TES-sovellus on ammattiliiton työkalu työehtosopimusten ja tulkintojen hallintaan

Tes-sovellus läppärin näytöllä

Työehtosopimukset (TES) ovat ammattiliiton tärkein jäsenetu. Työehtosopimuksiin liittyy valtava määrä intellektuaalista pääomaa, jonka saatavuus on kriittistä tulkintojen yhtenäisyyden sekä tulevien sopimuskierrosten onnistumisen kannalta.

Usein työehtosopimuksiin liittyvää tietoa ei kuitenkaan hallita systemaattisesti, vaan työehtosopimukset, TES-tulkinnat, erilaiset tulkintaohjeet sekä eri lähteistä tulevat TES-muutosesitykset ovat hajallaan ja vaikea löytää. TES-prosessiin ja tulkintojen muodostamiseen liittyy myös hiljaista tietoa, jonka tallentamiseen ei usein ole olemassa toimintamallia eikä työkaluja. Näin arvokasta tietoa katoaa helposti ajan myötä tai asiantuntijoiden poistuessa liiton palveluksesta.

Helpottaaksemme kaikkia työehtosopimusten kanssa työskentelevien ammattiliittojen asiantuntijoiden arkea, kehitimme TES-sovelluksen, joka tukee työehtosopimusten ja niihin liittyvien tulkintojen sekä tulkintaohjeistusten tuottamista ja hallinnointia.

Mikä on TES-sovellus ja miksi se on tarpeellinen työkalu ammattiliitolle?

TES-sovelluksen tavoitteena on tarjota yhtenäinen hallintamalli TES-tulkinnoille, tulkintaohjeistukselle sekä itse työehtosopimuksille, koskien yleissitovia työehtosopimuksia sekä yritys- tai työnantajakohtaisia TES:ia. Keskitetty ratkaisu helpottaa työehtosopimuksiin liittyvän ajantasaisen tiedon löytymistä ja hyödyntämistä erityisesti jäsenneuvontaa tekevien toimitsijoiden päivittäisissä jäsenten työsuhdeneuvontatilanteissa.

Ratkaisun tavoitteena on myös tehostaa tulkintojen ja tulkintaohjeistuksen laatimista ja kehittämistä. Tulkintarekisteri keskittää TES-kohtiin ja työlainsäädännön pykäliin liittyvät tulkinnat sekä niihin mahdollisesti liittyvät ohjeet, lakiasiat ja oikeustapaukset. Näin tulkinnat pysyvät yhteneväisinä ja ne ovat helposti saatavilla pitkänkin ajan kuluttua.

Esimerkiksi jäsenen soittaessa liittyen erimielisyyteen TES:n tulkinnasta, edunvalvontaneuvoja saa yhteydenoton aikana helposti eteensä kyseisen TES-kohdan ja siihen liittyvät aiemmat tulkinnat ja tulkintaohjeet. Näin jäsenpalvelu nopeutuu ja helpottuu huomattavasti verrattuna tiedon kaiveluun eri kansioista ja tiedostoista.

Milloin ja kenelle TES-sovellus on hyödyllinen?

Ratkaisun hyödyt tulevat sitä selkeämmiksi, mitä enemmän työehtosopimuskiin liittyvää tietoa on ylläpidettävänä, ja mitä useampi liiton asiantuntija sitä tarvitsee työssään. Sovellusta on järkevää harkita viimeistään siinä vaiheessa, kun excelit tai muut tiedostomuodot eivät enää riitä tehokkaaseen tiedonhallintaan.

Sovellus on ajankohtainen myös silloin, kun liitto haluaa tarjota työehtosopimukset ja niiden tulkintoja palveluna liiton ulkopuolelle, esimerkiksi käyttöoikeusrajauksin luottamushenkilöiden käyttöön. Kun TES-sovellus integroidaan luottamushenkilöiden asiointipalveluun, TES:t ovat saatavilla helposti tilanteen vaatiessa, myös mobiilisti.

TES-sovelluksen tyypillisiä käyttäjiä ovat esimerkiksi sopimusasiantuntijat ja -toimitsijat, työehtoasiantuntijat sekä jäsenpalveluissa, kuten työsuhdeneuvonnassa työskentelevät henkilöt. TES:t ja niiden tulkinnat tukevat myös liiton luottamushenkilöiden tehtävien hoitamista.

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat kuulla lisää TES-sovelluksesta, ota yhteyttä, niin järjestämme esittelyajan!

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

mari niemelä
Mari Niemelä
Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →

Ajankohtaista