan yrityksen tai sen kumppaniverkoston, kuten valmistus- ja logistiikkapartnerien toiminnan virheistä. Kumppaniverkoston laajetessa laatupoikkeamista ja niiden aiheuttajista on hankala pysyä ajan tasalla, ja pahimmassa tapauksessa tämä johtaa tuotteiden laadun ja sitä myötä asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen.

Huolehdi tuotteidesi laadusta käsittelemällä laatupoikkeamat tehokkaasti

SC QA Manager tekee laatupoikkeamat läpinäkyväksi koko valmistavan yrityksen hankintaverkostolle. Helppokäyttöinen, mobiilioptimoitu sovellus madaltaa eri toimijoiden kynnystä kirjata poikkeamia heti niiden ilmetessä, jolloin myös poikkeamiin reagointi nopeutuu. Jatkuva poikkeamienhallinta parantaa pitkällä aikavälillä koko kumppaniverkoston toimintaa, kun raporteista saadaan monipuolisesti dataa poikkeamien tyypeistä, aiheuttajista ja vaikutuksista.

SC QA Manageriin kirjataan tarpeelliset tiedot laatupoikkeamasta, jonka jälkeen käsittelyprosessi etenee aina vastuutetusti tapauksen sulkemiseen asti. Näin tieto ja notifikaatiot kulkevat oikeille osapuolille, havainnot tulevat käsiteltyä ja korjaavat toimenpiteet tehtyä. Poikkeamiin liittyviä reklamaatioita voi myös lähettää sähköpostitse suoraan järjestelmästä.

“Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisussa on tärkeää se, että poikkeamahavainnot saadaan keskitetysti järjestelmään ja virheestä vastuullinen taho hoitaa korjaavat toimenpiteet. Poikkeamien raportoinnista saamme myös arvokasta tietoa tuotekehitykseen, kun näemme esimerkiksi, mihin tuotteen osa-alueisiin laatupoikkeamat kohdistuvat.” Juha Tapanen, Production Planning Manager, Tana Oy


Tutustu kaikkiin valmistavan teollisuuden ratkaisuihin

mari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491

Ota yhteyttä tai varaa esittely!