Hankintojen strategisen johtamisen työväline

soulpro tuoteperhe

SoulPro on hankintojen strategisen johtamisen työväline. SoulPro:n avulla hankintayksikkö voi tukea hankintojensa johtamista ja toteuttamista siten, että ne tukevat koko organisaation yhteisiin tavoitteisiin pääsyä. Tällöin hankinta muodostuu merkittäväksi toiminnaksi.

Tukena hankinnan tiedolla johtamisessa

SoulPro mahdollistaa hankintojen kokonaisvaltaisen johtamisen järjestelmään kerääntyvän tiedon avulla. Hankintatoiminnasta kerääntyvän tiedon tarkastelu sekä asiakaskohtaisesti luodut mittarit nostavat toiminnan seurattavuuden ja ennakoitavuuden uudelle tasolle, tukien näin hankintojen tiedolla johtamista.

Järjestelmä digitalisoi ja virtaviivaistaa hankintaprosessia edistäen tiedon kulkemista ja yhteistyötä eri toimijoiden ja toimintojen välillä tuomalla esimerkiksi toimittajat ja tilaaja-asiakkaat osaksi sähköistä yhteistoimintaa.

Kattava tuki hankintaprojektien läpiviennille

SoulPro hankintajärjestelmä koostuu hankintojen hallinnan, toimittajahallinnan ja sopimushallinnan osajärjestelmistä, jotka toimivat saumattomasti yhteen. Lisäksi toimittajien ja tilaajien asiointipalvelut tarjoavat helppokäyttöiset työkalut niin toimittajasuhteen hoitamiseen kuin tilaamiseen.

Ratkaisu auttaa hankinnan kokonaisuuksien hallinnassa ohjaamalla hankintaprosessia saumattomasti aina hankintatarpeesta tilaamiseen asti. Järjestelmä tuo kaiken hankintatiedon helposti hyödynnettäväksi niin hankintaprojektien, sopimuskausien kuin toimittajienkin osalta.

Tarpeeseenne mukautuva ratkaisu

SoulPro on oikea ratkaisu julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioille, jotka näkevät hankintatoiminnan merkittävänä ja tärkeänä osana organisaation toimintaa ja haluavat kehittää sitä strategisemmaksi toiminnoksi.

Ratkaisu kustomoidaan ja integroidaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja sen saa helposti käyttöön SaaS-palveluna tai asennettuna asiakkaan omaan pilviympäristöön. Järjestelmän käyttöönoton voi tehdä myös vaiheistettuna moduuli kerrallaan. Olemme tukenasi myös käyttöönoton suunnittelussa ja järjestämisessä.


Tiina Vestman

CEO / Myynti tiina.vestman[at]scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!