SC Sourcing Suite loi näkyvyyden VR-konsernin hankintoihin kuudessa viikossa

VR:n valko-vihreä juna

VR Group valitsi SC Softwaren strategisen hankinnan ratkaisun toimittajaksi. VR on uudistamassa hankintatoiminnan arvoketjuun kuuluvia prosessejaan: uudistuksella tavoitellaan yksikkörajat ylittävää liiketoiminnallista näkyvyyttä konsernin hankintoihin sekä toimittaja- ja sopimushallintaan. Tavoitteena on aiempaa ennakoivamman raportoinnin kautta saatava seuranta ja ennustettavuus sekä kaiken kaikkiaan parempi hallittavuus investointien ja hankintojen portfolioon.

Prosessiuudistuksen onnistumisen edellytyksenä oli uudistaa hankintaportfolion hallinnan tietojärjestelmät. Konsernin operatiivisen ostamisen sekä taloushallinnon ERP-järjestelmät eivät tähän tarkoitukseen soveltuneet, eikä niitä voitu räätälöidä järkevällä työpanoksella joustamattomuutensa takia. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka on helposti mukautettavissa asiakkaan prosesseihin ja on käyttäjäystävällinen, tietoturvallinen sekä skaalattavissa uusiin käyttötarpeisiin.

Järjestelmä strategisen hankinnan ydinprosessien tukena

SC Softwaren rakentama SC Sourcing Suite -ratkaisukonseptiin pohjautuva järjestelmä on tarkoitettu strategisen hankinnan ydinprosessien tueksi – kaikissa sen tärkeimmissä vaiheissa ja kaikille prosessien osapuolille. Ratkaisu mahdollistaa hankinnan ydintiedon helpon keräämisen ja hallinnan sekä tarjoaa näkymät ydintietoon että tilannekuviin personoidusti eri käyttäjärooleille. Ratkaisun dynaaminen raportointi tuo läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta yli yksikkörajojen.

Projektissa onnistuttiin toteuttamaan VR-konsernin tärkeimmät hankinta- ja toimittajaportfolion hallinnan liiketoiminnalliset tarpeet helppokäyttöiseksi ja moderniksi sovellukseksi. Ratkaisun hyödyttää eri sidosryhmiä hankinnan ammattilaisista konsernijohtoon, keskittäen tiedon ja työkalut yhteen ratkaisuun. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen näkymän mm. hankintoihin, kustannuksiin ja hankintojen etenemiseen, luoden läpinäkyvyyden myös toimittajaportfolioon. Ratkaisun avulla hankintojen ja kilpailutusten suunnittelu tehostuu, jolloin reaktiivisista toimenpiteistä päästään proaktiiviseen, ennakoivaan toimintaan.

Toteutus ja käyttöönotto kuudessa viikossa

Aikakriittiselle prosessiuudistukselle oli tärkeää se, että ratkaisun rakentaminen oli nopeaa ja joustavaa. SC Softwaren korkean tuottavuuden sovelluskehitykseen perustuva toimintatapa ja asiakkaan syvällinen ymmärrys strategisen tason hankinnasta mahdollisti ratkaisun nopean toteuttamisen ja käyttöönoton.

Strateginen hankintajärjestelmä toteutettiin ja otettiin VR:lle käyttöön yhteensä kuudessa viikossa. Korkean tuottavuuden kehitysmenetelmä antaa myös hyvän lähtökohdan järjestelmän laajennettavuudelle, sillä tarvittavat muutokset saadaan rakennettua ja ajettua olemassa olevaan järjestelmään tehokkaasti.

Tutustu SC Sourcing Suiteen


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Autamme pohtimaan juuri teille sopivia ratkaisuja. Jätä viesti lomakkeella, tai ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan.

tiina vestman
Tiina Vestman
Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453
Tavataanko tapahtumassa?
Katso tulevat tapahtumat →