Keskitetty alusta investointiportfolion hallintaan

Pääomainvestointien hallinnan järjestelmä tietokoneen näytöllä

Pääomainvestoinnit edistävät organisaation toimintaa ja kasvua pitkällä aikavälillä. Investointipäätökset on tehtävä strategisesti, jotta investoitu raha tuottaisi parhaan lopputuloksen organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta. On siis kriittistä organisaation tulevaisuudelle, että koko investointiportfolion nykytilaan ja ennusteisiin on ajantasainen näkyvyys. Näin strategisesti tärkeimmät investoinnit kyetään tunnistamaan, priorisoimaan ja hallitsemaan.

Johda tiedolla

Tee startegisia ja tuottavampia investointipäätöksiä perustuen ajantasaiseen tietoon koko investointiportfoliosta. Luo näkyvyys nykytilanteeseen ja ennusteet tulevaisuuteen.

Mahdollista yhteistyö

Tuo eri rooleissa toimivat ammattilaiset yhdelle alustalle, mahdollista keskustelu ja tiedon jakaminen, sekä tarjoa käyttäjille näkymä oman tekemisen kannalta relevanttiin tietoon ja tehtäviin.

Hallitse tehokkaasti

Pidä investointihankkeet hallinnassa statuksen, aikataulujen, kustannusten, toteumien, ennusteiden, resursointien sekä vastuuhenkilöiden osalta.

Yhtenäistä prosessia

Luo ja ylläpidä yhtenäistä toimintamallia hyväksyntätyönkulkujen, pakollisten tietokenttien ja roolipohjaisten käyttöoikeuksien tukemana.

Mukauta sopivaksi

Räätälöi ja integroi valmista järjestelmäalustaa organisaation tavoitteiden sekä käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Ratkaisu on jatkuvasti mukautettavissa muuttuviin tarpeisiin.

Keskity olennaiseen

SaaS-palvelumalli antaa vapauden keskittyä olennaiseen sillä aikaa, kun me pidämme huolen sovelluksen toiminnasta, kattavasta tietoturvasta ja muista teknisistä asioista.

Työkalut investointiportfolion hallintaan


SC Softwaren toimittama investointiportfolion hallinnan ratkaisu on Microsoft Azure -palvelussa ajettava SaaS-järjestelmä, joka tarjoaa sekä talous- että projektinhallinnan näkökulman organisaation pääomainvestointien hallintaan.

⦿ Investointien perustietojen hallinta
⦿ Investointikohteiden elinkaaren hallinta perustamisesta passivointiin, luonnoksesta valmiiksi
⦿ Hyväksyntätyönkulkujen hallinta
⦿ Keskusteluominaisuus (Teams-integraatio)
⦿ Budjetointi, kustannus- ja aikatauluennusteet
⦿ Tehtävienhallinta
⦿ Liitetiedostojen tallentaminen investointikohteen yhteyteen
⦿ Laskentapohjien käyttö (Excel)
⦿ Kustannusten toteumatietojen tuominen järjestelmään integraatiolla

Järjestelmän tukema pääomainvestoinnin prosessi1

Kohteen avaaminen ja valmistelu

Investoinnin perustietojen syöttö ja investointiesityksen valmistelu hyväksyntää​ varten, hyväksyntäpolun luonti ja varmistaminen.​

2

Kohteen hyväksyntä

Investoinnin hyväksyntätehtävien suorittaminen.

3

Kohteen seuranta ja valmistuminen

Hyväksytyn kohteen avaaminen, ennusteiden ja toteumien vieminen investoinnille, toteumien kohdistukset ja aktivoinnit.

4

Loppuraportti ja jälkilaskenta

Loppuraportin ja hyötylaskelman vieminen sovellukseen, investoinnin sulkeminen.

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Asiantuntijamme keskustelevat mielellään lisää tarpeistanne. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan myyjään, niin varaamme esittelyajan.

mari niemelä

Mari Niemelä

Head of Business Unit, Trade Union Solutions & Custom ERP mari.niemela@scsoftware.fi +358 50 567 5491